Oznamy

24. nedeľa v Cezročnom období

24. týždeň v Cezročnom období Višňové Turie
PO Féria 18:00  
UT Féria 7:00  
ST Féria 18:00 17:00
ŠT Sv. kórejských mučeníkov 7:00  
PIA SV. MATÚŠA, APOŠTOLA A EVANJELISTU 17:00 15:00 S
SO Féria 7:00  
NE 25. V CEZROČNOM OBDOBÍ

7:30

10:30

9:00
  1. Dnes je zbierka na seminár. Pán Boh zaplať za vaše milodary.
  2. Na základe žiadostí viacerých z vás prichádza k úprave časov niektorých sv. omší

        Turiev stredu a v piatok bude bývať sv. omša o 17:00

        Višňové:     v nedeľu sv. omše o 7:30 a o 10:30

  3. V piatky od októbra budú bývať sv. omše pre deti a mládež a to nasledovným systémom: druhý piatok v mesiaci bude bývať mládežnícka sv. omša, ktorá bude zároveň povinná aj pre birmovancov, tretí piatok v mesiaci bude detská sv. omša a štvrtý piatok v mesiaci bude opäť mládežnícka sv. omša, ktorá už nebude pre birmovancov povinná, ale rád ich na nej uvidím. Po mládežníckych sv. omšiach bude na fare mládežnícke stretko. V piatok bude sv. omša vo Višňovom o 17:00. Potom o 18:00 bude v kostole stretnutie tých, ktorí sa chcú pripravovať na sviatosť birmovania. Zároveň prosím ochotných ľudí, ktorí by ako animátori pomáhali pri príprave birmovancov, aby sa mi počas týždňa ohlásili.

  4. V piatok bude v Turí o 15:00 sobášna sv. omša, pri ktorej uzatvoria sv. manželstva Michal Dolník a Erika Majchráková. V sobotu pri sobášnom obrade v Turí o 16:00 uzatvoria sv. manželstva Martin Kucko a Zuzana Holániková. V piatok sa teda presúva sv. omša v Turí na 15:00. Manželstvo chcú uzatvoriť aj Anton Belavý pochádzajúci z farnosti Nová Dubnica a Natália Hudecová z Višňového. Ak by niekto vedel o nejakej cirkevnoprávnej prekážke medzi snúbencami, nech to ohlási na farskom úrade. Mladomanželom vyprosujeme veľa lásky a Božej pomoci.

   5. Upratovanie: Višňové sk. č. 3, Turie sk. č. 12.