Oznamy

1. ADVENTNÁ NEDEĽA

1. Adventná nedeľa Višňové Turie
PO Féria

6:50

 
UT Féria

6:50

ST Sv. Ondreja, apoštola, sviatok 15:00P  17:00 
ŠT Féria

14:00P

PI Féria

18:00A 

17:00A
SO Sv. Františka Xaverského, spomienka

7:00

 
NE 2. Adventná nedeľa

7:30 10:30

9:00

D - detská                                A- adorácia                            F- Fatimská

B - birmovanecká                    S  - sobášna                            P- pohrebná   

 1. V str vo Višňovom bude o 15.00 pohrebná sv. omša za zosnulého p. Jozefa Pivka.

 2. vo štv vo Višňovom bude o 14.00 pohrebná sv. omša za zosnulú p. Anna Blahovcovú, rorátna sv. omša  ráno nebude.

 3. Počas adventného času budú rorátne sv. omše vo Višňovom v pon-pia ráno o 6.50 (pokiaľ nebude pohreb). Na rorátne sv. omše sú pozvaní všetci farníci, ktorí si môžu priniesť na sv. omše „kahančeky“.

 4. V tomto týždni máme 1. piatok v mesiaci december. Pozývam ku spovedi všetkých farníkov. Zvlášť prosím rodičov, aby povzbudili deti a mládež ku sv. spovedi, ako i k účasti na sv. omšiach počas prvých piatkov a sami im boli pozitívnym príkladom.

 5. Spovedanie: vo Višňovom v štv od 16.00 - 18.00, v Turí v pia od 15.00 - 16.50.

 6. Chorých navštívim v pia - vo Višňovom od 8.00, v Turí popoludní od 13.00.

 7. Na 1. pia vo Višňovom vyložím Eucharistiu k adorácii o 13.00 - 17.50. Adorácia bude ukončená pobožnosťou a požehnaním. V Turí bude adorácia ukončená o 16.50 pobožnosťou a požehnaním.

 8. „Tretiaci“ budú mať počas sv. omše v Turí i vo Višňovom na 1. pia katechézu.

 9. Na budúcu ne máme 1. nedeľu v mesiaci december. Po 1. sv. omši v ne bude vyložená Sviatosť (Višňové) do 10.20. Po sv. omšiach je zbierka pre potreby farnosti. Za vaše milodary úprimné PBZ.

 10. Pozývame vás na Program AMORIS pre manželov. Program bude v Žiline o dva týždne, v so a ne popoludní. Súčasťou bude sv. omša s príhovorom pre manželov a tiež možnosť obeda pre celú rodinu. O deti sa postarajú animátori. Prihlásiť sa môžete do 4. decembra na www.amoris.sk.

 11. Obec Višňové a Farnosť Višňové Vás pozývajú na adventný koncert: Hviezda, na cestu svieť v so 10.12.2022 o 17.00 hod. vo Farskom kostole sv. Mikuláša vo Višňovom. V programe budú účinkovať: hudobné zoskupenie ALEX z Martina, ľudová hudba Bľanciar a ženská spevácka skupina Ľubovník zo Žiliny. Slovom Vás budú sprevádzať: Zuzana Kmeťová a Viera Hatarová. Všetci ste pozvaní.

 12. SOŠ pedagogocká a SZŠ v Čadci informujú, že 1.12.2022 je  na školách DOŠ.

 13. Úmysly sv. omší vo Višňovom sú do konca roka obsadené. Ďalšie intencie budem zapisovať po Novom roku.

 14. Pozývame deti (1-6 tr. na ZŠ) na detské stretká vo Višňovom počas 1 a 3 týždňa v pia o 16.30-17.40 na starej fare a potom je detská sv. omša. Počas 3. nedele je detská sv. omša v Turí o 9.00 a vo Višňovom o 10.30.

 15. Počas týždňa okrem ne spovedám vždy 30 min. pred sv. omšami, pokiaľ nie sú omše v Turí a vo Višňovom hneď po sebe (napr. v str, pia o 17.00 a o 18.00, spovedám len v Turí od 16.30).

 16. Vzadu za lavicami na stolíku sú zoznamy skupín, ktoré upratujú kostol. Prosíme, aby ste sa zapísali aj vy mladší. Upratovanie vychádza raz za tri mesiace. Zoznamy sú aj na nástenke, kde si ich môžete pozrieť.
 17. Každý štvrtok býva v kostole v Turí 24 hodinová adorácia. Začína vždy vo štvrtok o 17:00 a býva do večernej sv. omše v piatok. Ďakujem všetkým vám, ktorí ste sa prihlásili na jednotlivé hodiny. Kostol je v tomto čase otvorený pre všetkých, ktorí sa budú chcieť pokloniť pred vyloženou Sviatosťou oltárnou.
 18. Upratovanie: O upratovanie prosíme tento týždeň vo Višňovom skupinu č. 11 a v Turí skupinu č. 7Pán Boh zaplať za váš čas a ochotu.