Aktuálne

Alfie Evans a nový totalitarizmus – komentár Jána Ďačoka SJ

Komentár pre Vatikánsky rozhlas pripravil páter Ján Ďačok SJ, kňaz, lekár, odborník na bioetiku, ktorý pôsobí na Pápežskej univerzite Gregoriana a je zároveň teológom Apoštolskej penitenciárie.

Audio komentár je tu.

Milí poslucháči, dovoľte, aby som sa s vami podelil o niekoľko postrehov, ktoré súvisia s Alfiem Evansom, malým chlapcom z anglického Liverpoolu, ktorý zomrel v noci z 27. na 28. apríla t. r. Alfie (nar. 9. mája 2016) mal 23 mesiacov a trpel na neznámu degeneratívnu chorobu nervového systému, ktorej príčina sa doteraz nepozná. Je pravdou, že bol ťažko chorý a s veľkou pravdepodobnosťou by bol zrejme zomrel, či už v bližšom alebo vo vzdialenejšom časovom horizonte.

Čo však prekvapuje a zaráža, a čo je vám zaiste dobre známe, je postoj, podľa ktorého anglickí lekári v decembri 2017 rozhodli, že „nie je v najlepšom záujme dieťaťa pokračovať v udržiavaní životne dôležitých funkcií“. Inými slovami, lekári boli za prerušenie príjmu potravy a tekutín a za odpojenie umelého dýchacieho prístroja. Podľa nich sa jeho stav nemohol ani zlepšiť ani viesť k uzdraveniu. Taký postoj by však viedol k usmrteniu chlapca. Rodičia tento návrh rozhodne odmietli a tak do tejto dramatickej a ťažkej situácie zasiahli anglické súdy, ktoré – vrátane Najvyššieho súdu – iba potvrdili stonovisko lekárov. Súdne rozhodnutia stanovili aj deň aj čas, kedy mal byť chlapec odpojený od dýchacieho prístroja, avšak tieto dátumy sa tajili pred verejnosťou.

Čítať ďalej...

Homília kardinála Dominika Duku z 21. apríla pri príchode kardinála Josefa Berana do vlasti

21. dubna při slavnostní mši svaté v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha, v době repatriace kardinála Josefa Berana a v předvečer svátku sv. Vojtěcha pronesl kardinál Dominik Duka tato slova.

 

Vážení přítomní, drazí přátelé, představitelé politického, kulturního a společenského života, spolubratři biskupové, kněží, jáhni, řeholnice a řeholníci, sestry a bratři v Kristu zde v katedrále, jako i u televizních obrazovek a rozhlasových přijímačů, slavíme bohoslužbu ze svátku svatého pražského biskupa Vojtěcha, mučedníka, statečného člověka, misionáře a spolutvůrce střední Evropy; nejen hlavního patrona pražské arcidiecéze a zemského patrona, ale také patrona Polska, Maďarska, a v historickém kontextu již od počátku, patrona Slovenska.

 

Úryvek z knihy skutků apoštolů nám připomněl světodějné rozhodnutí apoštola Pavla, který stanovil strategii, jak naplnit Ježíšův příkaz hlásání evangelia všem národům. Tím však naplnil slova i proroka Izaiáše a starce Simeona, jehož chvalozpěv z jeruzalemského chrámu se stal součástí modlitby církve (Lk 2,32).

Čítať ďalej...

Pavol - apoštol Krista

Historický príbeh o jednej z najväčších osobností kresťanstva. Počas prenasledovania kresťanov je Pavol uväznený rímskym cisárom Nerom. V tmavej, chladnej cele bojuje s hladom, samotou, no tiež s výčitkami svedomia z vlastnej farizejskej minulosti. Jeho jediným verným spoločníkom ostal Lukáš, ktorý počas svojich návštev v Pavlovej cele spisuje zážitky a učenie muža, ktorý sa stal neskôr známym ako Apoštol národov. Tento film treba vidieť.

Fenomenálny Peter Sagan

Klasiku Paríž - Roubaix vyhral zvláštnym štýlom. Ušiel pelotónu 54 km pred cieľom a Švajčiara nechal v cieli za sebou o dva bicykle...