Adorácie

Adorácie

Streda 

Každú stredu vo Višňovom i v Turí po sv. omšiach. 

Prvý piatok

Na prvý piatok v Turí po sv. omši o 17:00 a vo Višňovom po sv. omši o 18:00.

Prvá nedeľa

Na prvú nedeľu v mesiaci vo Višňovom po sv. omši o 10:30.