Oznamy

20. NEDEĽA

20. týždeň v cezročnom období Višňové Turie
PO Féria 18:00  
UT Sv. Bernarda, opáta a učiteľa Cirkvi 7:00  
ST Sv. Pia X., pápeža 18:00 A  
ŠT Panny Márie Kráľovnej 7:00  
PIA Féria 18:00 17:00
SO SV. BARTOLOMEJA, APOŠTOLA 7:00  
NE 21. NEDEĽA

7:30

10:30

9:00

D - detská                         M - mládežnícka                    A - adorácia

P - pohrebná                     S  - sobášna                          F  - Fatimská slávnosť

 

  1. O dva týždne bude v našej farnosti 10. Diecézna púť mužov, na ktorú vás všetkých – nielen mužov, ale aj ženy – srdečne pozývam. Prednášky na zaujímavé témy si pripraví programový riaditeľ TV LUX Jozef Kováčik. Ďakujem všetkým, ktorí sa podieľajú na príprave celej púte a zároveň prosím aj všetkých ostatných o modlitby.
  2. V sakristii si môžete zakúpiť budúcoročné kalendáre s pútnickými miestami, medzi ktorými nechýba ani Višňové.
  3. Diecézna charita Žilina organizuje 10. ročník zbierky školských pomôcok pre deti zo slabších sociálno-ekonomických pomerov. Nové, alebo použité, ale stále funkčné školské pomôcky môžete doniesť do charitných zariadení v Žiline, Martine, Čadci a Považskej Bystrici do konca augusta. Minulý rok sme vďaka darcom pomohli viac ako 500 deťom. Kontakty na zberné miesta sú na 
  4. Turie: Chcem poďakovať pani starostke za poskytnutie Kultúrneho domu na sv. omše, ktoré tu môžu byť do 1.9. 2019 vrátane. Keďže po tomto dátume je už KD vyťažený a takisto ani v škole nebude možné mávať sv. omše, bude potrebné dočasne dochádzať na sv. omše do Višňového. V prípade potreby sa bude na rannú sv. omšu objednávať autobus.
  5. Ako bolo avizované minulú nedeľu, dnes bude zbierka na práce v kostole Sv. Michala archanjela v Turí. Vopred Pán Boh zaplať za vaše milodary.
  6. Upratovanie: Višňové sk. č. 10, Turie sk. č. 10. Pán Boh zaplať za vašu ochotu.