Oznamy

28. NEDEĽA

28. týždeň v cezročnom období Višňové Turie
PO Féria 18:00  
UT Sv. Terézie od Ježiša, panny a učiteľky Cirkvi 7:00  
ST Féria 18:00 A  
ŠT Sv. Ignáca Antiochijského, biskupa a mučeníka 7:00  
PIA SV. LUKÁŠA, EVANJELISTU 18:00 D  
SO Féria 7:00  
NE 29. NEDEĽA

7:30

10:30

 

D - detská                         M - mládežnícka                    A - adorácia

P - pohrebná                     S  - sobášna                          F  - Fatimská slávnosť

 

  1. V mesiaci október vás zvlášť pozývam k modlitbe posvätného ruženca. Modlieva sa v kostole pred každou sv. omšou. Takisto vás povzbudzujem aj k spoločnej modlitbe posvätného ruženca vo vašich rodinách.
  2. Deti srdečne pozývame na detské stretko, ktoré bude v stredu 16.10. Stretneme sa o 16:15 na fare. Potom pôjdeme pomáhať do terénu v rámci akcie Detský čin pomoci. V prípade zlého počasia ostaneme na fare.
  3. V piatok pozývame deti z Turia na detské stretko, ktoré bude o 16:30 v miestnosti Nebo.
  4. V piatok bude detská svätá omša vo Višňovom o 18:00, na ktorú pozývam všetky deti, zvlášť tretiakov, ktorí sa pripravujú na prvé sväté prijímanie. Nácvik piesní pre deti bude v piatok o 17:30.
  5. Budúca nedeľa je misijná. Po svätých omšiach bude celosvetová zbierka na misie. Na Slovensku bude zvlášť obetovaná farnostiam v Rwande, ktoré sú skúšané genocídou a chudobou. Pán Boh zaplať za vaše milodary.
  6. Úmysly sv. omší do konca roka sú už obsadené, preto dočasne nebudeme zapisovať ďalšie.
  7. Blíži sa veľký modlitebný deň - už 18. októbra sa budú deti a ich rodičia po celom svete modliť ruženec za pokoj a jednotu v rámci akcie Milión detí sa modlí ruženec. Ešte stále sa môžete do tejto modlitebnej akcie zaregistrovať aj vy. Z ACN vám zašlú ruženec z olivového dreva, vyrobený kresťanskými rodinami vo Svätej zemi. Keď sa zaregistrujete, môžete vidieť, s kým všetkým sa vo svete budete 18. októbra ruženec modliť a vytvoríte tak celosvetové ružencové spoločenstvo. Zaregistrovať sa môžete tu. Zamyslenia a obrázky s myšlienkami pápeža Františka na tému MISIA: https://www.verbisti.sk/zamyslenia-a-myslienky-s-obrazkom-na-mimoriadny-misijny-mesiac/
  8. Upratovanie: Višňové sk. č. 5, Turie sk. č. 5. Skupiny na upratovanie v Turí počas prác na kostole prosíme o upratanie priestorov pred kostolom, pozametanie lístia a pod. Pán Boh zaplať za vašu ochotu.