Oznamy

2. ADVENTNÁ NEDEĽA

2. adventný týždeň Višňové Turie
PO NEPOŠKVRNENÉ POČATIE PANNY MÁRIE

6:50 R

18:00

 
UT Féria 6:50 R  
ST Féria 6:50 R  
ŠT Féria 6:50 R  
PI Sv. Lucie, panny a mučenice 17:00 F  
SO Sv. Jána z Kríža, kňaza a učiteľa Cirkvi 7:00 R  
NE 3. ADVENTNÁ

7:30

10:30

 

R - rorátna                     M - mládežnícka                       A - adorácia

P - pohrebná                  S  - sobášna                             F  - Fatimská slávnosť

 

 1. Deti z Višňového pozývame na ďalší nácvik Jasličkovej slávnosti, ktorý bude dnes o 16:00 v kostole. Ďalší nácvik na Jasličkovú bude v stredu o 16:15 v kostole. Aj deti z Turia pozývame na ďalší nácvik Jasličkovej slávnosti, ktorý bude v pondelok o 17:00 v miestnosti Nebo.
 2. Pozývame tiež na prvé stretnutie koledníkov z Višňového (detí, mladých, dospelých), ktorí by mali ochotné srdce pomôcť pri koledovaní, ohlasovaní Dobrej noviny, a zároveň pomôcť tým, ktorí to potrebujú. Stretneme sa po druhej sv. omši vo Višňovom, teda približne o 11:30.
 3. Pozývame aj všetky deti a sprevádzajúce osoby, ktoré chcú tento rok koledovať v Turí, na stretnutie, ktoré bude dnes o 11:30 v Turí v miestnosti Nebo.
 4. Dnes o 17:00 pozývam na námestie do Turia na zapálenie druhej adventnej sviece.
 5. Zajtra budeme liturgicky sláviť slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie. Sv. omša bude ráno rorátna o 6:50 a potom večer o 18:00.
 6. Po zajtrajšej večernej sv. omši pozývam na stretnutie na faru tých, ktorí sú ochotní pomôcť so „Živým Betlehemom.“ Stretnutie bude teda zajtra (pondelok) cca o 18:45.
 7. Pozývam všetky deti na rorátne sv. omše. Bývajú ráno o 6:50, aby stíhali aj deti z Turia, v sobotu bude sv. omša o 7:00. Deti z Turia, ako býva zvykom, bude voziť autobus, ktorý bude stáť na parkovisku pri cintoríne o 6:35 a potom postupne zastaví ešte pri Požiarnej zbrojnici a pri ihrisku.
 8. V piatok, keďže je 13. v mesiaci, bude Fatimská slávnosť, ktorá začne o 17:00 v kostole vo Višňovom. Namiesto rannej rorátnej sv. omše pozývame deti na túto Fatimskú slávnosť v rámci ktorej bude aj sv. omša.
 9. Pripomínam, že môžete hlasovať za farské a diecézne projekty, ktoré boli predložené v rámci diecéznej projektovej súťaže. Viac informácií o hlasovaní spolu s modlitbou za farnosť si môžete zobrať pri východe z kostola. Hlasovať za naše projekty môžete tu: https://zilinskadieceza.hlasobcanov.sk/all-projects (do kolónky "filtrovať podľa farnosti" napíšte: Višňové)
 10. Tých z vás, ktorí sa zapísali na Farskú púť do Svätej zeme, prosím, aby ste v sakristii prišli vypísať aj ďalšie potrebné údaje. Týka sa to aj tých, ktorí sú zapísaní zatiaľ ako náhradníci. Bližšie informácie sú na výveske pred kostolom.
 11. Pozývame všetkých koledníkov a ich rodiny na vysielaciu svätú omšu, ktorá bude v sobotu 14. 12. 2019 v Kostole Nanebovzatia Panny Márie v Oščadnici so začiatkom o 10:00. Otec biskup Tomáš Galis požehná a vyšle koledníkov do celej našej diecézy ohlasovať radostnú zvesť. Zároveň budeme ďakovať za 25 rokov koledníckej akcie Dobrá novina. Preto vyzývame koledníkov, aby prišli oblečení v krojoch alebo v koledníckom oblečení. Po sv. omši bude občerstvenie a krátky program (kapela, tvorivé dielne). Najlepšie oblečená kolednícka skupina bude odmenená.
 12. Úmysly sv. omší si môžete nahlasovať v sakristii.
 13. Tí, ktorí rozmýšľate kam na strednú školu, môžete si na výveske pred kostolom pozrieť informačné letáky pre cirkevné stredné školy .
 14. Upratovanie: Višňové sk. č. 13,  Turie sk. č. 13. Skupiny na upratovanie v Turí počas prác na kostole prosíme o upratanie priestorov pred kostolom, pozametanie lístia a pod. Pán Boh zaplať za vašu ochotu.