Oznamy

30. NEDEĽA

30. týždeň v cezročnom období Višňové Turie
PO Féria 18:00  
UT Féria 7:00  
ST Féria 18:00 A 17:00 A
ŠT Sv. Šimona a Júdu, apoštolov 7:00  
PI Féria 18:00 M 17:00
SO Féria 18:00  
NE 31. NEDEĽA

7:30

10:30

9:00

B - birmovanecká                      D - detská                        M - mládežnícka

P - pohrebná                           A - adorácia                     F - Fatimská slávnosť

         

  1. Dnes je Svetový deň misií – Misijná nedeľa. Po svätých omšiach je celoslovenská zbierka na misie. Na Slovensku je zvlášť venovaná farnostiam v Keni, ktoré sú najviac postihnuté chudobou a suchom. Misijná zbierka je najväčšou akciu solidarity na celom svete. Za vaše milodary srdečné Pán Boh zaplať.
  2. V piatok o 18:00 bude vo Višňovom mládežnícka sv. omša. Po sv. omši bude na fare stretko pre mladých.
  3. V sobotu o 11:00 bude v kostole krstná náuka. Krsty budú v sobotu po náuke.
  4. O týždeň v pondelok máme sviatok Všetkých svätých a v utorok spomienku na Všetkých verných zosnulých. Aby sme mohli získať odpustky pre duše v očistci, je okrem iného potrebné predtým pristúpiť aj k sv. spovedi, preto sa prvopiatkové spovedanie presúva na tento týždeň. Vo Višňovom sa bude spovedať v pondelok od 16:30-18:00, v utorok ráno od 6:30 do sv. omše, vo štvrtok ráno od 6:30 do sv. omše a potom večer od 16:00-18:00, v prípade potreby aj dlhšie. V Turí sa bude spovedať v stredu od 15:30-17:00, potom bude sv. omša a v piatok od 15:00-17:00, potom bude sv. omša. Chorých po domoch budem chodiť spovedať nie tento piatok ale až na budúci týždeň na prvý piatok.
  5. Budúci víkend sa mení čas. V nedeľu 31.10. ráno o 3:00 si posunieme hodinky späť o jednu hodinu - teda na 2:00.
  6. Október je mesiacom posvätného ruženca. Ruženec sa modlieva v kostole pred každou sv. omšou. Môžete sa pridať aj ďalší. Takisto vás povzbudzujem aj k spoločnej modlitbe posvätného ruženca vo vašich rodinách.
  7. Z hľadiska epidemiologickej situácie prešiel celý náš okres do bordovej farby. To znamená aj značné obmedzenia pri účasti na svätých omšiach. Maximálny počet ľudí v základnom režime na svätej omši je 1 na 15 m2. V režime OTP (očkovaní, testovaní, prekonaní) sa na svätej omši môže obsadiť maximálne 25% miest na sedenie. Pri svätej omši, na ktorej sa zúčastnia iba zaočkovaní, nie je počet nijako obmedzený. U nás budú sväté omše v režime OTP. V sobotu bude sv. omša vo Višňovom dočasne bývať večer o 18:00 s platnosťou na nedeľu.
  8. V sakristii si môžete zakúpiť budúcoročné kalendáre.
  9. Upratovanie: O upratovanie poprosím tento týždeň vo Višňovom sk. č. 10 a v Turí sk. č. 8. Pán Boh zaplať za vašu ochotu.