Všetko je to zázrak ...

"Wszystko to jest cudem" - Všetko toto je zázrak...

„Neviem, či viem, čo je to zázrak....“


 


V utorok 28. júna súdny vikár Žilinskej diecézy telefonoval do Krakowa na Františkánsku 3, kde sídlia krakowskí biskupi, arcibiskupi či kardináli.

Chcel poprosiť o relikviu krvi bl. Jána Pavla II. Otec kardinál Stanislav Dziwisz oznámil p. dekanovi, že môže prísť do arcibiskupského paláca v piatok 1. júla na sviatok Najsvätejšieho Srdca Ježišovho o 10,00 hod.

A pán dekan do Krakowa prišiel. Hoci bol Krakow upršaný, padali to Božie milosti.  Ešte predtým - v utorok popoludní poslal do Krakowa faxom list, ktorý bol podpísaný otcom biskupom Tomášom.

V piatok vstupujúc na Františkánsku 3 najskôr vo dverách stretol sestru Tobianu. Tú sestru Tobianu, ktorá dlhé roky pracovala v domácnosti Jána Pavla vo Vatikáne. Vyviezla ho výťahom k otcovi kardinálovi. Relikvia už bola pripravená. Otec kardinál Dziwisz ju odovzdal súdnemu vikárovi pre Žilinskú diecézu. Pán vikár  obdaroval otca kardinála krásnou drevorezbou Poslednej večere. Na druhej strane tohto darčeka je napísané: „S vďakou za bl. Jána Pavla Veľkého, Žilinská diecéza – Slovensko.“

Ján Pavol robí zázraky naďalej...