Oznamy

34. NEDEĽA

34. týždeň v Cezročnom období Višňové Turie
PO Féria 18:00  
UT Sv. Ondreja Dung-Laka, kňaza, a spoločníkov, mučeníkov 7:00  
ST Sv. Kataríny Alexandrijskej, panny a mučenice 18:00 A 17:00 A
ŠT Féria 7:00  
PI Féria 18:00 17:00
SO Féria 7:00  
NE 1. ADVENTNÁ

7:30 D

10:30

9:00

D - pre dôchodcov                    M - mládežnícka                   A - adorácia

P - pohrebná                             S - sobášna                          F - Fatimská slávnosť

 

  1. Od pondelka 16. novembra platia na základe vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva nové pravidlá, ktoré sa týkajú aj slávenia verejných bohoslužieb. Ide o spôsob tzv. šachovnicového sedenia, ktoré sa používalo aj pri uvoľňovaní opatrení v prvej vlne. Veriaci v kostole môžu využiť lavice alebo stoličky takým spôsobom, že medzi obsadenými miestami ostane vždy jedno miesto voľné, a v každom nasledujúcom rade sa neobsadené miesto posunie o jedno do strany - tak, aby ľudia nesedeli v rade za sebou.
  2. V sobotu o 9:00 bude na fare krstná náuka. Krsty budú podľa dohody buď v sobotu po náuke, alebo v nedeľu počas sv. omše o 10:30.
  3. Pri svätých omšiach na budúcu nedeľu budem požehnávať adventné vence.
  4. V sakristii si oddnes môžete nahlasovať úmysly sv. omší.
  5. Úplné odpustky pre zomrelých veriacich je možné tento rok kvôli pandémii koronavírusu získať celý november.
  6. Zbierka na Charitu sa tento rok uskutoční na 1. adventnú nedeľu, ale aj online od 22.11. a počas adventu a prostredníctvom poštových poukážok v kostoloch. Služby a projekty Diecéznej charity Žilina sú v čase krízy ešte viac potrebné. Viac informácií na nástenke a na www.charitaza.sk
  7. Ohlášky: Sviatosť manželstva chcú na budúcu sobotu vo Višňovom uzatvoriť Martin Husárik a Ľubica Slamková, obaja z Turia. Ak by niekto vedel o nejakej cirkevnoprávnej prekážke medzi snúbencami, nech to ohlási na farskom úrade. Mladomanželom vyprosujeme veľa lásky a Božej pomoci.
  8. Upratovanie: Višňové aj Turie skupiny č. 11. Pán Boh zaplať za vašu ochotu aj všetkým, ktorí upratujú kostol po sv. omšiach.