Aktuálne

Košickí biskupi napísali pastiersky list pred blahorečením Anny Kolesárovej

Drahí bratia a sestry v Kristovi!

Každý deň máme osobnú skúsenosť zápasu medzi dobrom a zlom. Sú chvíle, kedy v tomto zápase zlyhávame, ako sme to dnes počuli v príbehu o pokúšaní v raji (Gn 3, 9-15). Vtedy sa v nás prejavuje zranená prirodzenosť ako dôsledok dedičného hriechu. A sú aj chvíle, kedy s pomocou Božou víťazíme a patríme do Ježišovej rodiny – do rodiny tých, ktorí plnia Božiu vôľu (Mk 3, 20-35). Čo všetko sme ochotní urobiť, aby sme zvíťazili nad zlom, nad hriechom?

Na území našej arcidiecézy, v dedinke Vysoká nad Uhom, sa nachádza jeden hrob, na ktorom je nápis: „Radšej smrť ako hriech.“ Je to hrob Božej služobnice Anny Kolesárovej. Určite ste už zaregistrovali informáciu o jej šíriacej sa úcte, o mnohých mladých, ktorí putovali a putujú k jej hrobu, a aj o jej zavŕšenom procese blahorečenia. Po dlhých rokoch núteného mlčania počas minulého režimu sa môžeme vrátiť k jej životnému príbehu a svedectvu.

Čítať ďalej...

Pozvánka po Prvom svätom prijímaní...

Motto Prvého svätého prijímania: Ja som svetlo sveta!

V pondelok, stredu, štvrtok a piatok budú sväté omše večer o 18,00 hod. vo Višňovom.

V utorok bude svätá omša o 18,00 hod. v Turí.

V sobotu o 7,00 hod. vo Višňovom.

Celý týždeň pokračovanie na tému: Aby svetlo (vo mne) nezhaslo...

Čítať ďalej...