Relikvie krvi svätého Jána Pavla II. Veľkého

Pôvod relikvií krvi Jána Pavla II.

Relikvie Jána Pavla II. budú vystavené počas obradu blahorečenia


Vatikán (26. apríla, RV) – Malá ampulka naplnená krvou Jána Pavla II. je relikviou vloženou do vzácneho relikviára, ktorý bude vystavený k osobnému ucteniu veriacich pri príležitosti blahorečenia ctihodného pápeža. Mimoriadne vzácny relikviár dal špeciálne na túto príležitosť vyhotoviť Úrad liturgických slávení Svätého Otca.

Podľa kardinála S. Dziwisza relikvia pochádza zo dňa 2. apríla 2005 - teda zo dňa smrti pápeža Jána Pavla II. Lekár vtedy kvôli krvným testom odobral pápežovu krv, ktorá mala byť k dispozícii pre Transfuziologické centrum Nemocnice Bambino Gesú pre prípad potreby krvnej transfúzie pre pápeža. Prof. Isacchi, primár tohto nemocničného centra v tom čase zodpovedal za túto službu pre pápeža.

Transfúzia však nebola potrebná a táto krv bola uložená do štyroch malých nádob. Dve z nich boli odovzdané osobnému tajomníkovi Jána Pavla II. kardinálovi Dziwiszovi a ďalšie dve zostali v Nemocnici Bambino Gesú v opatere rehoľných sestier pracujúcich v tejto nemocnici. Pri príležitosti blahorečenia boli tieto dve nádoby s krvou umiestnené do dvoch relikviárov. Prvá z nich bude vystavená k ucteniu veriacich pri príležitosti slávnosti blahorečenia dňa 1. mája, a potom bude uložená do tzv. „Sacraria“, ktoré má na starosti Úrad liturgických slávení Svätého Otca, a v ktorom sa uchovávajú aj ďalšie dôležité relikvie. Druhý relikviár s pápežovou krvou bude vrátený späť do Nemocnice Bambino Gesú. Krv je tekutá, čo sa vysvetľuje prítomnosťou antikoagulačnej látky, ktorá bola prítomná v skúmavke v čase odberu.

 

Pán dekan a relikvia krvi bl. Jána Pavla II.