Bohoslužby

Bohoslužby

 

Višňové

Farský kostol sv. Mikuláša

Turie

Kostol sv. Michala    

 Pondelok

18:00

-

 Utorok

 18:00

17.00

 Streda

7:00

 

 Štvrtok

 -

 -

 Piatok

 18:00

17:00

Sobota

 7:00

 -

 Nedeľa

 7:30  

10:30

9:00