Aktuálne

Zmeny v slávení sv. omší od 1.1. 2021

Konferencia biskupov Slovenska:

  „Na základe Uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 808 z 31. decembra 2020, ktoré obmedzuje slobodu pobytu a pohybu zákazom vychádzania a na základe Vyhlášky 77 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, nadobúdajúcej účinnosť 1. januára 2021, budú vo všetkých slovenských diecézach a eparchiách od 1. januára až do 24. januára 2021 pozastavené verejné slávenia bohoslužieb. Slovenskí biskupi toto nariadenie zobrali na vedomie a kňazov i veriacich žiadajú o jeho dodržanie, zároveň tiež prosia o veľkú trpezlivosť, ktorá bude pre dané obdobie mimoriadne potrebná.

Kňazi môžu sláviť v chrámoch súkromné bohoslužby bez účasti veriacich. Slávenie bohoslužby vyplýva aj vzhľadom na nariadenia z povahy ich zamestnania. Takéto súkromné bohoslužby je možné streamovať. Kňazovi pri tom však smie pomáhať len nevyhnutná asistencia. Počet osôb pre streamovanie súkromnej bohoslužby je na základe platného zákazu stretávania obmedzený na kňaza plus max. 5 osôb. Túto výnimku ale zároveň kvôli striktnému obmedzeniu pohybu teraz nemožno uplatniť v takom zmysle, aby sa na súkromné bohoslužby v chrámoch pozývali či prihlasovali rôzne rodiny podľa poradovníkov, zapísaných úmyslov, atď.

Krsty, sobáše a pohreby je možné sláviť, sú však obmedzené maximálnym počtom 6 účastníkov a podmienené dodržaním hygienických opatrení.

Chrámy nie je nariadené zamknúť: nesmú sa v nich ale konať nijaké hromadné podujatia: to sa týka verejného spovedania, aj rozdávania svätého prijímania.

V nebezpečenstve smrti je, samozrejme, možné individuálne vyslúžiť potrebné sviatosti zomierajúcemu."

 

Keďže v súčasnosti nie je možné stretnúť sa spoločne na svätej omši ani na iných spoločných akciách, chcem Vás pozvať aspoň takto vzdialene na spoločné prežitie Fatimskej slávnosti, keďže je 13. v mesiaci a zároveň sobota. Pomodlíme sa spoločne radostný ruženec s rozjímaniami. Kto chce, môže si na vypočuť aj ďalší úryvok z knihy Fatimské tajomstvo. Odkazy nájdete v sobotu 13.2.2021 na farskej stránke www.visnove.fara.sk.

Hoci s mnohými z Vás som sa už dlhšie nevidel, pamätám na Vás všetkých vo svojich modlitbách a tiež Vám všetkým každý deň pri svätej omši posielam požehnanie pre celú našu farnosť.