Oznamy

1. pôstna nedeľa

Sväté omše sú každý deň slúžené na úmysel, ktorý je na daný deň zapísaný.

V stredu od 17:00-18:00 a tiež v nedeľu od 10:00-12:00 býva v súlade s platnými opatreniami kostol otvorený pre osobnú modlitbu

2% z Vašich daní môžete venovať aj združeniu Amarena – Višňa.

Pozývam Vás k duchovnému prežitiu pôstneho obdobia aj cez pobožnosti krížovej cesty aspoň vo vašich domovoch. Tiež dávam do pozornosti niektoré duchovné aktivity: 

1) Pôst so svätým Jozefom - V rámci roku sv. Jozefa na každý deň pôstneho obdobia bude na stránke zamyslenie k niektorému aspektu života svätého Jozefa plus modlitba, všetko aj v audioformáte.

2) Pôstna aktivita pre deti - KPKC pripravilo zaujímavú, peknú a veľmi jednoduchú aktivitku pre deti.

3) Nedeľné katechézy pre deti - nedeľné katechézy pre rodiny s deťmi.

 

Keďže v súčasnosti nie je možné stretnúť sa spoločne na svätej omši ani na iných spoločných akciách, chcem Vás pozvať aspoň takto vzdialene na spoločné prežitie Fatimskej slávnosti, keďže je 13. v mesiaci a zároveň sobota.

Pomodlili sme sa spoločne radostný ruženec. Kto chce môže si zo záznamu vypočuť ruženec s rozjímaniami aj ďalší úryvok z knihy Fatimské tajomstvo.

Hoci s mnohými z Vás som sa už dlhšie nevidel, pamätám na Vás všetkých vo svojich modlitbách a tiež Vám všetkým každý deň pri svätej omši posielam požehnanie pre celú našu farnosť.

Otcovia biskupi nám dávajú spoločné povzbudenie pred začiatkom Pôstu a adresujú nám list k výročiu vysviacky biskupov a sčítaniu obyvateľstva.

Diecézna charita Žilina Vás pozýva do modlitby, pôstu a almužny pre trpiacich. Tradičnú zbierku na Charitu na prvú pôstnu nedeľu rozširujeme o kampaň MOJA ALMUŽNA počas celého pôstu s viacerými možnosťami podpory. Informácie nájdete na www.charitaza.sk, na plagáte a na letákoch v tvare mešca, vezmite si ich. K dispozícii sú aj šeky, tiež možnosť odovzdať svoju almužnu pre Charitu na fare. Vďaka Vašej štedrosti môžeme spolu napĺňať poslanie byť blízko pri človeku! Ďakujeme!

 

Z vyjadrenia KBS:

   „Na základe Uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 808 z 31. decembra 2020, ktoré obmedzuje slobodu pobytu a pohybu zákazom vychádzania a na základe Vyhlášky 77 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, nadobúdajúcej účinnosť 1. januára 2021, budú vo všetkých slovenských diecézach a eparchiách od 1. januára až do 24. januára 2021 pozastavené verejné slávenia bohoslužieb. Slovenskí biskupi toto nariadenie zobrali na vedomie a kňazov i veriacich žiadajú o jeho dodržanie, zároveň tiež prosia o veľkú trpezlivosť, ktorá bude pre dané obdobie mimoriadne potrebná. Krsty, sobáše a pohreby je možné sláviť, sú však obmedzené maximálnym počtom 6 účastníkov a podmienené dodržaním hygienických opatrení. Chrámy nie je nariadené zamknúť: nesmú sa v nich ale konať nijaké hromadné podujatia: to sa týka verejného spovedania, aj rozdávania svätého prijímania. V nebezpečenstve smrti je, samozrejme, možné individuálne vyslúžiť potrebné sviatosti zomierajúcemu."

Páni biskupi udeľujú všeobecný dišpenz od fyzickej účasti na nedeľných bohoslužbách a zároveň všetkých pozývajú na sledovanie bohoslužieb prostredníctvom médií alebo internetu. 

Sväté omše je možné sledovať aspoň na diaľku napr. na TV LUX alebo na Rádiu LUMEN.

 

V týchto dňoch, keď budeme sláviť sv. omšu len prostredníctvom médií a nebudeme môcť prijať Ježiša v Eucharistii, môžeme ho prijať duchovným spôsobom

"Odporúča sa tým, ktorí z akejkoľvek príčiny nemôžu prijať Eucharistiu, aby si vzbudili dokonalú ľútosť nad hriechmi, úmysel a mohli tak „duchovne“ prijímať. Mnohí svätci z vlastnej skúsenosti dosvedčujú význam duchovného svätého prijímania. Veľký ctiteľ Eucharistie svätý Tomáš Akvinský hovorí, že duchovné sväté prijímanie je „vrúcnou túžbou prijať Ježiša a spojiť sa s ním, ako keby sme ho skutočne prijímali“. Svätý Ignác z Loyoly povzbudzuje v tom zmysle, že duchovné prijímanie je výborným prostriedkom na to, aby sme vrúcne a opravdivo pristupovali k svätému prijímaniu."

 MODLITBA DUCHOVNÉHO SVÄTÉHO PRIJÍMANIA

Môj Ježišu, verím, že si v Prevelebnej Oltárnej Sviatosti z lásky ku mne skutočne prítomný. Klaniam sa Ti a milujem Ťa nadovšetko. Z lásky k Tebe ľutujem všetky svoje hriechy. Chcem sa hriechov chrániť. Moja duša túži po Tebe. Ale keďže Ťa teraz sviatostne prijať nemôžem, príď aspoň duchovne so svojou milosťou do môjho srdca. Objímam Ťa a spájam sa celkom s Tebou. Nedaj, aby som sa niekedy od Teba odlúčil. Amen.