Aktuálne

2 (3)% pre AMARENA - VIŠŇA

Do 30. 4. 2022 je potrebné Vyhlásenie spolu s Potvrdením doručiť na príslušný daňový úrad.

Chceme Vás poprosiť o 2 % (3%) z Vašich daní pre Občianske združenie AMARENA - VIŠŇA. Potrebné údaje:

Občianske združenie AMARENA - VIŠŇA

adresa: Višňové 70, 013 23 Višňové

právna forma: občianske združenie

IČO: 37976010

Tlačivá sú v kostole vzadu za lavicami; môžete si ich stiahnuť aj tu: 

Vyhlásenie

Potvrdenie 

Ako postupovať pri darovaní 2 % z dane

Ak vám zle tlačí vyššie uvedené dokumenty, vpíšte naše údaje do týchto tlačív: Klikni sem.

ĎAKUJEME ZA VAŠU POMOC...

Popis krokov pre venovanie 2% z dane

Zamestnanci:

Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.

Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % dane. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane.

Najneskôr do 30. apríla 2022 pošlite/doručte formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydliska.

Pracovali ste ako dobrovoľník?

Ak ste pracovali aspoň 40 hodín ako dobrovoľník v roku 2021, máte možnosť venovať 3% z dane - požiadajte organizáciu, pre ktorú ste pracovali ako dobrovoľník o potvrdenie tejto práce.

Dôležité termíny:

do 31. marca 2022 - Podanie daňových priznaní zo strany daňovníkov (fyzické osoby), ktorí podávajú daňové priznanie + podanie daňových priznaní právnickými osobami - Vyhlásenie je už súčasťou daňového priznania

do 30. apríla 2022 - Zasielanie vyhlásení zo strany daňovníkov, za ktorých daňovú povinnosť vyrovná zamestnávateľ (zamestnanec okrem vyhlásenia zasiela aj Potvrdenie o zaplatení dane)

Postup krokov na poukázanie 2% (3%) pre zamestnancov, ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov:

  

Čím skôr požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň

Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane

Vyberte si prijímateľa  –  Občianske združenie Amarena  - Višňa –  na rok 2022.

Prečítajte si pozorne celé Vyhlásenie.

Údaje napíšte do Vyhlásenia spolu so sumou, ktorú chcete poukázať. Tlačivo je v editovateľnom pdf a naše údaje sú predvyplnené. 

Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu Vy zaslali svoje 2%/3%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa… NIE však poukázaná suma) – novinka od roku 2016!

Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.04.2022 na daňový úrad    

UPOZORŇUJEME,  ŽE  ÚDAJE  DO  VYHLÁSENIA  JE NUTNÉ VYPISOVAŤ  VEĽKÝM  PALIČKOVÝM  PÍSMOM.

Všetky tieto prostriedky používame na financovanie rôznych akcií vo farnosti: pre deti, mládež, farské spoločenstvo. ĎAKUJEME ZA VAŠU POMOC!