Vitajte na našej stránke!

Devätnásta detská sv. omša. Sila Ducha Svätého

Devätnásta detská sv. omša

Piatok 18. mája 2018

Turie 16,30 hod.

Višňové 18,00 hod.

Zoslanie Ducha Svätého - Turíce

Sila Ducha Svätého (Jn 20, 19 - 23)

 

Milé deti, po týždni vás opäť vítam na detskej sv. omši.

 

Otázka deťom:

Aký sviatok sme si pripomenuli minulú nedeľu?

(Deň Matiek)

 

Áno, presne tak. Deň Matiek! Poďakovali ste mamičke za všetko čo pre vás robí? Poďakovali ste aj ockovi?

(Deti odpovedajú....)

 

Čo všetko nás učia o Pánu Ježišovi?

 

Kňaz:

Kto nepozná Písmo,

Deti:

nepozná Krista

 

O čom sme rozprávali pri poslednej detskej sv. omši?

(O tom ako zametať zlo!)

 

V prvom čítaní minulej nedele sme počuli o jednom zlom človeku. O kom hovoril Peter?

(O Judášovi)

 

Čo zlé urobil?

(Zradil Pána Ježiša.)

 

Čo sme čítali v evanjeliu?

(Slová Pána Ježiša, ktoré povedal pri Poslednej večeri.)

 

Otázka deťom:

Vie mi niekto povedať tú dôležitú vetu, ktorú sme rozoberali minulý piatok?

(Neprosím, aby si ich vzal zo sveta, ale aby si ich ochránil pred Zlým.)

 

Otázka deťom:

Ako máme bojovať so zlom?

(Musíme byť veľmi opatrní, pýtajme sa: čo by robil Pán Ježiš na mojom mieste?)

 

Otázka deťom:

Akú radu dal deťom svätý Ján Bosko?

(Vy tiež, ak chcete uniknúť hriechu a zlu, zďaleka sa vyhýbajte zlým ľuďom a príležitosti na hriech.)

 

Aký bude v nedeľu sviatok?

(Zoslanie Ducha Svätého - Turíce)

 

Kňaz:

Deti, ako veľmi si dnes môžeme uvedomovať naše heslo:

Kto nepozná Písmo, nepozná Krista!

Duch Svätý je ten, ktorý nás učí a vysvetľuje cez svätú Cirkev dôležité časti Svätého Písma. On nám dáva silu, aby sme pochopili, že Boh je Pán Neba i zeme.

 

Vráťme sa ešte raz k tomu, čo sme čítali v prvom čítaní:

Keď Židia uväznili Pána Ježiša a odsúdili ho na smrť, apoštoli — s výnimkou svätého Jána - sa skryli vo Večeradle. Sedeli tam zamknutí a prestrašení pozerali cez akýsi otvor, či ich veľkňazovi sluhovia neprichádzajú uväzniť.

 

Otázka deťom:

Kde boli ukrytí apoštoli?

(Vo Večeradle)

 

Boli odvážni, keď bol s nimi Pán Ježiš. Verili, že on by ich mohol obrániť pred každým nepriateľom, akokoľvek silno vyzbrojeným. Keď však Pán Ježiš umrel na kríži, so strachom sa pýtali: „Kto nás teraz bude brániť, kto nám pomôže, keď sa budeme musieť zodpovedať pred kňazmi?“

Odvážnejší boli až vtedy, keď Pán Ježiš vstal z mŕtvych, no aj potom ostávali zatvorení vo večeradle.

 

Príklad: Magnet, klince, ihly

 

Pozrite, ako magnet priťahuje klince aj ihly.

Všetky klince sú pritiahnuté. Sú tiež takí ľudia, ktorí priťahujú k sebe ako ten magnet. Herci, športovci, politici, pápež. Ale predovšetkým Pán Ježiš: pritiahol dvanásť apoštolov a veľa, veľa ľudí.

Môžeme povedať, že Ježiš bol ako magnet v rukách Boha Otca!

Ale Ježiš zomiera! Či sila magnetu vyhasla???

Pozrite, beriem magnet!

 

Ukazujem ako zmagnetizované klince priťahujú iné klince, aj ihly.

Klinec sa stal magnetom! Sila bola odovzdaná ďalej.

Takto Ježišov Duch prešiel na apoštolov. Oni tohto Ducha odovzdali svojim nástupcom – biskupom a tí zase ďalším, až to prišlo k nám – do 21. storočia. Aj my máme toho Ducha a musíme ho odovzdávať ďalej.  

 

Príklad: skutky apoštolov

 

Kňaz:

Pán Ježiš prikázal apoštolom, aby očakávali Ducha Svätého.

Blížili sa sviatky Turíc. Židia ich slávili na pamiatku prijatia Zákona (desať prikázaní na hore Sinaj a tiež ako vďaku za úrodu). Na tie sviatky, podobne ako na Veľkú noc, prichádzali židovské púte z celého sveta. V Jeruzaleme boli nielen Židia, ale aj nábožní ľudia zo všetkých národov, čo sú pod nebom.

Prišli aj príbuzní Pána Ježiša z Nazareta a zastavili sa vo večeradle. K apoštolom, ktorí sa teraz už menej báli, sa pridalo veľa učeníkov Pána Ježiša, a tak ich tam bolo 120. Nesedeli tam nečinne, ale spoločne sa modlili. Spolu s nimi sa modlila aj Mária, Matka Božia, ku ktorej sa všetci správali láskavo ako k matke Ježišovej.

 

Na nich v deň Turíc zostúpil Duch Svätý v podobe ohnivých jazykov.

 

Keď prišiel deň Turíc, boli všetci vedno na tom istom mieste. Tu sa náhle strhol hukot z neba, ako keď sa ženie prudký vietor, a naplnil celý dom, v ktorom boli.

 

Otázka deťom:

Čo sa ukázalo nad ich hlavami?

(Zjavili sa im akoby ohnivé jazyky)

 

Všetkých naplnil Duch Svätý a začali hovoriť inými jazykmi, ako im Duch dával hovoriť.

Duch Svätý tak osvietil mysle apoštolov, že až teraz dobre porozumeli, prečo musel Pán Ježiš trpieť. Posilnil aj ich vôľu a srdcia tak, že sa prestali báť. Otvorili dvere Večeradla a vyšli medzi zástupy Židov. Svätý Peter, ktorý sa predtým bál veľkňazovej slúžky, teraz hovorí k tisícom ľudí.

 

Keď sa teda strhol tento hukot, mnoho sa ich zbehlo a boli zmätení, lebo každý ich počul hovoriť svojím jazykom. I stŕpli a udivení vraveli: „Nie sú títo všetci, čo tu hovoria, Galilejčania? A ako to, že ich každý z nás počuje vo svojom vlastnom jazyku, v ktorom sme sa narodili?

 

Akí rôzni ľudia boli vtedy v Jeruzaleme?

(Parti, Médi, Elamčania, obyvatelia Mezopotámie, Judey a Kappadócie, Pontu a Ázie, Frýgie a Pamfýlie, Egypta a líbyjských krajov okolo Cyrény, prisťahovaní Rimania, Židia aj prozelyti, Kréťania i Arabi)

 

Kňaz:

Všetci ich počuli hovoriť vo svojich jazykoch o veľkých Božích skutkoch. Akú veľkú silu im dal Duch Svätý!

 

Otázka deťom:

A čo hovorí ľuďom Peter?

(Vyčíta im, že ukrižovali Pána Ježiša, ktorý je Mesiášom)

 

Kňaz:

Židia si uvedomili, aký ťažký hriech spáchali a pýtajú sa prestrašení: „Čo máme robiť?“ Svätý Peter im kázal obrátiť sa a konať pokánie. Toho dňa prijalo krst 3000 ľudí.

 

Otázka deťom:

Čo dostali od Ducha Svätého?

(Dary - veľká sila je daná apoštolom, ale aj ľuďom, ktorí počúvajú apoštolov)

 

Kňaz:

V deň Turíc Duch Svätý so svojimi darmi zostúpil na bojacich sa a ustrachovaných apoštolov. Tí jednoduchí ľudia sa báli, že svet nepriateľský voči Ježišovi, urobí s nimi to isté, čo s Ním. Ale moc Ducha Svätého bola taká úžasná, že tých dvanásť vystrašených mužov začalo meniť svet nie svojou ľudskou mocou, ale mocou Ducha Svätého, ktorého vtedy dostali. Keď pozeráme na dejiny ľudského života, tak mnoho ráz sme svedkami toho, že Duch Svätý dokáže slabého človeka urobiť vnútorne mimoriadne silným. To je tajomstvo moci Ducha Svätého pôsobiaceho v človeku, ktorý spôsobuje, že ten, kto je slabý, Jeho mocou sa stáva silný.

 

Kňaz:

Neskôr apoštoli takto osvietení a posilnení Duchom Svätým sa rozišli do celého sveta a hlásali Kristovo učenie. Mnohí z nich podstúpili mučenícku smrť.

Ako sa prejavuje sila Ducha Svätého v konkrétnom živote?

 

Bol začiatok júna roku 1979, prvá púť svätého Jána Pavla II. Veľkého do Poľska. V nedeľu 3. júna bola Slávnosť Zoslania Ducha Svätého. V ten deň mal Pápež stretnutie s mládežou....

 

Vtedy Pápež povedal mládeži, že tejto modlitbe o dary Ducha Svätého bol verný po celý svoj život a dodal: „Prijmite odo mňa túto modlitbu, ktorú ma naučil môj otec a zostaňte jej verní…“.

 

Modlitba, ktorú sa svätý Ján Pavol II. Veľký modlil celý život:

Duchu Svätý, prosím Ťa

o dar Múdrosti,

aby som Teba a Tvoju dokonalosť lepšie poznal,

o dar Rozumu,

aby som lepšie chápal tajomstvá svätej viery,

o dar Poznania,

aby som sa v živote riadil prikázaniami tejto viery,

o dar Rady,

aby som vždy vo všetkom hľadal radu u Teba a vždy ju nachádzal,

o dar Sily,

aby ma žiaden strach ani ľudské ohľady od Teba neodvrátili,

o dar Nábožnosti,

aby som vždy slúžil Tvojmu majestátu so synovskou láskou,

o dar Bázne voči Bohu,

aby som sa bál hriechu, ktorý Teba, ó Bože, uráža. Amen.

 

Príklad:

Sila, ktorú dáva Duch Svätý

 

Úloha:

Nemôžem mať srdce zamknuté pred Pánom Ježišom.  

 

Otázky:

1. Kde sa ukrývali apoštoli po smrti Pána Ježiša?

2. Čo sa ukázalo nad hlavami na Turíce?

3. Akí rôzni ľudia boli vtedy v Jeruzaleme?

4. Čo dostali od Ducha Svätého?

5. Naučím sa modlitbu svätého Jána Pavla Veľkého k Duchu Svätému.

 

 

Obrázok

Si zatvorený/zamknutý a chcel by si to zmeniť? Pre Ježiša je prekážkou zatvorené/zamknuté srdce, nie dvere.

 

  

 

Pieseň:

Otvor svoje oči

 

Svoje oči otváraj, otváraj a všetkých pozvi dnu!

Otváraj, otváraj a všetkých pozvi dnu.

 

Svoje uši otváraj, otváraj a všetkých pozvi dnu!

Otváraj, otváraj a všetkých pozvi dnu.

 

Svoje ústa otváraj, otváraj a všetkých pozvi dnu!

Otváraj, otváraj a všetkých pozvi dnu.

 

Svoje náruč otváraj, otváraj a všetkých pozvi dnu!

Otváraj, otváraj a všetkých pozvi dnu.

 

Svoje srdce otváraj, otváraj a všetkých pozvi dnu!

Otváraj, otváraj a všetkých pozvi dnu.

 

 

Zoslanie Ducha Svätého B

 

Skutky apoštolov   −   Sk 2, 1-11

 

Všetkých naplnil Duch Svätý a začali hovoriť

 

Keď prišiel deň Turíc, boli všetci vedno na tom istom mieste. Tu sa náhle strhol hukot z neba, ako keď sa ženie prudký vietor, a naplnil celý dom, v ktorom boli. I zjavili sa im akoby ohnivé jazyky, ktoré sa rozdelili, a na každom z nich spočinul jeden. Všetkých naplnil Duch Svätý a začali hovoriť inými jazykmi, ako im Duch dával hovoriť.

V Jeruzaleme boli Židia, nábožní ľudia zo všetkých národov, čo sú pod nebom.

Keď sa teda strhol tento hukot, mnoho sa ich zbehlo a boli zmätení, lebo každý ich počul hovoriť svojím jazykom. I stŕpli a udivení vraveli: „Nie sú títo všetci, čo tu hovoria, Galilejčania? A ako to, že ich každý z nás počuje vo svojom vlastnom jazyku, v ktorom sme sa narodili? My, Parti, Médi, Elamčania, obyvatelia Mezopotámie, Judey a Kappadócie, Pontu a Ázie, Frýgie a Pamfýlie, Egypta a líbyjských krajov okolo Cyrény, prisťahovaní Rimania, Židia aj prozelyti, Kréťania i Arabi: počujeme ich vo svojich jazykoch hovoriť o veľkých Božích skutkoch.“

Počuli sme Božie slovo.

 

Kniha žalmov   −   Ž 104, 1ab+24ac. 29b-30. 31+34

 

Refrén: Pane, zošli svojho Ducha a obnov tvárnosť zeme.

 

Dobroreč, duša moja, Pánovi; *

Pane, Bože môj, ty si nesmierne veľký.

Aké mnohoraké sú tvoje diela, Pane! *

Zem je plná tvojho stvorenstva. R.

 

Odnímaš im dych a hneď hynú *

a vracajú sa do prachu.

Keď zošleš svojho ducha, sú stvorené *

a obnovuješ tvárnosť zeme. R.

 

Pánova chvála nech trvá naveky; *

zo svojich diel nech sa teší Pán.

Kiež sa mu moja pieseň zapáči; *

a ja sa budem tešiť v Pánovi. R.

 

 

 

List Galaťanom   −   Gal 5, 16-25

 

Ovocie Ducha

 

Bratia, žite duchovne a nebudete spĺňať žiadosti tela. Lebo telo si žiada, čo je proti duchu, a duch, čo je proti telu. Navzájom si odporujú, aby ste nerobili to, čo chcete.

Ale ak vás vedie Duch, nie ste pod zákonom. A skutky tela sú zjavné: je to smilstvo, nečistota, chlipnosť, modloslužba, čary, nepriateľstvá, sváry, žiarlivosť, hnevy, zvady, rozbroje, rozkoly, závisť, opilstvo, hýrenie a im podobné. O tomto vám vopred hovorím, ako som už povedal, že tí, čo robia takéto veci, nedosiahnu Božie kráľovstvo.

Ale ovocie Ducha je láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, láskavosť, dobrota, vernosť, miernosť, zdržanlivosť. Proti tomuto zákona niet.

Tí, čo patria Kristovi Ježišovi, ukrižovali telo s vášňami a žiadosťami. Ak žijeme v Duchu, podľa Ducha aj konajme.

 

Počuli sme Božie slovo.

 

alebo

 

Prvý list Korinťanom   −   1 Kor 12, 3b-7. 12-13

 

Všetci sme boli v jednom Duchu pokrstení v jedno telo

 

Bratia, nik nemôže povedať: „Ježiš je Pán,“ iba ak v Duchu Svätom.

Dary milosti sú rozličné, ale Duch je ten istý. Aj služby sú rozličné, ale Pán je ten istý. A rozličné sú aj účinky, ale Boh, ktorý pôsobí všetko vo všetkých, je ten istý. Každý však dostáva prejavy Ducha na všeobecný úžitok.

Lebo ako je jedno telo a má mnoho údov, ale všetky údy tela sú jedno telo, hoci je ich mnoho, tak aj Kristus. Veď my všetci, či Židia alebo Gréci, či otroci alebo slobodní, boli sme v jednom Duchu pokrstení v jedno telo. A všetci sme boli napojení jedným Duchom.

 

 

Sekvencia

 

Duchu Svätý, príď z neba

a vyšli nám zo seba

žiaru svetla pravého.

 

Príď k nám, Otče chudobných,

Darca darov sľúbených,

svetlo srdca bôľneho.

 

Tešiteľ si najlepší,

ó, hosť duše najsladší,

ty sladké občerstvenie.

 

V práci si poľahčenie,

v sparne si ovlaženie,

v plači si potešenie.

 

Svetlo oblažujúce,

naplň myseľ aj srdce

ľudu tebe verného.

 

Bez pomocnej milosti

človek žije v hriešnosti,

nie je v ňom nič dobrého.

 

Očisť, čo je skalené,

zavlaž, čo je znavené,

uzdrav, čo je zranené.

 

Ohni, čo je stŕpnuté,

zohrej, čo je skrehnuté,

naprav, čo je zblúdené.

 

Daruj svojim veriacim,

s dôverou ťa prosiacim,

svätú milosť sedmorú.

 

Daj za čnosti odmenu,

daj smrť dobrú, blaženú,

daj nám radosť trvalú.

 

Aleluja, aleluja, aleluja. Príď, Duchu Svätý, naplň srdcia svojich veriacich a zapáľ v nás oheň svojej lásky.

 

 

Evanjelium podľa Jána   −   Jn 15, 26-27; 16, 12-15

 

Duch pravdy vás uvedie do plnej pravdy

 

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Keď príde Tešiteľ, ktorého vám ja pošlem od Otca, Duch pravdy, ktorý vychádza od Otca, on o mne vydá svedectvo. Ale aj vy vydávate svedectvo, lebo ste so mnou od začiatku.

Ešte veľa vám mám toho povedať, ale teraz by ste to nezniesli. Keď príde on, Duch pravdy, uvedie vás do plnej pravdy, lebo nebude hovoriť sám zo seba, ale bude hovoriť, čo počuje, a zvestuje vám, čo má prísť. On ma oslávi, lebo z môjho vezme a zvestuje vám. Všetko, čo má Otec, je moje. Preto som povedal, že z môjho vezme a zvestuje vám.“

 

Počuli sme slovo Pánovo.