Vitajte na našej stránke!

2% na rekonštrukciu Kostola sv. Michala v Turí

Prosíme Vás o 2 % z Vašich daní pre občianske združenie Archanjel Michal Turie, ktoré zastrešuje rekonštrukciu Kostola sv. Michala v Turí.

Vhlásenie o poukázaní si môžete stiahnuť tu, prípadne si ho môžete vziať v kostole vzadu za lavicami;

Údaje o prijímateľovi: Archanjel Michal Turie Občianske združenie, IĆO: 52704564

Postup pre venovanie 2% z dane

1. Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane.

2. Vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2 % dane. Uveďte Vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zo zaplatenej dane.

3. Najneskôr do 30. apríla 2022 pošlite/doručte oba formuláre daňovému úradu v mieste Vášho bydliska.

ĎAKUJEME ZA PODPORU NÁŠHO KOSTOLA!