Vitajte na našej stránke!

Diecézna púť rodín 2019

put rodin 2019

Višňové privítalo 29. a 30. júna 2019 pútnikov na jedenástej Diecéznej púti rodín. V sobotu poobede sa program začal ružencom Božieho milosrdenstva a pútnici mali možnosť využiť sviatosť zmierenia. Zástupcovia slovenských rodín na svetovom stretnutí v Dubline - manželia Kondelovci - nám prišli porozprávať svoje svedectvo a tak osláviť Boha. Slávnostnú svätú omšu o 18:00 slúžil náš otec biskup Mons. doc. ThDr. Tomáš Galis, PhD. Celú slávnosť sprevádzal spevácky zbor Sursum corda z Rosiny. O 20:00 nasledovala krížová cesta a po nej letné kino za kostolom. Polnočnú svätú omšu slúžil duchovný správca Diecéznej charity - Mgr. Michal Melišík. Povzbudil mladých k odvážnemu životu plnému viery a dobrých skutkov. Pri tejto svätej omši spieval zbor mladých z našej farnosti. Nočný program sme ukončili mládežníckou adoráciou. Ráno sme sa opäť zišli pri svätej omši, ktorú slúžil náš bývalý pán farár Mons. Mgr. Milan Gabriš. Svoje pásmo nám zaspievala aj spevácka skupina Višňovanka. Slávnostnú svätú omšu o 11:00 slúžil pán dekan JCDr. PaedDr. Jozef Bagin, PhD., súdny vikár Žilinskej diecézy. Hovoril o pokoji a Márii - Kráľovnej pokoja i našich sŕdc.