Oznamy

20. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

20. týždeň v cezročnom období Višňové Turie
PO Nanebovzatie Panny Márie, prikázaná slávnosť

7:00

18:00

 17:00
UT Féria

6:30

ST Féria 15:00P  17:00A 
ŠT Féria 15:00P  
PI Féria

15:00P 

17:00
SO sv. Bernarda, opáta a učiteľa cirkvi, spomienka 7:00  
NE 21. NEDEĽA

7:30

10:30 

9:00 

D - detská                                A- adorácia                            F- Fatimská

B - birmovanecká                    S  - sobášna                            P- pohrebná   

 

 1. pon je prikázaná slávnosť Nanebovzatie Preblahoslavenej Panny Márie.

 2. V ut bude sv. omša ráno o 6.30.

 3. V str  je o 15.00 vo Višňovom pohrebná sv. omša za zosnulého p. Jozefa Chovanca, večerná sv. omša už nebude.

 4. Vo štv je o 15.00 vo Višňovom pohrebná sv. omša za zosnulú p. Ivetu Michalcová, r. Zingerová, ranná sv. omša vo štv nebude. 

 5. V pia je o 15.00 vo Višňovom pohrebná sv. omša za zosnulú p. Oľgu Paurovú, r. Valicová, večerná sv. omša v pia nebude.

 6. ntencie na sv. omše vo Višňovom budem zapisovať až od budúceho mesiaca (septembra).

 7. Diecézna charita Žilina ponúka pracovné miesto: koordinátor dobrovoľníkov/vzdelávania. Bližšie info. na webe charity.

 8. Počas týždňa okrem ne spovedám vždy 30 min. pred sv. omšami, pokiaľ nie sú omše v Turí a vo Višňovom hneď po sebe (napr. v str, pia 17.00 a 18.00, spovedám len v Turí od 16.30).

 9. Púť mužov sa bude konať v našej farnosti 11.9.2022. Bližšie info. o programe púte sú  zverejnené far. stránke.

 10. Členovia Združenia Zázračnej medaily vo Višňovom majú nový rozpis Podomovej návštevy Panny Márie na druhý polrok na nástenke vzadu v kostole ako aj na veľkej nástenke pred kostolom.

 11. Bol vytvorený nový zoznam na upratovanie v Turí. Zatiaľ máme sedem skupín, ak by ešte niekto chcel pomôcť s upratovaním, môže sa zapísať v sakristii.Upratuje sa vždy v sobotu o 13:00 alebo po dohode s p. kostolníčkamiv piatok po sv. omši.Všetko potrebné  na upratovanie je k dispozícii, netreba nič nosiť z domu.Pán Boh zaplať Vám všetkým, ktorí ste sa zapísali a aj takto pomáhate.
 12. Vzadu za lavicami na stolíku sú zoznamy skupín, ktoré upratujú kostol. Prosíme, aby ste sa zapísali aj vy mladší. Upratovanie vychádza raz za tri mesiace. Zoznamy sú aj na nástenke, kde si ich môžete pozrieť.
 13. Každý štvrtok býva v kostole v Turí 24 hodinová adorácia. Začína vždy vo štvrtok o 17:00 a býva do večernej sv. omše v piatok. Ďakujem všetkým vám, ktorí ste sa prihlásili na jednotlivé hodiny. Kostol je v tomto čase otvorený pre všetkých, ktorí sa budú chcieť pokloniť pred vyloženou Sviatosťou oltárnou.
 14. Upratovanie: O upratovanie prosíme tento týždeň vo Višňovom č. 9 aj v Turí skupiny č. 1. Pán Boh zaplať za váš čas a ochotu.