Oznamy

4. NEDEĽA v období cez rok

 

Deň 4. NEDEĽA v období cez rok  Višňové Turie
PO Féria  18:00  
UT Féria

18:00A

17:00A 
ST Sv. Jána Bosca, kňaza, spomienka

14:30P  

ŠT Féria

 

    18:00          

 
PI Obetovanie Pána, sviatok  18:00  
17:00
SO

Sv. Blažeja, bis. a mučeníka, ľub. spomienka

    7:00  

 
NE 5. NEDEĽA v období cez rok

   7:30A  10:30

9:00

 

D - detská                           A- adorácia                            F- Fatimská

B - birmovanecká                S  - sobášna                            P- pohrebná   

 1. V pon o 15:30 bude v Turí pohreb zosnulej p. Evy Šugarovej.
 2. V str o 13:30 bude v Turí pohreb zosnulej p. Márie Gašicovej.
 3. V str o 14:30 bude vo Višňovom pohrebná sv. omša za zosnulú p. Oľgu Halabicovú.
 4. V str vás prosím – mladých i dospelých o pomoc vo far. kostole. Bude sa odkladať „betlehem“, stromčeky a ostatná vianočná výzdoba. Začíname o 15:30, PBZ za vašu pomoc.
 5. V tomto týždni máme 1. piatok v mesiaci február. Pozývam ku spovedi všetkých farníkov. Zvlášť prosím rodičov, aby povzbudili deti ku sv. spovedi a k účasti na sv. omšiach počas prvých piatkov.  Spovedanie: vo Višňovom v štv od 16:00 - 17:50, v Turí v pia od 15:00 - 16:50.
 6. Chorých navštívim v pia - vo Višňovom od 8:00, v Turí popoludní od 13:30.
 7. „Tretiaci“ budú mať počas sv. omše v Turí i vo Višňovom na 1. pia katechézu.
 8. V pia bude vo Višňovom adorácia od 13:00, adoráciu ukončíme pobožnosťou o 17:50.
 9. V pia – počas sv. omší sa budú požehnávať hromničné sviece.
 10. V so po sv. omši budem udeľovať svätoblažejské požehnanie.
 11. Na budúcu ne je prvá nedeľa v mesiaci. Po rannej sv. omši bude vyložená Eucharistia k adorácii. Adoráciu zakončíme pobožnosťou a eucharistickým požehnaním o 10.20. Po sv. omšiach sa koná zbierka pre potreby farnosti. Za vaše obetované milodary úprimné PBZ. 
 12. Intencie svätých omší na nasledujúce obdobie už obsadené, ďalšie budem zapisovať v máji.
 13. Miništranti majú stretnutie  druhý a tretí pon v mesiaci o 16:00 v Kultúrnom dome vo Višňovom. Každý je vítaný, kto chce zažiť nové priateľstvá a hlbší vzťah s Bohom.
 14. V Turí je každý týždeň  24. hodinová adorácia. Začiatok v štv  o 17:00, záver a požehnanie v pia o 17:00.
 15. Spovedanie mimo prvopiatkového týždňa: pon (Višňové): 17:30-17:55, ut (Turie): 16:30-16:55, str (Višňové): 6:30-6:55, pia (Turie): 16:30-16-55, so (Višňové): 6:30-6:55. V prípade nutnosti ma môžete požiadať kedykoľvek osobne po sv. omši.   
 16. Upratovanie: O upratovanie prosíme tento týždeň vo Višňovom skupinu č. a v Turí skupinu č. 3.