Aktuálne

Detské sv. omše 2017 - 18: Nedeľné evanjelium

Opäť pozývam deti, rodičov i starých rodičov. Pokračujeme v zaujímavej sérii s názvom NEDEĽNÉ EVANJELIUM. Vždy v piatok pred nedeľou si budeme rozoberať evanjelium nasledujúcej nedele. Sv. Hieronym sa vyjadril: „Kto nepozná Písmo, nepozná Krista.“ Povzbuďme deti, aby spolu s nami – dospelými – spoznávali Božie slovo. Rodičia, žité evanjelium je tým najkrajším darom, ktorý môžeme odovzdať deťom. Najbližšie detské sväté omše budú v týždni po Prvom svätom prijímaní: od 4. do 9. júna 2018. Pozývam všetky deti.