Vitajte na našej stránke!

Do našej farnosti Višňové pri Žiline (tu sa nachádza farský kostol sv. Mikuláša a fara) patrí aj filiálka Turie (tu je kostol sv. Michala archanjela). Višňové bolo v minulosti miestom, kde prichádzali mnohí pútnici z blízkeho i ďalekého okolia, aby prednášali svoje modlitby a prosby Panne Márii, ktorej socha sa nachádza nad hlavným oltárom farského kostola. Úctu k našej Nebeskej Matke sa snažíme obnoviť Fatimskými slávnosťami vždy v 13. deň mesiaca o 17:00. Výnimočnou udalosťou je púť na sviatok Návštevy Panny Márie