Aktuálne

Pozvánka po Prvom svätom prijímaní...

Motto Prvého svätého prijímania: Ja som svetlo sveta!

V pondelok, stredu, štvrtok a piatok budú sväté omše večer o 18,00 hod. vo Višňovom.

V utorok bude svätá omša o 18,00 hod. v Turí.

V sobotu o 7,00 hod. vo Višňovom.

Celý týždeň pokračovanie na tému: Aby svetlo (vo mne) nezhaslo...

 

Aby svetlo vo me nezhaslo....

Ponúkam Ti šesť rád na celý táždeň:

 

Pondelok: modlitba - pravidlená, ranná, rozhovor s Pánom Bohom. Svätý Dominik išiel odvážne za Svetlom.

 

Utorok: spytovanie svedomia, čo dobré a zlé som v dnešný deň urobil/a? Nenolina išla odvážne za Svetlom.

 

Streda: každú nedeľu a prikázaný sviatok pôjdem na sv. omšu. Sv. Filip Neri išiel odvážne za Svetlom.

 

Štvrtok: raz do mesiaca pôjdem na svätú spoveď. Každý mesaic sa stretnem s Pánom Ježišom vo svätej spovedi. Sv. Pavol Miki a jeho spoločníci - aj miništranti Luis a Tomas - išli odvážne za Svetlom.

 

Piatok: budem prijímať Pána Ježiša v Eucharistii čo najčastejie. Aspoň v nedeľu pri svätej omši. Sv. Ignác išiel odvážne za Svetlom. 

 

Sobota: stanem sa pomocníkom Panny Márie. Budem jej pomáhať, aby nás všetkých priviedla do Neba. Svätý Ján Pavol Veľký išiel odvážne za Svetlom.