Oznamy

14. NEDEĽA

14. týždeň v cezročnom období Višňové Turie
PO Féria 18:00  
UT Féria 8:00  
ST Féria 18:00 A  
ŠT Féria 7:00  
PI Féria 18:00 17:00
SO SV. BENEDIKTA, OPÁTA, PATRÓNA EURÓPY 7:00  
NE 15. NEDEĽA

7:30 D

10:30

9:00

D - pre dôchodcov         A - adorácia              P - pohrebná              S - sobášna

         

  1. Dnes je prvá nedeľa v mesiaci. Po sv. omši o 10:30 bude krátka adorácia zakončená eucharistickým požehnaním.
  2. Opäť môžeme spoločne sláviť sv. omše aj v Kultúrnom dome v Turí. V piatok bude bývať sv. omša o 17:00 a v nedeľu o 9:00.
  3. Deti, ktoré sa prihlásili na Duchovnú obnovu do Starej Bystrice, si už môžu v sakristii vyzdvihnúť prihlášky. Je tam aj zoznam detí, ktoré idú na tábor, aj tých, ktorí sú zatiaľ ako náhradníci. Prihlášky si zoberú aj náhradníci. Prihlášku spolu s príspevkom 10€ treba odovzdať v sakristii až po 20. júli.
  4. Vzadu sú ešte stále prihlášky aj na denný letný tábor Faratour.
  5. Upratovanie: Višňové aj Turie skupiny č. 8. Pán Boh zaplať za vašu ochotu aj všetkým, ktorí upratujú kostol po sv. omšiach.

Prajem Vám všetkým požehnané prázdniny.