Oznamy

6. PÔSTNA NEDEĽA

Veľký týždeň Višňové Turie
PO PONDELOK VEĽKÉHO TÝŽDŇA 7:00  
UT UTOROK VEĽKÉHO TÝŽDŇA 7:00  
ST STREDA VEĽKÉHO TÝŽDŇA 18:00 A 17:00 A
ŠT ZELENÝ ŠTVRTOK 18:00 17:00
PI VEĽKÝ PIATOK 15:00  
SO BIELA SOBOTA 19:30  
NE VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

7:30

10:30

9:00

B - birmovanecká      D - detská         M - mládežnícka              A - adorácia

P - pohrebná             S  - sobášna      F  - Fatimská slávnosť

 

 1. Obec Višňové Vás srdečne pozýva do Kultúrneho domu dnes o 15:00 na podujatie Jarné tradície. Vystúpia deti zo ZŠ, z MŠ, čakajú Vás tiež tvorivé dielne a ďalší program.
 2. Kvetnou nedeľou začíname sláviť Veľký týždeň, počas ktorého si pripomíname najväčšie tajomstvá našej viery.
 3. Detské stretko v Turí dnes bude až od 15:30-17:00.
 4. Krížová cesta dnes nebude. Spoločná sv. spoveď bude dnes vo Višňovom od 14:00-16:00 a v Turí od 14:00-15:30. Ak by niekto nestihol sv. spoveď dnes, môže prísť zajtra do Rosiny, kde spovedáme od 16:00.
 5. Keďže počas týždňa spovedáme vo farnostiach nášho dekanátu, sv. omša v pondelok sa presúva na ráno na 7:00.
 6. Všetky deti pozývame na detské stretko, ktoré sa uskutoční v stredu 17.4. o 16:30 na fare. Tešia sa na Vás animátori.
 7. Keďže budeme vyspovedaní po veľkonočnej sv. spovedi, v stredu budem pri sv. omšiach vysluhovať sviatosť pomazania chorých. V Turí bude sv. omša o 17:00 a vo Višňovom o 18:00.
 8. V stredu po sv. omši pozývame na nácvik spevu tých birmovancov, ktorí majú hudobný sluch a záujem. Pred birmovkou budú nácviky spevu aj pre ostatných.
 9. Na Zelený štvrtok bude sv. omša v Turí o 17:00 a vo Višňovom o 18:00. Sviatosť oltárna bude vyložená do 22:00.
 10. Na Veľký piatok si pripomíname umučenie a smrť Pána Ježiša. V tento deň je prísny pôst, kedy sa zdržiavame mäsitého pokrmu a dospelí až do 60. roku života sa môžu len raz za deň dosýta najesť. V tento deň nemožno nahradiť zdržiavanie sa mäsitého pokrmu iným skutkom pokánia.
 11. V piatok o 11:00 všetkých pozývam na Krížovú cestu, ktorú sa v prípade dobrého počasia budeme modliť v uliciach Višňového.
 12. Obrady Veľkého piatku začnú vo Višňovom o 15:00. Poklona pri Božom hrobe bude do 22:00.
 13. Na Bielu sobotu pozývam do farského kostola na modlitbu kňazského breviára ráno o 8:00. Sviatosť Oltárna bude vyložená po spoločnej modlitbe. Vigília Vzkriesenia môže začať podľa prastarej tradície až po západe slnka - u nás teda začne vo Farskom kostole vo Višňovom o 19:30. Súčasťou obradov je Obrad svetla a preto prosím, aby ste si podľa možnosti priniesli sviecu.
 14. Na Bielu sobotu je od 8:30-19:30 adorácia pred Najsvätejšou Sviatosťou v Božom hrobe. Na stolíku vzadu sú rozpisy adorácií po 30 minútach. Záujemcovia sa môžu po sv. omši zapísať. Tým zabezpečíme, aby bol počas celého dňa niekto prítomný v kostole. Ďakujem všetkým za ochotu.
 15. Na Veľkonočnú nedeľu slávime najväčší sviatok kresťanstva - Slávnosť Zmŕtvychvstania nášho Pána Ježiša Krista. Sv. omše budú tak, ako bývajú v nedeľu. Po sv. omšiach bude tradičná výročná ofera. Za Vaše milodary Vám vyslovujem úprimné Pán Boh zaplať.
 16. Úmysly sv. omší sú momentálne obsadené až do 1. júla. Zapisovať na ďalšie obdobie sa zatiaľ nebude.
 17. Vzadu si môžete zobrať pôstne lístky. Na jedných je už vopred napísaný úmysel, na druhých si ho môžete napísať vy a vhodiť do košíka tu vpredu pred oltárom.
 18. V pôstnom období sa modlievame krížovú cestu: vo Višňovom v stredu a v piatok o 17:30 a v nedeľu o 15:00, v Turí v stredu a v piatok o 16:15 a v nedeľu o 15:00. Nedeľné krížové cesty si postupne po jednotlivých skupinách pripravujú naši birmovanci.
 19. Upratovanie: Višňové sk. č. 7, Turie sk. č. 8. Pán Boh zaplať za vašu ochotu.