Bohoslužby

Bohoslužby

Višňové

Farský kostol sv. Mikuláša

 

Turie

     Kostol sv. Michala    

 

 Pondelok

18:00

-

 Utorok

 7:00

 18:00

 Streda

18:00

 -

 Štvrtok

 7:00

 -

 Piatok

 18:00

16:30

Sobota

 7:00

 -

 Nedeľa

 7:15 

11:00

9:00