Oznamy

4. pôstna nedeľa

4. pôstna nedeľa  Višňové Turie
PO Sv. Jozefa, ženícha Panny Márie, slávnosť

18:00 

 
UT Féria

18:00A

17:00A
ST Féria 7:00 
ŠT Féria


  
PI Féria

18:00

17:00 
SO Zvestovanie Pána, slávnosť

7:00

NE 5. pôstna nedeľa

 7:30

10:30

9:00

D - detská                                A- adorácia                            F- Fatimská

B - birmovanecká                    S  - sobášna                            P- pohrebná   

 1. V Turí bude krížová cesta v ne o 13.30 a v ut o 16.30, vo Višňovom v ne o 15.00 a v pia o 17.30. 

 2. V tomto týždni spovedám nahlásených chorých: vo Višňovom v pon od 14.30, v Turí v ut od 13.30.

 3. V pia pozývame deti na detské stretko v Turí v 15.30, následne bude krížová cesta o 16.25, pozývame zvlášť mladých.

 4. V so je o 9.00 krstná náuka vo far. kostole, následne sa bude vysluhovať sviatosť krstu.

 5. Na budúcu ne sa koná zbierka na pomoc prenasledovaným kresťanom a utečencom.

 6. Spoločná sv. spoveď k VN bude v našej farnosti v ne 2. apríla 2023 poobede.

 7. Dovoľujeme si vás informovať, že diakon Milan Sýrny (greckokatolík) bývajúci v Turí prijme 25.3.2023 v Bratislave kňazskú vysviacku. Novokňaz bude pôsobiť v rámci gréckokatolíckej farnosti v Žiline. Pamätajme na neho vo svojich modlitbách.

 8. Detský Faratour bude aj tento rok od 17.-21.7.2023. Bližie info. ohľadom zapisovania, podmienok budú oznámené po VN.

 9. Základná škola Kráľovnej pokoja so sídlom v Žiline pozýva rodičov so svojimi deťmi na zápis do 1. ročníka v  dňoch 3. a 4. apríla vždy od 15.00 - 17.30. V školskom roku 2023 / 2024 otvárame 1 triedu s počtom detí 25. V prípade otázok sme Vám k dispozícii mailom alebo telefonicky, kontakty nájdete na našej web stránke sskp.sk, kde nájdete aj všetky potrebné informácie k zápisu. sakristii kostola môžete nahlásiť v priebehu tohto týždňa svojich chorých k veľkonočnej spovedi.

 10. Diecézny katechetický úrad pozýva na Pôstne katechézy vo farnostiach Rosina (pondelok 17:15, 27.02.-27.03.) a Žilina - Hájik (utorok 18:00, 21.02.-21.03.). Podrobnejšie na www.dkuza.sk.

 11. Kňazský seminár sv. Gorazda v Nitre pozýva mladých mužov na duchovnú obnovu v dňoch 10. - 12. 3. 2023. Program stretnutia je zverejnený na stránke seminára: www.ksnr.sk.

 12. Intencie na sv. omše sú vo Višňovom do konca júna obsadené. Nové intencie budem zapisovať až od júla.

 13. Slávnosť 1. sv. prijímania bude v našej farnosti 14. mája 2023 vo farskom kostole. Prosím, rodičov „tretiakov“, aby si v rámci domácej katechézy ― v kruhu rodiny v tomto mesiaci (v januári) prešli s deťmi Desať Božích prikázaní (Desatoro), aj s praktickým vysvetlením jednotlivých prikázaní, aby im deti porozumeli. Ako veriaci rodičia s tým isto nebudú mať žiadne problémy, ani ťažkosti. 

 14. V budúcnosti k zápisu na birmovku pôjdu len tí, ktorí navštevujú nedeľné sv. omše a žijú zodpovedne svoju kresťanskú vieru. Katechéti majú povinnosť od tohto roku robiť štatistiku účasti žiakov na nedeľných sv. omšiach. 

 15. Od tohto týždňa existuje zoznam pre lektorov na nedeľné sv. omše v sakristii kostola (Višňové). Kto chce, môže sa zapísať do zoznamu, hlavne na sv. omšu so začiatkom o 10.30. PBZ za ochotu.

 16. Pozývame deti (1-6 tr. na ZŠ) na detské stretká vo Višňovom počas 1 a 3 týždňa v pia o 16.30-17.40 na starej fare a potom je detská sv. omša. Počas 3. nedele je detská sv. omša v Turí o 9.00 a vo Višňovom o 10.30.

 17. Počas týždňa okrem ne spovedám vždy 30 min. pred sv. omšami, pokiaľ nie sú omše v Turí a vo Višňovom hneď po sebe (napr. v str, pia o 17.00 a o 18.00, spovedám len v Turí od 16.30).

 18. Vzadu za lavicami na stolíku sú zoznamy skupín, ktoré upratujú kostol. Prosíme, aby ste sa zapísali aj vy mladší. Upratovanie vychádza raz za tri mesiace. Zoznamy sú aj na nástenke, kde si ich môžete pozrieť.
 19. Každý štvrtok býva v kostole v Turí 24 hodinová adorácia. Začína vždy vo štvrtok o 17:00 a býva do večernej sv. omše v piatok. Ďakujem všetkým vám, ktorí ste sa prihlásili na jednotlivé hodiny. Kostol je v tomto čase otvorený pre všetkých, ktorí sa budú chcieť pokloniť pred vyloženou Sviatosťou oltárnou.
 20. Upratovanie: O upratovanie prosíme tento týždeň vo Višňovom skupinu č. 13 a v Turí skupinu č. 7. Pán Boh zaplať za váš čas a ochotu.