Oznamy

Jedenásta nedeľa v období cez rok - 18. júna 2017

1. V STR je sv. Alojza Gonzágu, rehoľníka; vo ŠTV sv. Jána Fišera, biskupa a Tomáša Morusa, mučeníkov; v PIA slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho; v SO Narodenie sv. Jána Krstiteľa.

 

2. V PIA na slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho je možné získať úplné odpustky pre seba. Za klasických podmienok + modlitba Najmilší Ježišu.

 

3. V sobotu a v nedeľu bude v našej farnosti Deviata diecézna púť rodín. Téma púte je: „S MÁRIOU SA ŽIJE ĽAHŠIE. S RUŽENCOM PÔJDEŠ SPRÁVNYM SMEROM“. Program je bohatý, pozývam vás, príďte sa povzbudiť.

 

4. V SO sa bude spovedať od 16,00 hod., prídu kňazi z dekanátu. Pozývam na sv. spoveď aj vás, ktorí chodíte na prvý piatok.

 

5. Chcem poprosiť všetkých, ktorí nejakým spôsobom pomáhajú, pri púti, keby si splnili to, čo je potrebné, aby sme srdečne privítali aj pútnikov, aby sa všetci u nás povzbudili vo viere. Povzbuďte aj svojich spolužiakov, kolegov v práci, kamarátov, priateľov, aby prišli s celou rodinou.

 

6. Budúcu nedeľu budú sv. omše len vo Višňovom. V sobotu o 18,00 hod., potom o 24,00 hod. mládežnícka, v nedeľu o 8,00 hod. a slávnostná o 11,00 hod.

 

7. Gazdinky, napečte, prosím, nejaké koláče a prineste v piatok na faru. Ďakujem Vám.

 

8. Na základe žiadosti Konferencie biskupov Slovenska vydala Apoštolská penitenciária dekrét, podľa ktorého je nábožné odriekanie modlitby Korunka k Božiemu milosrdenstvu za stanovených podmienok spojené so získaním úplných odpustkov pre duše v očistci. Dekrét je na nástenke pri kostole, môžete si ho prečítať aj tu.

 

9. Ďakujem za vašu účasť na slávení sviatku Božieho Tela, za prípravu oltárikov.

 

10. Upratovanie: Višňové sk. č. 5; Turie sk. č. 16

 

 

 

DEVIATA DIECÉZNA PÚŤ RODÍN

TÉMA: S MÁRIOU SA ŽIJE ĽAHŠIE

S RUŽENCOM PÔJDEŠ SPRÁVNYM SMEROM

24. júna - 25. júna 2017

Višňové pri Žiline

Višňovský chrám má relikvie sv. Jána Pavla Veľkého, sv. Františka a sv. Hyacinty - detí z Fatimy

 

Program:

15,00 hod. RUŽENEC BOŽIEHO MILOSRDENSTVA + KORUNKA

16.00 hod. SVÄTÁ SPOVEĎ

16,45 hod. RADOSTNÝ RUŽENEC

17,30 hod. Môj aktívny život s Pannou Máriou a ružencom

Svedectvo Mgr. Antona Ďuranu, ktorý bol 20 rokov starostom obce

 

18,00 hod. SLÁVNOSTNÁ SVÄTÁ OMŠA, celebruje Mons. ThLic. MAREK HRIADEL,

generálny vikár Žilinskej diecézy (spieva miešaný zbor SURSUM CORDA z Rosiny)

20,00 hod. KONCERT miešaného zboru SURSUM CORDA z Rosiny

21,00 hod. Ako cez náš kríž rástla naša viera - Michal a Magdaléna

Svedectvo rodičov o ich predčasne narodených dvojčatách

21,20 hod. FILM natočený podľa skutočnej udalosti

Príbeh plný lásky a viery

23,00 hod. TALIANSKA ADORÁCIA

Ruženec v rukách otca, matky, detí

 

24,00 hod. MLÁDEŽNÍCKA SVÄTÁ OMŠA, celebruje JCDr. JOZEF BAGIN, PhD.

Téma kázne: „Máriin ruženec ma premieňa v lepšieho človeka" (spieva zbor Višňové + Turie)

1,30 hod. KRÍŽOVÁ CESTA vo višňovskom Hájiku

Kráčame spolu so sv. Františkom a sv. Hyacintou z Fatimy

3,00 hod. TICHÁ ADORÁCIA

 

7,00 hod. BOLESTNÝ RUŽENEC

8,00 hod. SVÄTÁ OMŠA, celebruje Mgr. MILAN BLAHA,

višňovský rodák pôsobiaci v Paríži

9,30 hod. SLÁVNOSTNÝ RUŽENEC - modlia sa otcovia a muži

10,00 hod. VIŠŇOVANKA - ženský spevokol Višňové

 

11,00 hod. SLÁVNOSTNÁ SVÄTÁ OMŠA, celebruje ThLic. ŠTEFAN FÁBRY, Th.D., kaplán

tajomník Diecéznej liturgickej komisie

(spieva zbor Višňové + Turie)