Oznamy

25. NEDEĽA

25. týždeň v cezročnom období Višňové Turie
PO Sv. Matúša, apoštola a evanjelistu 18:00  
UT Féria 7:00  
ST Sv. Pia z Pietrelciny, kňaza 18:00 A  
ŠT Féria 7:00  
PI Féria 18:00 17:00
SO Féria 7:00  
NE 26. NEDEĽA

7:30 D

10:30

9:00

 D - pre dôchodcov         A - adorácia               P - pohrebná                S  - sobášna

 

  1. V sobotu o 9:00 bude na fare krstná náuka. Krsty budú podľa dohody buď v sobotu po náuke, alebo v nedeľu počas sv. omše o 10:30.
  2. V sakristii si môžete zakúpiť budúcoročné kalendáre s pútnickými miestami, medzi ktorými nechýba ani Višňové.
  3. V sakristii si tiež môžete kúpiť knižky s mesačnou pobožnosťou k sv. Michalovi archanjelovi. Cena je 5€. Knižka vyšla pod záštitou Rodiny Nepoškvrnenej.
  4. Ohlášky: Sviatosť manželstva chcú na budúcu sobotu o 15:30 vo Višňovom uzatvoriť Patrik Laš a Mária Turská, obaja z farnosti Višňové. Ak by niekto vedel o nejakej cirkevnoprávnej prekážke medzi snúbencami, nech to ohlási na farskom úrade. Mladomanželom vyprosujeme veľa lásky a Božej pomoci.
  5. Upratovanie: Višňové aj Turie skupiny č. 6. Pán Boh zaplať za vašu ochotu aj všetkým, ktorí upratujú kostol po sv. omšiach.