Vitajte na našej stránke!

Boh je naše útočište a pevnosť

Žalm 91

 

Kto pod ochranou Najvyššieho prebýva

a v tôni Všemohúceho sa zdržiava,

povie Pánovi: "Ty si moje útočište a pevnosť moja; v tebe mám dôveru, Bože môj."

 Veď on sám ťa vyslobodí z osídel lovcov a zo zhubného moru.

Svojimi krídlami ťa zacloní a uchýliš sa pod jeho perute.

Jeho pravda je štítom a pancierom, nebudeš sa báť nočnej hrôzy,

ani šípu letiaceho vo dne, ani moru, čo sa tmou zakráda, ani nákazy, čo pustoší na poludnie.

 I keď po tvojom boku padnú tisíce a desaťtisíce po tvojej pravici, teba nezasiahne. 

Budeš sa môcť dívať vlastnými očami a uvidíš, ako sa odpláca hriešnikom. 

Lebo tvojím útočišťom je Pán, za ochrancu si si zvolil Najvyššieho. 

Nestihne ťa nijaké nešťastie a k tvojmu stanu sa nepriblíži pohroma, 

lebo svojim anjelom dá príkaz o tebe, aby ťa strážili na všetkých tvojich cestách. 

Na rukách ťa budú nosiť, aby si si neuderil nohu o kameň. 

Budeš si kráčať po vretenici a po zmiji, leva i draka rozšliapeš. 

Pretože sa ku mne pritúlil, vyslobodím ho, ujmem sa ho, lebo pozná moje meno.

 Keď ku mne zavolá, ja ho vyslyším a budem pri ňom v súžení, zachránim ho i oslávim.

 

 

Modlitba čínskych biskupov:

Bože, Ty si žriedlom všetkého dobra. Prichádzame k Tebe, aby sme vzývali Tvoje milosrdenstvo. Ty si stvoril vesmír v harmónii a kráse, ale my, našou pýchou sme zničili chod prírody a vyprovokovali ekologickú krízu, ktorá zasiahla naše zdravie a blaho ľudskej rodiny. Preto Ťa prosíme o odpustenie.

Zhliadni Bože milosrdne na náš dnešný stav, keď sa nachádzame v strede novej vírusovej epidémie. Daj, aby sme mohli zakúsiť ešte Tvoju otcovskú starostlivosť. Obnov poriadok a harmóniu a obnov v nás jednu myseľ a nové srdce, aby sme sa mohli postarať o našu Zem, ako verní strážcovia.

Zverujeme Ti všetkých chorých a ich rodiny. Prines uzdravenie ich telu, ich mysli a ich duchu, sprav ich účastných na Veľkonočnom Tajomstve Tvojho Syna. Pomôž všetkým členom našej spoločnosti plniť svoju úlohu a zosilniť ducha solidarity medzi nami. Podopri lekárov a zdravotný personál v prvej línii, sociálnych pracovníkov a vychovávateľov. Príď na pomoc zvlášť tým, ktorí potrebujú zdroje na ochranu svojho zdravia.

Veríme, že Ty si ten, ktorý hýbe chod dejín človeka a Tvoja láska môže zmeniť v dobro náš osud, akýkoľvek je náš ľudský stav. Daruj pevnú vieru všetkým kresťanom, aby uprostred strachu a chaosu mohli vykonávať misiu, ktorú si im zveril.

Ó, Bože, požehnaj hojne našu ľudskú rodinu a zažeň všetko zlo. Osloboď nás od epidémie, ktorá nás zasiahla, aby sme Ťa mohli oslavovať a ďakovať Ti s obnoveným srdcom. Pretože Ty si Tvorcom života a s Tvojím Synom, naším Pánom v jednote s Duchom Svätým, žiješ a kraľuješ, na veky vekov. Amen.