Oznamy

32. nedeľa v Cezročnom období

32. týždeň v Cezročnom období Višňové Turie
PO Sv. Jozafáta, biskupa a mučeníka 18:00  
UT Fatimská slávnosť 17:00 F  
ST Féria 7:00  
ŠT Féria 7:00  
PI Féria 18:00 D 17:00 D
SO Sv. Alžbety Uhorskej, rehoľníčky 7:00  
NE 33. V CEZROČNOM OBDOBÍ

7:30

10:30

9:00

B - birmovanecká         D - detská            M - mládežnícka               A - adorácia

P - pohrebná                S  - sobášna         F  - Fatimská slávnosť

 

 1. Rada rodičov pri ZŠ s MŠ Višňové Vás srdečne pozýva na koncert pre deti Baby Band, ktorý bude dnes o 16:00 v Kultúrnom dome vo Višňovom. Lístky si je možné ešte stále zakúpiť v pekárni Ďuroška a v penzióne Pagy. Pozývame všetky deti.
 2. V utorok, keďže je 13. v mesiaci, bude Fatimská slávnosť, ktorá začne o 17:00 v kostole vo Višňovom. Preto ranná sv. omša sa presúva na večer.
 3. Srdečne pozývame deti od prvého do piateho ročníka na detské stretká vo Višňovom. Stretká budú bývať raz do mesiaca. Prvé stretko bude túto stredu 14.11. o 16:30 na fare. Tešíme sa na Vás!
 4. V rámci Týždňa Cirkvi pre mládež sa koná už 10. ročník evanjelizačného turné projektu Godzone. Na Zimnom štadióne v Žiline bude túto stredu 14.11. o 18:00. Vstup je zdarma. Viac info na
 5. Keďže spolu s prihlásenými birmovancami ideme na túto akciu, sv. omša vo Višňovom bude v stredu ráno o 7:00 a v Turí bude o 17:00 liturgia slova a rozdávanie sv. prijímania.
 6. V piatok sú detské sv. omše vo Višňovom i v Turí, na ktoré pozývam všetky deti, zvlášť tretiakov.
 7. Pozývame všetky deti, mladých a birmovancov z Turia, ktorí majú chuť prežiť s nami pekný adventný čas, na nácviky Jasličkovej slávnosti. Prvé stretko bude v sobotu 17.11.2018 o 15:00 v miestnosti „Nebo“. Tešíme sa na všetkých!
 8. Tí, ktorí rozmýšľate kam na strednú školu, môžete si na výveske pred kostolom pozrieť informačné letáky pre stredné školy, konkrétne Gymnázium sv. Františka a SOŠ sv. Jozefa Robotníka - Saleziáni.
 9. Rada školy a Rada rodičov pri Základnej škole v Turí Vás všetkých srdečne pozýva na Katarínsku zábavu, ktorá sa uskutoční dňa 24.11.2018. Vo vstupnom 19 € sú  zahrnuté 2 večere, dezert, nápoje a hudba. Výťažok bude využitý na  vybudovanie zastrešeného parkoviska pre bicykle v areáli školy. Vstupenky si môžete zakúpiť denne v základnej škole, všetky informácie sú zverejnené na webovej stránke školy. Milé Kataríny a ich priatelia a príbuzní, príďte sa zabaviť a podporiť dobrú vec.
 10. Dňa 19.11. o 17:00 sa v Bábkovom divadle v Žiline uskutoční Benefičný koncert pre ľudí v núdzi, ktorý každoročne organizuje nezisková organizácia ÁNO PRE ŽIVOT z Rajeckých Teplíc. Bližšie informácie nájdete na výveske.
 11. Upratovanie: Višňové sk. č. 11, Turie sk. č. 3. Pán Boh zaplať za vašu ochotu.