Oznamy

Dvadsiata devita nedeľa v období cez rok - 22. októbra 2017 - Misijná nedeľa

1. Dnes je aj spomienka na svätého Jána Pavla Veľkého. Pred 39. rokmi (22. 10. 1978) zaznelo to vznešené dnes už legendárne Non abbiate paura – Nebojte sa!

 

 

2. Dnes je zbierka na misie. Pán Boh zaplať za vaše milodary.

 

 

3. Dnes sa modlíme sv. ruženec spolu v Turí už o 14,00 hod. Modlíme sa ho celý mesiac za pomoc pre naše rodiny, za obnovu našej farnosti. Pozývam deti, mládež, otcov, mamy, starých rodičov. Dnes vás pozývam aj z Višňového do farského kostola. Každý deň vás všetkých pozývam na ruženec.

 

 

4. Vo Višňovom sa dnes modlia modlitbu svätého ruženca o 15,00 h.

 

 

5. Spoločnosť Ježišova, Slovenská provincia a vydavateľstvo LÚČ pozývajú na svätú omšu v predvečer druhého výročia úmrtia kardinála Jána Chryzostoma Korca. Uskutoční sa dnes o 18,00 hod. v jezuitskom kostole na Františkánskom námestí v Bratislave. Hlavným celebrantom bude P. Jozef Kyselica SJ, rektor Kolégia Najsvätejšieho Spasiteľa v Bratislave. Po svätej omši sa uskutoční krátka akadémia, ktorú naživo odvysiela Rádio LUMEN.

 

 

6. V PO je sv. Jána Kapistránskeho, v UT sv. Antona Máriu Clareta, biskupa; v SO je sv. Šimona a Júdu, apoštolov; NE bude 30. v období cez rok.

 

 

7. V UT 24. októbra uplynú dva roky od smrti emeritného nitrianskeho biskupa otca Jána Chryzostoma kardinála Korca. Myslime na neho v modlitbách.

 

 

8. V UT bude v Turí modlitba sv. ruženca o 17,00 hod. 

 

 

9. Tím Rady pre mládež a univerzity Konferencie biskupov Slovenska (KBS) odštartoval oficiálnu kampaň na podporu Národného stretnutia mládeže P18 v Prešove a Svetových dní mládeže (SDM) v Paname. Aj ja chcem opäť pozvať mladých na stretnutia. Po blahorečení Titusa Zemana začal v Bratislave rok prípravy na stretnutie P18 Prešov. Tento rok nazvali Odvážny rok. Opäť každý posledný piatok v mesiaci budeme mať mládežnícku sv. omšu a po nej stretnutie na fare. Pozývam Vás k odvahe – urobme odvážny krok v odvážnom roku. Prvé takéto stretnutie bude najbližší piatok 27. októbra. Pozývam mladých ľudí.

 

 

10. V SO o 9,00 hod. bude krstná náuka na fare. Po nej sv. spoveď pre rodičov a krstných rodičov.

 

 

11. Budúci víkend sa mení čas. V nedeľu ráno o 3,00 hod. si posunieme hodinky späť o jednu hodinu – teda na 2,00 hod.

 

 

12. Celý mesiac v pracovné dni budeme uvažovať na tému Panna Mária a jej slová: Modlite sa ruženec.

 

 

13. Prebieha mesiac október. Mesiac Panny Márie. Pozývam vás modliť sa sv. ruženec. Obetujme ho za obnovu našich rodín, za našu farnosť. Pozývam celú farnosť, aby sme si našli čas a modlili sa spolu svätý ruženec. Pozývam rodičov, mladých, deti, starkých, aby sme sa prišli spolu modliť.      

 

 

14. Každý deň sa modlíme ½ hod. pred sv. omšou. V Turí sa modlíme sv. ruženec každý deň o 17,00 hod. V tie dni, keď tam, je sv. omša, modlíme sa sv. ruženec tiež ½ hod. pred sv. omšou.

 

 

15. Aká je hodnota ruženca? Páter Amorth, exorcista, ktorý zomrel minulý rok, hovorieval: pre diabla nie je nič horšie ako ruženec. Túto modlitbu absolútne neznáša. K mnohým oslobodeniam došlo, keď sa ľudia veľa posadnutého modlili ruženec! Raz mi počas exorcizmu satan povedal: „Nenávidím ich!“ Čo? – pýtal som sa. „Tie zrnka! Hnusia sa mi! Neznášam ich! Aj všetkých tých, čo sa ho modlia. Nech ma nechajú tak.“ Je to modlitba proti nemu. Je tak proti nemu, že ho neznáša, že ho nemôže počuť.

 

 

16. Upratovanie: Višňové sk. č. 10;   Turie sk. č. 17