História farnosti

História pútnického miesta

Socha Panny Márie

Višňové sa nachádza v žilinskom biskupstve 8 km juhovýchodne od Žiliny. Už vyše 300 rokov je pútnickým miestom katolíkov severozápadného Slovenska. Stalo sa centrom, kde sa každoročne v sobotu a v nedeľu pred sviatkom Navštívenia Panny Márie schádzajú veriaci ľudia z Oravy, Kysúc, okolia Bytče, Rajeckej doliny, Turca a okolia Žiliny.

V dávnych časoch bolo Višňové majetkom pánov hradu Lietava. V listinách sa spomína prvý krát v roku 1393. Uprostred vtedy neveľkej, roztratenej obce, priamo na pravom brehu riečky, dal r. 1514 richtár Wyšnovsky postaviť malý nenáročný, jednoloďový gotický kostolík s drevenou zvonicou. Okolo kostola ponechal ohradené miesto pre cintorín. Patrónom bol sv. Mikuláš, ktorému je zasvätený aj terajší pútnický chrám.

Novopostavený kostol má  dĺžku 46 metrov a v najširšom mieste meria až 27 metrov. Najstarší zachovalý záznam o Višňovskej Panne Márii je v kanonickej vizitácii z roku 1674 v biskupskom archíve v Nitre. Milostivá socha predstavuje sediacu Božiu Matku, ktorá kŕmi malého Ježiška. Vytvoril ju neznámy ranobarokový majster v polovici 17. storočia, hoci má mnoho podobnosti s gotickým slohom.