Vitajte na našej stránke!

Arcibiskup S. Zvolenský: Súdny dvor EÚ nemôže zmeniť zmýšľanie spoločnosti

Otec arcibiskup napísal dôležité vyjadrenie. Prečítajte si:

Predseda KBS: Súdny dvor EÚ nemôže zmeniť zmýšľanie spoločnosti

 

Bratislava 15. januára (TK KBS) Súdny dvor Európskej únie (EÚ) nikdy nedostal právomoc od štátov, aby mohol úmyselne podsúvať zmenu zmýšľania spoločnosti. Myslí si to predseda Konferencie biskupov Slovenska (KBS) Mons. Stanislav Zvolenský. Reaguje tak na stanovisko Generálneho advokáta v prípade Coman C-673/16 pred Súdnym dvorom EÚ, ktoré bolo zverejnené 11. januára 2018. List poslal predsedovi Súdneho dvora EÚ Koenovi Lenaertsovi.

 

“Tento návrh poskytuje Súdnemu dvoru príležitosť po prvý raz rozhodnúť o pojme „manželský partner“ v zmysle smernice 2004/38 v kontexte manželstva uzavretého medzi dvoma mužmi. Toto rozhodovanie je citlivé, lebo síce ide o manželstvo, ktoré je právnym inštitútom, a to v špecifickom a obmedzenom rámci voľného pohybu občanov Európskej únie, no definícia pojmu „manželský partner“, ktorú stanoví Súdny dvor, nevyhnutne ovplyvní samotnú identitu dotknutých mužov a žien – a teda aj ich dôstojnosť –, ale aj osobný a spoločenský pohľad občanov Únie na manželstvo, ktorý sa medzi rôznymi osobami a rôznymi členskými štátmi môže líšiť,” píše sa v stanovisku Generálneho advokáta, ktoré je podkladom k rozsudku Súdneho dvora EÚ.

 

EÚ podľa predsedu slovenskej biskupskej konferencie “nikdy nedostala od štátov takú právomoc, aby mohla meniť zákonnú definíciu manželstva s univerzálnou platnosťou pre všetky krajiny Európskej únie”. “Napokon, ani človek nemá takú moc, aby mohol zmeniť prirodzený zákon vpísaný do štruktúry rodiny a manželstva. Ak sú zamestnanci Súdneho dvora presvedčení o opaku, tak sa žiaľ mýlia. Slovami G.K. Chestertona, „Omyly neprestávajú byť omylmi, keď prídu do módy,” píše v liste arcibiskup Zvolenský. Na vedomie ho poslal aj predsedovi vlády SR Robertovi Ficovi, ministerke spravodlivosti SR Lucii Žitňanskej a ministrovi zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslavovi Lajčákovi.

 

Obzvlášť znepokojujúci je jav, ktorým Súdny dvor Európskej únie pošliapava základné princípy demokracie a vlády práva. Článok 4 Zmluvy o Európskej únii rovnako garantuje, že únia rešpektuje rovnosť členských štátov pred zmluvami, ako aj ich národnú identitu obsiahnutú v ich základných politických a ústavných systémoch. Mnohé ústavné systémy krajín Európskej únie, vrátane Ústavy Slovenskej republiky, garantujú, že manželstvo je jedinečný zväzok muža a ženy. Žiadny iný zväzok iných skupín osôb nemôže požívať právnu ani spoločenskú hodnotu manželstva. Úloha občianskeho zákona je istotne väčšmi limitovaná ako úloha morálneho zákona, ale občiansky zákon nemôže protirečiť zdravému rozumu, lebo by stratil silu zaväzovať vo svedomí,” píše.

 

Jednotlivé štáty Európskej únie vo svojich ústavných a základných princípov právnych poriadkov deklarujú svoje postoje vo vzťahu k niektorým spoločenským javom, pripomína arcibiskup Zvolenský. “Je nedotknuteľným javom suverenity štátu zakotviť svoje ústavné princípy a to v súlade so zásadami demokracie a právneho štátu. Je neprípustné dovoliť taký postup, ktorý v záujme výlučne ekonomického blaha v podobe voľného pohybu osôb v Európskej únii obchádza vnútroštátneho zákonodarcu tým, že umožní “turistiku” za pseudoprávami a následne prinúti niektorý štát tieto pseudopráva priznať v rozpore s vôľou zákonodarcu, ústavodarcu a v neposlednom rade samotných občanov,” píše v liste predseda KBS.

 

Uznanie akéhokoľvek zväzku iných osôb za manželstvo je podľa arcibiskupa Zvolenského degradovaním prirodzenosti, “degradovaním jedinečnosti manželstva.” “V homosexuálnych zväzkoch predovšetkým úplne chýbajú biologické a antropologické prvky manželstva a rodiny, na základe ktorých by bolo možné rozumne odôvodniť právne uznanie týchto zväzkov. Tieto zväzky totiž nie sú schopné adekvátne zabezpečiť rozmnožovanie a zachovanie ľudského rodu. Ani možnosť využitia nedávnych objavov v oblasti umelého oplodňovania, ktoré navyše vôbec nerešpektuje dôstojnosť človeka, nemení nič na ich neadekvátnosti. (…) Morálne vedomie si vyžaduje, aby sme za každých okolností svedčili o celej morálnej pravde, ktorej sa protiví tak uznanie homosexuálnych vzťahov, ako aj nespravodlivá diskriminácia homosexuálnych osôb,” uvádza v liste predseda Konferencie biskupov Slovenska.