Aktuálne

Sústredenie speváckeho zboru Višňové + Turie

S podporou Nadačného fondu Mobis v Nadácii Pontis sme mohli zrealizovať v dňoch 22. až 25. novembra 2018 sústredenie nášho speváckeho zboru Višňové + Turie v Krakove s cieľom zvýšiť kvalitu a odbornosť spoločného spevu i prehĺbenie našich vzťahov a vzájomnej spolupráce. Vo štvrtok vo večerných hodinách sme pricestovali do centra Krakova, kde sme sa ubytovali. Počas nasledujúcich troch dní sme sa stretali pri spoločných nácvikoch hudby a spevu mládežníckych piesní, ktoré sme následne odspievali a odohrali počas svätých omší v dvoch kostoloch. Spoločný čas sme strávili i návštevou náboženských a historických pamiatok Krakova, Čenstochovej a Zakopaného.
Ďakujeme všetkým, ktorí sa akoukoľvek formou podieľali na zrealizovaní nášho projektu.
Vďační členovia zboru

foto1

Diecézna púť mužov 2018

put muzov 18 omsa

V nedeľu 2. septembra sa vo Višňovom konala už 9. Diecézna púť mužov. Prišli chlapi z mnohých kútov Slovenska, aby sa povzbudili vo viere. 

Pán profesor František Trstenský ponúkol pútnikom 3 prednášky o výchove detí, úlohe otca a manžela a spiritualite muža. V týchto prednáškach bolo možné nájsť mnoho inšpirácií a praktických rád do bežného, každodenného života. Pán profesor hovoril o tom, ako môžu aj chlapi prispieť k lepšiemu fungovaniu vlastných rodín a celej spoločnosti. Film Na vrchol, ktorý sa premietal v kinosále, bol o ceste k otcovi a o tom, že stratiť niekedy znamená nájsť to, čo má v živote naozajstnú cenu. Spoločenstvo "Martinskí muži" sprevádzalo svojím spevom rannú svätú omšu a popoludní viedlo aj modlitbu chvál. Po dobrom guláši, ktorý už tradične bol pripravený na farskom dvore, sa mohli chlapi zapojiť do rôznych workshopov a aktivít. Slávnosť vyvrcholila svätou omšou, ktorú celebroval Mons. Jozef Šelinga. Ďakujeme Pánu Bohu i všetkým ľuďom dobrej vôle, ktorí pomohli, aby sa aj tento rok mohli stretnúť muži i všetci pútnici pri svojej Nebeskej Matke vo Višňovom.

Tu je výber z prednášok pána profesora Františka Trstenského:

Prvá na tému  "Výchova detí" Klikni sem.

Druhá prednáška "Úloha otca a manžela" Klikni sem.

Tretia prednáška "Spiritualita muža" Klikni sem.

Kázeň Mons. Jozefa Šelingu Klikni sem.

Poďakovanie

Chcem poďakovať Vám všetkým, s ktorými som sa 15 rokov stretával vo višňovskej farnosti. Ďakujem za mnohé veci, ktoré som sa naučil vo Višňovom i v Turí. Prežili sme spolu veľa krásnych chvíľ....... Nech Vás Pán požehnáva. Budem sa za Vás naďalej modliť. Modlím sa za všetkých mojich bývalých farníkov. Aj Vás prosím o modlitbu za mňa. Chcem Vás požiadať o odpustenie, ak som Vám niekedy nechtiac ublížil.  

                                                                Jozef Bagin

Jubilejná desiata diecézna púť rodín 23. - 24. júna 2018

Tradičná Diecézna púť rodín k višňovskej Panne Márii sa konala už po desiatykrát. Témou púte bola vrúcna prosba k našej Nebeskej Matke – „Mária, privádzaj Ježiša do našich rodín“. Diecézna púť bola vyvrcholením prípravy na svetové stretnutie rodín, ktoré sa bude konať v Dubline. Pri tejto príležitosti bol vyžrebovaný aj jeden manželský pár, ktorý vycestuje na toto svetové stretnutie ako zástupca našej diecézy. Program zložený zo svätých omší, svätej spovede, adorácie, modlitieb ružencov, spevu chvál a divadla bol tento rok popretkávaný naozaj silnými svedectvami, ktoré nám naši hostia prišli povedať z rôznych kútov Slovenska. Boli to svedectvá o rakovine, drogách, alkohole, živote a smrti. Sila rodinných príbehov týchto ľudí je obrovská. Pri takýchto príkladoch si najlepšie uvedomíme, aký je Boh dôležitý v živote každého človeka. Naše pozvanie ako celebranti svätých omší prijali ThLic. Roman Seko, riaditeľ sekcie pre rodinu Žilinskje diecézy a ThLic. Zdenko Pupík, riaditeľ Inštitútu Communio. Polnočnú mládežnícku svätú omšu slúžil náš pán dekan Jozef Bagin. Púť sme ukončili svätou omšou, ktorú celebroval žilinský otec biskup Mons. Tomáš Galis. Povzbudil pútnikov, aby sa nebáli prijať každé dieťa ako dar. Dar, ktorý dáva milujúci Boh.

Ďakujeme Pánu Bohu i našej Nebeskej Mame Márii za požehnaný čas strávený vo Višňovom.