Oznamy

Devätnásta nedeľa v období cez rok - 13. augusta 2017

1. Náš farník Mário Majtánik zložil včera - v sobotu 12. augusta 2017 v kostole sv. Jána Krstiteľa v Kremnických Baniach prvé sľuby v reholi menších bratov kapucínov pri sv. omši o 10,30 hod. Myslime v modlitbách na Mária aj naďalej a sprevádzajme ho svojimi modlitbami.

 

2. Dnes sú sv. omše: vo Višňovom o 7,15 hod. a podvečer v rámci Fatimskej slávnosti, v Turí bude sv. omša o 10,00 hod. pri kaplnke sv. Rochusa.

 

3. Popoludní je vo Višňovom Fatimská slávnosť o 17,00 hod. Dnes je 100 rokov odvtedy, čo sa mala Panna Márie zjaviť štvrtý raz vo Fatime. Pozývam vás, príďte sa modliť svätý ruženec. Je možnosť získať úplné odpustky, ktoré nám daroval Svätý Otec František.

 

4. Dnes - 13. augusta - je výročie úmrtia dvoch matiek kňazov: mojej mamy Otílie Baginovej (13. 8. 2008) a mamy vdp. Milana Blahu - pani Eleny Blahovej (13. 8. 2011) Chcem vás poprosiť o modlitby za obidve, aj za ich manželov. Ďakujem vám.

 

5. V PO je sv. Maximiliána M. Kolbeho, kňaza, mučeníka; v UT je prikázaný sviatok Nanebovzatia Panny Márie, v STR sv. Rochusa a sv. Štefana, uhorského kráľa; v PIA sv. Heleny; NE bude 20. v období cez rok.

 

6. V PO, UT a STR budú vo Višňovom sv. omše ráno o 7,00 hod.

 

7. V UT je prikázaný sviatok Nanebovzatia Panny Márie. Sv. omše vo Višňovom budú o 7,00 hod. a o 18,00 hod; v Turí o 16,30 hod.

 

8. V UT má sviatok naša pani starostka. Myslime na ňu vo svojich modlitbách.

 

9. V sobotu 19. 8. o 14,30 hod. sa v Bratislave pred budovou parlamentu začne akcia s názvom Hrdí na rodinu. Ide o 6. ročník pochodu ľudí v červených tričkách, ktorí chcú verejne a radostne ukázať, že RODINA JE ÚŽASNÁ A VÝNIMOČNÁ, LEBO DETI SÚ NAŠA BUDÚCNOSŤ, MAMA A TATO NAVŽDY, NIE JE NIČ LEPŠIE PRE DETI. SME HRDÍ NA RODINU! Ak máte záujem, môžete sa vybrať do Bratislavy aj vy...

 

10. Budúcu NE je v Turí 9. ročník Folklórnych slávností. Prvé dve sv. omše budú v kostole vo Višňovom, teda o 7,15 hod a o 9,00 hod. V Turí bude sv. omša o 12,30 hod. na námestí pri KD.

 

11. Chcem poďakovať za FaraTour všetkým, ktorí ste sa o túto krásnu akciu pre deti pričinili. Ženám, ktoré varili a pomáhali; tete Vlaste; pani starostke; animátorom; pánovi Milanovi Sýrnemu za vozenie detí; rodičom, ktorí ste prispeli finančne aj materiálne. Zvlášť chcem poďakovať Janke Šustekovej, ktorá všetko organizovala.

 

12. Upratovanie: Višňové sk. č. 13; Turie sk. č. 7

 

 

 

Prajem vám krásne prázdniny, krásne dovolenkové dni, plné pokoja a radosti, aby tieto dni neboli prázdne. Nech sú plné dobrých skutkov, oddychu, pokoja... Nech vás Pán požehnáva.