Oznamy

Tretia nedeľa v období cez rok - 21. januára 2018

1. V PO je sv. Vincenta, diakona a mučeníka; v UZ sv. Jána Almužníka, biskupa; v STR sv. Františka Saleského, biskupa a učiteľa Cirkvi; vo ŠTV Obrátenie sv. Pavla, apoštola; v PIA sv. Timoteja a Títa, biskupov; v SO sv. Angely Merici, panny; v NE je sv. Tomáša Akvinského, kňaza a učiteľa Cirkvi, patróna bohosloveckých fakúlt; NE bude štvrtá v období cez rok.

 

2. Celý týždeň máme vo Farskom kostole zaujímavé banery o živote blahoslaveného Pier Giorgia Frassatiho. Pozrite si ich, prečítajte.

 

3. V PIA pozývam mladých ľudí na sv. omšu do farského kostola o 18,00 hod. Po sv. omši vás pozývam na faru. Opäť si chceme niečo povedať o Odvážnom roku, ktorý prebieha. Rovnako o stretnutí P18, ktoré bude v júli v Prešove.

 

4. V SO bude na fare krstná náuka o 9,00 hod. Po nej bude sv. spoveď pre rodičov a krstných rodičov.

 

5. Na budúcu nedeľu pri spomienke na sv. Tomáša Akvinského slávi Katolícka univerzita svoj sviatok. Myslime na všetkých z tejto univerzity v modlitbách.

 

6. Manželské večery. Radi by sme pozvali manželov, ktorí chcú ísť cestou k zdravému a šťastnému manželstvu. Pozývame Vás na kurz 8-mich stretnutí na posilnenie manželskej komunikácie. Stretnutia budú v príjemnom prostredí a v priateľskej atmosfére. Súkromie každého páru bude zaručené. Začiatok je naplánovaný na 4.2.2018. Kurz sa bude konať 8 po sebe nasledujúcich nedieľ, vždy o 17,00 hod. v Kultúrnom dome vo Višňovom. Prihlášky môžete posielať na mailovú adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. do 31.1.2018. Bude zabezpečená aj služba pre deti.

 

7. Za cirkevný sobáš sa od 1.1.2018 na matrike účtuje poplatok 10 EUR, ale sobáš na úrade je ZADARMO. Zastavme diskrimináciu cirkevných sobášov! Petíciu môžeš podpísať tu: Klikni sem

 

8. Naše občianske združenie Amarena – Višňa som zaregistroval aj pre tento rok. Chcem vás poprosiť o 2 % alebo 3% (u dobrovoľníkov) z daní. Bližšie informácie vám ešte dám. Pripravím aj tlačivá. Ďakujem vám aj za takúto vašu pomoc.

 

9. Tretiaci, ktorí chodíte na náboženstvo vo Višňovom alebo v Turí, príďte si vziať nové knižočky, kde máte otázky, modlitby a piesne k Prvému svätému prijímaniu.

 

10. Upratovanie: Višňové: sk. č. 10 Turie: sk. č. 13

 

 

                      DOBRÁ NOVINA - poďakovanie

ĎAKUJEME všetkým, ktorí v čase Vianoc prijali vo svojich domoch koledníkov do Dobrej Noviny, deťom, mládeži, sprevádzajúcim osobám, ktorí boli ochotní prinášať ľuďom radostnú novinu! Ďakujeme pomocníkom, tým, ktorí deti vozili. Všetkým, ktorí ste prispeli na realizáciu projektov už 23. ročníka Dobrej noviny.

Vo Višňovom ste prispeli sumou 2 772,52 € (minulý rok 2 626,03 ) € (1. a 2. kolo). Vo Višňovom koledovalo 5 skupín, 23 koledníkov, 5 sprevádzajúcich osôb.

V Turí ste prispeli sumou 3 776,13 € (minulý rok 3 681,13 ) (1. a 2. kolo). V Turí koledovali 4 skupiny, 21 koledníkov, 9 sprevádzajúcich osôb.

V 22. ročníku Dobrej Noviny sa v našej farnosti vyzbieralo spolu

6 715 € (minulý rok 6 307,16 rok predtým 6 253,75) €.

Z toho teda:

Višňové:   2 772,52   +   130             2 902,52 €

Turie:       3 776,13     +    36,35       3 812,48 €

Spolu       6 715 € 

Všetky peniaze sme odovzdali, vložili na účet, aby sa použili na požadované ciele v Afrike. Ďakujeme Vám!

Za všetkých organizátorov chcem poďakovať Kristínke Kianičkovej a Maťke Paurovej.

 

 

Sväté dni roku 2018

Centrom celého liturgického roka je posvätné Trojdnie,

ktoré vrcholí v nedeľu na Veľkú noc – v tomto roku 1. apríla.

Z Veľkej noci pramenia všetky sväté dni:

Popolcová streda, začiatok pôstneho obdobia – 14.februára.

Nanebovstúpenie Pána – 10.mája.

Zoslanie Ducha Svätého – 20.mája.

Prvá adventná nedeľa – 2.decembra 2018.