Aktuálne

Sväté omše od 15.10.2020

Z rozhodnutia vlády je maximálny počet ľudí na sv. omši 6 vrátane kňaza. Tí, ktorí máte zapísaný úmysel sv. omše a chcete sa na nej osobne zúčastniť, prosím, aby ste ma kontaktovali aspoň 2 dni vopred na t.č. 041/5972 298. Biskupi udeľujú všeobecný dišpenz od fyzickej účasti na nedeľných bohoslužbách a zároveň všetkých pozývajú na sledovanie bohoslužieb prostredníctvom médií alebo internetu. 

Sväté omše na internete: http://www.dokostola.sk/clanok/prehlad-moznosti-sledovania-sv-omse-online-na-internete