Aktuálne

Zaznelo na Desiatej diecéznej púti rodín

V sobotu večer slúžil svätú omšu ThLic. Roman Seko, riaditeľ sekcie pre rodinu Žilinskej diecézy.Príviítala ho rodina Pavla Dubovca: Klikni sem. Kazateľ v kázni povedal tieto slová: Klikni sem. Po svätej omši mu poďakovala rodina Jána Trstenského: Klikni sem.

Pani Ivona zo Senice povedala svoje svedectvo v sobotu večer: Klikni sem

V nedeľu ráno slúžil svätú omšu ThLic. Zdenko Pupík, PhD., riaditeľ Inštitútu Communio, hovorca Žilinskej diecezy. V kázni povedal tieto slová: Klikni sem

V nedeľu slúžil slávnostnú svätú omšu Mons. Tomáš Galis, žilinský biskup. Privítala ho pani starostka JUDr. Marcela Halaganová spolu s manželom Jánom: Klikni sem. V kázni pán biskup povedal tieto slová: Klikni sem. Po svätej omši mu poďakovala rodina Petra Miha: Klikni sem.

 

 

 

Plagát v .pdf je tu: klikni sem.

DESIATA DIECÉZNA PÚŤ RODÍN

Téma: Mária, privádzaj Ježiša do našich rodín

Vyvrcholí diecézna príprava na svetové stretnutie rodín v Dubline

 

23. júna - 24. júna 2018

Višňove pri Žiline

 

Višňovský chrám má relikvie sv. Jána Pavla Veľkého, sv. Františka, sv. Hyacinty - detí z Fatimy, sv. pátra Pia

 

15,00 – 15,30 hod. RUŽENEC BOŽIEHO MILOSRDENSTVA + KORUNKA

 

16,00 – 18,00 hod. SVÄTÁ SPOVEĎ

 

16,00 – 17,30 hod. Ako sme sa pretancovali k peknému manželstvu - Kultúrny dom, škola tanca so svedectvom manželov - profesionálnych tanečníkov

 

17,00 – 17,30 hod. RADOSTNÝ RUŽENEC

 

17,30 – 17,55 hod. Príprava na Svetové stretnutie rodín v Dubline, Manželský pár o skúsenosti s duchovnou prípravou vo farnosti, žrebovanie výhercov súťaže

 

18,00 – 19,30 hod. SLÁVNOSTNÁ SVÄTÁ OMŠA, celebruje ThLic. Mgr. ROMAN SEKO, riaditeľ sekcie pre rodinu Žilinskej diecézy (spieva mládežnícky zbor Kolená Terchová)

 

20,00 – 20,30 hod. RUŽENEC SVETLA

 

20,30 – 21,00 hod. ŠTÁTNA VERZUS ŽIVOTNÁ SKÚŠKA - svedectvo pani Ivony o rakovine

 

21,00 – 22,15 hod. Pásmo ZDRAVÁ RODINA (modlitby, chvály, adorácia, svedectvá) Spoločenstvo z Farnosti svätého Jakuba - Kysucké Nové Mesto

 

22,15 – 23,00 hod. NÁVRAT Z TEMNOTY - svedectvo matky o drogách a alkohole

 

23,00 – 24,00 hod. AK SI PRIATEĽ - divadelná dráma o ľudskom rozhodnutí, Mladí z Farnosti Lietava

 

00,00 – 01,30 hod. MLÁDEŽNÍCKA SVÄTÁ OMŠA - celebruje JCDr. JOZEF BAGIN, PhD. Téma kázne: „Mária, prečo chýba Ježiš v tolkých našich rodinách?" (spieva zbor Višňové + Turie)

 

01,30 – 03,00 hod. KRÍŽOVÁ CESTA vo višňovskom Hájiku, „Pán Ježiš na krížovej ceste rodín"

 

03,00 – 07,00 hod. TICHÁ ADORÁCIA

 

07,00 – 07,30 hod. BOLESTNÝ RUŽENEC

 

08,00 – 09,00 hod. SVÄTÁ OMŠA - celebruje ThLic. ZDENKO PUPÍK, PhD., riaditeľ Inštitútu Communio, hovorca Žilinskej diecézy

 

09,15 – 09,45 hod. SLÁVNOSTNÝ RUŽENEC - modlia sa otcovia a muži

 

09,45 – 10,10 hod. VIŠŇOVANKA - ženský spevokol Višňové

 

10,10 – 10,55 hod. VERNÝ NEBESKÝ OTEC - svedectvo pani Lucie, vdovy, matky 9 detí

 

11,00 – 12,30 hod. SLÁVNOSTNÁ SVÄTÁ OMŠA, celebruje Mons. doc. ThDr. TOMÁŠ GALIS, PhD., žilinský diecézny biskup (spieva zbor Višňové + Turie)

 

Spovedať sa bude v sobotu popoludní od 16,00 hod. večer do 22,00 hod., aj v nedeľu dopoludnia.