Poľské stránky

Podkategórie

Zobr. počet 
Názov Autor Počet návštev
Boh je naše útočište a pevnosť Napísal: Super User 33928
Devätnásta detská sv. omša. Sila Ducha Svätého Napísal: Super User 1029
Osemnásta detská sv. omša. Zametanie zla Napísal: Super User 693
Sedemnásta detská sv. omša. Ovečka v škole Dobrého Pastiera Napísal: Super User 746
Šestnásta detská sv. omša. Odumreté zrno. Pán Ježiš nám získal Nebo Napísal: Super User 907
Pätnásta detská sv. omša. Diabol neustále pokúša Napísal: Super User 951
Štrnásta detská sv. omša. Očistiť je viac ako vyliečiť Napísal: Super User 843
Naše Roráty 2017 na poľskej stránke Napísal: Super User 1122
Trinásta detská svätá omša. Aký žiak (apoštol) je najlepší? Napísal: Super User 888
Arcibiskup S. Zvolenský: Súdny dvor EÚ nemôže zmeniť zmýšľanie spoločnosti Napísal: Super User 86060
Fatimská slávnosť v januári 2018 - Fatimský príbeh 1917 Napísal: Super User 83311
Dvanásta detská sv. omša. Privádzať ľudí k Ježišovi Napísal: Super User 748
Živý Betlehem 2017 Napísal: Super User 90735
Vianoce spod Rozsutca Napísal: Super User 85323
Dobrá Novina vo Višňovom Napísal: Super User 80863
Jasličková slávnosť v Turí Napísal: Super User 77520
Roráty 2017: Záverečné opakovanie - odpovede Napísal: Super User 861
Roráty 2017: Záverečné opakovanie vedomostí Napísal: Super User 1048
Choďte k Jozefovi. Svätyňa zasvätená sv. Jozefovi - 23. 12. Napísal: Super User 1283
Pozvánka do Turia Napísal: Super User 1049
Patrón Cirkvi. Ochranca, obhajca veriacich - 22. 12. Napísal: Super User 956
Svätý Jozef skutočný orodovník v každej situácii - 21. 12. Napísal: Super User 1073
Pozvánka do Višňového Napísal: Super User 1019
Mária a Ježiš pri ochrancovi. Jozef patrón dobrej smrti - 20. 12. Napísal: Super User 1000
Strach o rodinu. Jozef učí modliť sa - 19. 12. Napísal: Super User 903
Ježišov učiteľ. Jozef učí pracovitosti - 18. 12. Napísal: Super User 759
Púť do Jeruzalema. Jozef hľadá Ježiša - 16. 12. Napísal: Super User 890
Prvorodený syn. Jozef obetuje syna v chráme - 15. 12. Napísal: Super User 948
Najsvätejšie meno. Jozef dáva meno Ježišovi - 14. 12. Napísal: Super User 752
Život v Nazarete. Jozef pomáha - 13. 12. Napísal: Super User 847
Útek do Egypta. Jozef ochraňuje Ježiša a Máriu - 12. 12. Napísal: Super User 975
Narodenie Pána. Jozef ako prvý svedok - 11. 12. Napísal: Super User 803
Historický súpis ľudu. Putovanie do Betlehema - 9. 12. Napísal: Super User 913
Svätý Jozef - ochranca náš. Ochranca Cirkvi - 8. 12. Napísal: Super User 880
Ženích. Jozef manžel Márie - 7. 12. Napísal: Super User 956
Správca Božieho tajomstva. Jozefa navštevuje anjel - 6. 12. Napísal: Super User 624
Rodičovský dom: Jozefova každodennosť - 5. 12. Napísal: Super User 985
Jozef z Dávidovho rodu - 4. 12. Napísal: Super User 4094
Advent s KBS Napísal: Super User 6628
Slovenská pieseň na poľských stránkach Napísal: Super User 8379
Pieseň na Roráty - poľský originál Napísal: Super User 9005
Roráty 2017: Jozef - Strážca pokladov Napísal: Super User 8616
Strážca pokladov - rorátna pieseň - slovenská verzia Napísal: Super User 12257
Jedenásta detská sv. omša. Lístok do neba Napísal: Super User 975
Desiata detská svätá omša. Čo odmietnuť? Napísal: Super User 978
Roráty 2017- Strážca pokladov Napísal: Super User 27716
Deviata detská sv. omša. Vzťah k štátu, k obci. Napísal: Super User 803
Ôsma detská sv. omša. Závisť Napísal: Super User 980
Siedma detská sv. omša. Napomenutie Napísal: Super User 773
Prvé piatky, detské sv. omše - poď aj Ty! Napísal: Super User 1513
Hlavné oslavy v Dome Kráľovnej - Čenstochová 26. 8. 2017 Napísal: Super User 917
Šiesta detská sv. omša. Žatva je veľká, ale robotníkov málo Napísal: Super User 1023
Piata detská sv. omša. Duchovné GPS - Duch Svätý Napísal: Super User 1000
Štvrtá detská sv. omša. Ja som Cesta, Pravda i Život Napísal: Super User 1188
Tretia detská sv. omša. Buďte milosrdní Napísal: Super User 949
Druhá detská sv. omša. Živá voda. Ježiš hľadá ľudí Napísal: Super User 1108
Prvá detská sv. omša. Premenenie. Svetlo Napísal: Super User 1113
Osemnásta detská sv. omša. Pokorná Mária Napísal: Super User 1171
Sedemnásta detská sv. omša. Priamy Samuel Napísal: Super User 1294
Boli sme spolu v dome Kráľovnej Napísal: Super User 1076
Šestnásta detská sv. omša. Radostná Alžbeta. Napísal: Super User 1294
Mária Sedembolestná, apel po slovensky Napísal: Super User 1266
Ako som počúval(a) Roráty „V dome Kráľovnej“? Napísal: Super User 1460
Roráty 2016 Napísal: Super User 1810
Kristus Kráľ - Kráľ môjho života. Moje zasvätenie Napísal: Super User 1127
Úkon zasvätenia sa Panne Márii. Mária, postaraj sa o mňa a môj svet Napísal: Super User 1375
Návrat k Matke, ktorá ukázala cestu. Mária vyprosuj milosti Napísal: Super User 1061
Jasná Hora osvecuje celý svet. Mária, buď Matkou všetkých Napísal: Super User 1096
Ján Pavol II. Veľký - Totus Tuus. Mária, som celý Tvoj Napísal: Super User 1888
Uväznenie obrazu. Mária, nauč ma odpúšťať Napísal: Super User 1169
Jasnohorský apel. Mária, som s Tebou, myslím na Teba, bdiem Napísal: Super User 1360
Roráty: V dome Kráľovnej/foto/pieseň Napísal: Super User 1016
Kardinál - primas Štefan Wyszyňski. Národné sľuby na Jasnej Hore Napísal: Super User 928
Púte - peši k Panne Márii. Mária, ďakujem Ti, že ma miluješ takého, aký som Napísal: Super User 985
Skrytý obraz. Mária, ochráň ma v každom nešťastí Napísal: Super User 1061
Kráľovná slobodného Poľska. Mária, stráž vieru v našej vlasti Napísal: Super User 996
Svetlo v noci prenasledovania. Mária, nauč ma slobode Napísal: Super User 1027
Mária prijíma pápežskú korunu. Mária, buď mojou Kráľovnou Napísal: Super User 1011
Kráľovná Poľska. Sedembolestná patrónka Slovenska Napísal: Super User 933
Nepoškvrnené Počatie Panny Márie. Modlitba o 12,00 hod. Napísal: Super User 1841
Zázračná obrana Jasnej Hory. Mária, dodaj mi odvahu, aby som bránil(a) vieru Napísal: Super User 860
Mama Kráľovná - poľský originál Napísal: Super User 1724
Šaty Panny Márie Čenstochovskej Napísal: Super User 3009
Panna Mária Čenstochovská Napísal: Super User 2528
Kniha zázrakov a milostí. Mária, nauč ma počúvať Pána Boha ako ho Ty počúvaš Napísal: Super User 1466
Králi v dome Kráľovnej. Mária, si moja opora a ochrana Napísal: Super User 1040
Zranený obraz. Mária, nechcem zraňovať Boha, ani ľudí Napísal: Super User 1049
Ďakovné dary. Prvé znaky vďačnosti prejavené Márii Napísal: Super User 1146
Pavlíni. Začiatky Jasnej Hory Napísal: Super User 1241
Mária ukazuje cestu - Ježiša. Škola pozerania Napísal: Super User 994
Legenda o obraze. Ikona - okno do neba Napísal: Super User 1559
V dome Kráľovnej - Jasná Hora Napísal: Super User 3854
Kaplnka Zázračného obrazu z Čenstochovej naživo Napísal: Super User 2279
Pätnásta detská sv. omša. Pracovitý Jozef. Napísal: Super User 1481
Štrnásta detská sv. omša. Zvedavý Zachariáš. Napísal: Super User 1222
Trinásta detská sv. omša. Spravodlivý Šalamún Napísal: Super User 1443
Dvanásta detská svätá omša. Skromná Rút. Napísal: Super User 1340
Jedenásta detská sv. omša - Vynaliezavý Noe Napísal: Super User 1413
Desiata detská sv. omša. Také bude tvoje potomstvo. Viera Abraháma Napísal: Super User 1157
Deviata detská sv. omša. Rozhodný, verný Eliáš Napísal: Super User 1289
Ôsma detská sv. omša. Dôverujúci Jób Napísal: Super User 1290
Siedma detská sv. omša. Odvážna Judita Napísal: Super User 1701
Šiesta detská sv. omša. Úprimný Izaiáš Napísal: Super User 1572
Piata detská sv. omša: Statočný - mužný pútnik Tobiáš Napísal: Super User 1740
Štvrtá detská sv. omša. Nezlomný Daniel Napísal: Super User 1862
Tretia detská sv. omša. Kráľ Dávid - Kto spieva, dvakrát sa modlí Napísal: Super User 2029
Druhá detská sv. omša: Pravoverný Mojžiš Napísal: Super User 1837
Prvá detská sv. omša. Som strážcom svetla. Prorok Jonáš - povolaný Bohom. Napísal: Super User 2533
Dvadsiata detská sv. omša. Posledné roky sv. Jána Vianneyho Napísal: Super User 1165
Detské sväté omše 2016 - 2017: Som strážcom svetla Napísal: Super User 3601
Devätnásta detská sv. omša. Útek z Arsu. Poslušnosť. Napísal: Super User 1827
Pocestných prichýliť, kresťania XXI. storočia - teda my všetci Napísal: Administrator 1771
Krivdu trpezlivo znášať, ubližujúcim odpúšťať, Marianna Popielušková, bl. Zdenka Napísal: Administrator 2568
Modliť sa za živých a mŕtvych - blahoslavený Česlav Napísal: Administrator 1736
Poúčať nevedomých - bl. Edmund Bojanowski, Ján Ch. kardinál Korec, Ján Vojtaššák Napísal: Administrator 1800
Chorých navštevovať - sv. Šimon, sv. Rochus Napísal: Administrator 1856
Hladných nakŕmiť, smädných napájať - Albert Chmielowski, Žofia Bosniaková Napísal: Administrator 1399
Strom života: otázky a úlohy Napísal: Administrator 1545
Pieseň na Roráty 2015 Napísal: Administrator 1228
Osemnásta detská sv. omša - program dňa sv. Jána, modlitba Napísal: Administrator 1332
Sedemnásta detská sv. omša: Pomoc sv. Filomény, pomoc svätých Napísal: Administrator 1496
Šestnásta detská sv. omša: Útoky diabla, záchrana duší Napísal: Administrator 1348
Pätnásta detská sv. omša: Zmenený Ars, radosť z farníkov Napísal: Administrator 1255
Štrnásta detská sv. omša: Dom Prozreteľnosti, dôverovať Bohu Napísal: Administrator 1585
Trinásta detská sv. omša: Osočovanie, ohováranie, pokora Napísal: Administrator 1506
Dvanásta detská sv. omša: Obrátenie v spovednici, svätá spoveď Napísal: Administrator 1410
Jedenásta detská sv. omša: Nedostatok vedomostí z náboženstva, katechézy Napísal: Administrator 1498
Desiata detská sv. omša: Krčmy, svätenie nedele Napísal: Administrator 1540
Svätý Ján Mária Vianney o krčmách Napísal: Administrator 1644
Deviata detská sv. omša - Obnova kostola v Arse, boj o farníkov Napísal: Administrator 1472
Ôsma detská sv. omša - Prvé ťažkosti v Arse. Piata rada: pôst a pokánie Napísal: Administrator 1671
Mládežnícky večer v apríli Napísal: Administrator 1224
Mládežnícka sv. omša v marci Napísal: Administrator 1145
Siedma detská sv. omša - Prvé dni vo farnosti Ars Napísal: Administrator 1369
Šiesta detská sv. omša: konečne kňazom. Modlitba za kňazov Napísal: Administrator 1739
Piata detská sv. omša: Dlhá cesta ku kňazstvu, prijatie Napísal: Administrator 1309
Mládežnícka sv. omša vo februári Napísal: Administrator 1453
Štvrtá detská sv. omša: Myšlienky na kňazstvo, vytrvalosť Napísal: Administrator 1662
Tretia detská sv. omša - Prvá sv. spoveď. Prvé sv. prijímanie Napísal: Administrator 2822
Mládežnícky večer aj v januári Napísal: Administrator 1808
Druhá detská sv. omša 2015 - Uväznená cirkev - prvá rada Napísal: Administrator 1665
Prvá detská sv. omša 2015 - Ukážem Ti cestu do neba Napísal: Administrator 1962
Detské sv. omše v roku 2015 Napísal: Administrator 6312
Solo Dios basta - správne odpovede Napísal: Administrator 2335
Solo Dios basta - test Napísal: Administrator 1684
Stretnutie s dieťaťom Ježišom - 19. deň Napísal: Administrator 1604
Naše krásne Roráty 2014 Napísal: Administrator 2456
Smrť v Albe, čas vidieť Ježiša - 18. deň Napísal: Administrator 1484
Roráty 2014 - foto Napísal: Administrator 2751
Priateľstvo so sv. Jánom z Kríža - 17.deň Napísal: Administrator 1499
Písanie Životopisu, polievanie záhrady - 16. deň Napísal: Administrator 1719
Nové kláštory nevznikli bez utrpenia - 15. deň Napísal: Administrator 1362
Kláštor sv. Jozefa - 14. deň Napísal: Administrator 1400
Prebodnutie srdca - 13. deň Napísal: Administrator 1629
Stretnutie s umučeným Kristom - 12. deň Napísal: Administrator 1417
Bližšie k ľuďom ako k Bohu - 11.deň Napísal: Administrator 1369
Duša je ako hrad - 10. deň Napísal: Administrator 1669
Obliečka, pokoj v duši - 9. deň Napísal: Administrator 1642
Kláštor vtelenia - 8. deň Napísal: Administrator 1520
Choroba a výjazd z Avily - 7. deň Napísal: Administrator 1340
Nepoškvrnené Počatie Panny Márie - Vzťah sv. Terézie k Panne Márii Napísal: Administrator 2384
Internát u augustiniánok - 6.deň Napísal: Administrator 1630
Rodinný dom, kláštor - 5. deň Napísal: Administrator 3066
Smrť mamy - 4. deň Napísal: Administrator 1468
Stavanie pustovne - 3. deň Napísal: Administrator 1750
Útek do neba - 2. deň Napísal: Administrator 1676
Solo Dios basta - 1. deň Napísal: Administrator 1880
Sedemnásta detská sv. omša - cesta bl. Matky Terezy Napísal: Administrator 2085
Šestnásta detská sv. omša - cesta sv. Alberta Hurtada Cruchagu Napísal: Administrator 1960
Mládežnícka sv. omša v októbri Napísal: Administrator 1320
Pätnásta detská sv. omša - cesta sv. Brata Alberta Napísal: Administrator 2105
Štrnásta detská sv. omša - cesta sv. Martina de Porres Napísal: Administrator 2183
Trinásta detská sv. omša - cesta sv. Jozefa Kalazanského Napísal: Administrator 2144
Dvanásta detská sv. omša - cesta sv. Vincenta de Paul Napísal: Administrator 2843
Jedenásta detská sv. omša - cesta sv. Jána z Boha Napísal: Administrator 2180
Desiata detská sv. omša - cesta sv. Hedvigy Sliezskej Napísal: Administrator 2281
Mládežnícka sv. omša v máji Napísal: Administrator 1808
Deviata detská sv. omša: cesta sv. Vavrinca Napísal: Administrator 2073
Ôsma detská sv. omša: cesta sv. Antona Paduánskeho Napísal: Administrator 3363
Siedma detská sv. omša: Cesta sv. Dominika Napísal: Administrator 1965
Šiesta detská sv. omša: Cesta bl. Edmunda Bojanovského Napísal: Administrator 2395
Mládežnícka sv. omša v marci Napísal: Administrator 2012
Piata detská sv. omša: Cesta sv. Mikuláša Napísal: Administrator 1427
Mládežnícka sv. omša vo februári Napísal: Administrator 1833
Štvrtá detská sv. omša: Cesta sv. Kláry Napísal: Administrator 2375
Mládežnícka sv. omša v januári Napísal: Administrator 1934
Tretia detská sv. omša: Cesta sv. Františka z Asissi Napísal: Administrator 1875
Druhá detská sv. omša: Cesta pápeža Františka Napísal: Administrator 1917
Prvá detská sv. omša: Cesta chudoby - cesta k Bohu Napísal: Administrator 2921
38. Metod prial dobro aj nepriateľom Napísal: Administrator 1658
37. Metod so svojimi pomocníkmi dokončil preklady Biblie do staroslovienčiny Napísal: Administrator 1968
36. Knieža Bořivoj s Ľudmilou uverili v Pána Boha a nechali sa pokrstiť Napísal: Administrator 1888
35. Metod sa stal arcibiskupom a chcel, aby Slovania spoznali, aké krásne je žiť s Ježišom Napísal: Administrator 1967
34. Metod vydržal i kruté väznenie, ktoré mu pripravili závistliví ľudia Napísal: Administrator 1841
33. Cyril vstúpil v Ríme do kláštora, kde zomrel Napísal: Administrator 1941
32. Pápež súhlasil s tým, aby sa slúžila svätá omša v staroslovienčine Napísal: Administrator 2355
31. Cyril a Metod putovali do Ríma, aby pápež vedel, čo robia Napísal: Administrator 1740
30. Cyril pripomínal, že Pána Ježiša môžeme chváliť akoukoľvek rečou Napísal: Administrator 1507
29. Cyril so svojimi žiakmi putoval za biskupom do Benátok Napísal: Administrator 1653
28. Metod spísal pre Slovanov pravidlá, ktoré budú dodržiavať Napísal: Administrator 1637
27. Cyril vedel, ako je dôležité čítať knihy a hlavne Sväté Písmo Napísal: Administrator 2626
25. Cyril s Metodom prišli na Veľkú Moravu v roku 863 Napísal: Administrator 2096
24. Cyril zostavil pre Slovanov novú abecedu – HLAHOLIKU a preložil do nej Sväté Písmo Napísal: Administrator 2532
22., 23. Rastislav žiada misionárov Napísal: Administrator 1861
21. Na Veľkej Morave žili naši predkovia, Slovania Napísal: Administrator 4144
20. Cyril dokázal vďaka svojim znalostiam vylúštiť záhadu s tajomným nápisom na pohári Napísal: Administrator 1674
19. Bratia videli, že ľudia opúšťajú pohanské zvyky a začínajú veriť skutočnému Bohu Napísal: Administrator 1921
18. Bratia hovorili s nadšením o Pánu Bohu pred obyčajnými ľuďmi i panovníkmi Napísal: Administrator 1407
17. Podarilo sa im nájsť vzácne ostatky sv. Klementa Napísal: Administrator 2154
List do Katowíc Napísal: Administrator 2729
16. Bratia odišli k Chazarom, aby im ukázali, aké je radostné byť kresťanmi Napísal: Administrator 1803
15. Cyril bol vybraný, aby išiel Saracénom vydať svedectvo o kresťanstve Napísal: Administrator 1539
Roráty 2012 - správne odpovede Napísal: Administrator 3128
Choď za Svetlom - 17. deň Napísal: Administrator 1760
Bl. Luigi a Mária - 16. deň Napísal: Administrator 1824
Sv. Jozefína Bakhita - 15. deň Napísal: Administrator 3171
Sv. Tomáš Morus - 14. deň Napísal: Administrator 1868
Sv. Ignác z Loyoly - 13. deň Napísal: Administrator 2116
14. Cyril vysvetlil, prečo prosíme svätých o príhovor Napísal: Administrator 1984
Sv. Katarína zo Sieny - 12. deň Napísal: Administrator 1796
13. Cyril mal radosť, keď spoznal, že sa má stať kňazom Napísal: Administrator 1401
Bl. Miguel Pro - 11. deň Napísal: Administrator 1652
Bl. Matka Tereza z Kalkaty - 10. deň Napísal: Administrator 2769
Sv. Augustín - 9. deň Napísal: Administrator 1863
Sv. Perpetua a Felicita - 8. deň Napísal: Administrator 2245
Sv. Pavol Miki a spoločníci - 7. deň Napísal: Administrator 2198
Sv. František Xaverský - 6. deň Napísal: Administrator 2332
Panna Mária - vždy išla odvážne za Svetlom Napísal: Administrator 1875
Sv. Dominik - 5. deň Napísal: Administrator 2182
Sv. Ján Bosko - 4. deň Napísal: Administrator 1854
Odvážne išli za Svetlom Napísal: Administrator 1897
Sv. Filip Neri - 3. deň Napísal: Administrator 3193
Božia služobnica Antonietta Meo - 2. deň Napísal: Administrator 2667
12. Pán Ježiš vyslyšal Cyrilovu modlitbu, aby mohol študovať na univerzite Napísal: Administrator 1557
Pán Ježiš z Cefalu - 1. deň Napísal: Administrator 1497
11. Cyril túžil po ďalšom vzdelaní Napísal: Administrator 1575
10. Metod vstúpil do kláštora, v ktorom bol s ostatnými mníchmi šťastný Napísal: Administrator 1538
9. Metod bol právnik, stal sa miestodržiteľom jednej krajiny Napísal: Administrator 1547
8. Bratia si vyberali kamarátov medzi tými, s ktorými sa hrali Napísal: Administrator 1562
7. Cyril mal za svoj vzor svätého Gregora, ktorý písal knihy o Pánu Bohu Napísal: Administrator 1654
6. Legenda hovorí, že Cyril stratil krahulca, ktorého mal rád Napísal: Administrator 3364
5. Podľa legendy mal Cyril v detstve sen, že sa ožení so Sofiou (s Múdrosťou) Napísal: Administrator 3680
4. Obidvaja bratia v škole rozvíjali svoje nadanie Napísal: Administrator 1557
3. Cyril a Metod boli hrdí na to, že sa v Solúne kedysi zdržiaval svätý Pavol Napísal: Administrator 2060
2. Rodičia im príkladom ukazovali, kto je Pán Ježiš Napísal: Administrator 1888
1. Cyril a Metod sa narodili v Solúne v Grécku Napísal: Administrator 3596
Celý školský rok so sv. Cyrilom a Metodom Napísal: Administrator 2653
23. december - 22. deň Napísal: Administrator 2043
22. december - 21. deň Napísal: Administrator 1670
21. december - 20. deň Napísal: Administrator 1571
20. december - 19. deň Napísal: Administrator 1740
19. december - 18. deň Napísal: Administrator 1790
17. december - 17. deň Napísal: Administrator 1501
16. december - 16. deň Napísal: Administrator 1428
15. december - 15. deň Napísal: Administrator 1723
14. december - 14. deň Napísal: Administrator 2113
13. december - 13. deň Napísal: Administrator 1762
12. december - 12. deň Napísal: Administrator 1900
Odpovede Napísal: Administrator 4363
10. december - 11. deň Napísal: Administrator 1427
9. december - 10. deň Napísal: Administrator 2238
8. december - Vzťah Jána Pavla k Panne Márii Napísal: Administrator 2802
7. december - 9. deň Napísal: Administrator 2088
6. december - 8. deň Napísal: Administrator 1659
5. december - 7. deň Napísal: Administrator 1836
3. december - 6. deň Napísal: Administrator 1757
2. december - 5. deň Napísal: Administrator 2031
1. december - 4. deň Napísal: Administrator 2011
30. november - 3. deň Napísal: Administrator 2431
29. november - 2. deň Napísal: Administrator 1907
28. november - 1. deň Napísal: Administrator 2150
Prečo sú tohtoročné Roráty o Jánovi Pavlovi II. Veľkom ? Napísal: Administrator 1742
3D Roráty - sv. Pavol Napísal: Administrator 2883
Šiesty kríž - Ťažké púte, apoštolské cesty Napísal: Administrator 5063
Piaty kríž - Vražda kňaza J. Popieluszka Napísal: Administrator 6098
Štvrtý kríž - Atentát Napísal: Administrator 9503
Tretí kríž: Pápež z Poľska Napísal: Administrator 4809
Druhý kríž: Tajné štúdium Napísal: Administrator 3110
3D Roráty - Dávid Napísal: Administrator 2109
Prvý kríž: Smrť najbližších Napísal: Administrator 5171
3D Roráty - Ábel Napísal: Administrator 2479
3D Roráty - Abrahám Napísal: Administrator 3054
Sväté Písmo pre každé dieťa Napísal: Administrator 6011
23. december - 21. deň Napísal: Administrator 1938
Citáty, ktoré sme sa učili naspamäť Napísal: Administrator 13001
Roráty - záverečný test Napísal: Administrator 4950
22. december - 20.deň Napísal: Administrator 2516
21. december - 19. deň Napísal: Administrator 1712
20. december - 18. deň Napísal: Administrator 1481
18. december - 17. deň Napísal: Administrator 1881
17. december - 16. deň Napísal: Administrator 1852
16. december - 15. deň Napísal: Administrator 2452
15. december - 14. deň Napísal: Administrator 1911
14. december - 13. deň Napísal: Administrator 2032
13. december - 12. deň Napísal: Administrator 1736
11. december - 11. deň Napísal: Administrator 1724
10. december - 10. deň Napísal: Administrator 1596
9. december - 9. deň Napísal: Administrator 1636
Predpovede o Panne Márii - žalm 87 Napísal: Administrator 2272
7. december - 8. deň Napísal: Administrator 1875
6. december - 7. deň Napísal: Administrator 2025
4. december - 6. deň Napísal: Administrator 2075
3. december - 5. deň Napísal: Administrator 2141
2. december - 4. deň Napísal: Administrator 1727
1. december - 3. deň Napísal: Administrator 1574
30. november - 2. deň Napísal: Administrator 1662
29. novembra - 1. deň Napísal: Administrator 1384
Vyhodnotenie Roráty 2009 Napísal: Administrator 1455
23. december - roráty Napísal: Administrator 2601
22. december - roráty Napísal: Administrator 1418
21. decembra - roráty Napísal: Administrator 2217
19. decembra - roráty Napísal: Administrator 7553
18. decembra - roráty Napísal: Administrator 1991
17. decembra - roráty Napísal: Administrator 2306
16. decembra - roráty Napísal: Administrator 1743
15. decembra - roráty Napísal: Administrator 1523
14. decembra - roráty Napísal: Administrator 1511
12. decembra - roráty Napísal: Administrator 1507
11. decembra - roráty Napísal: Administrator 1555
10. decembra Napísal: Administrator 1508
9. decembra Napísal: Administrator 1593
Nepoškvrnené Počatie Panny Márie Napísal: Administrator 1874
7. decembra Napísal: Administrator 1654
5. december Napísal: Administrator 1946
4. december Napísal: Administrator 1340
3. december Napísal: Administrator 1529
2. december Napísal: Administrator 1589
1. december Napísal: Administrator 1652
30. november Napísal: Administrator 1698
Mama, ďakujem Ti za všetko! Napísal: Administrator 81685
Farský úrad Napísal: Administrator 42118
Bohoslužby Napísal: Administrator 51824
18. NEDEĽA Napísal: Administrator 204233
História pútnického miesta Napísal: Administrator 21904
Adorácie Napísal: Administrator 18873
Domov Napísal: Administrator 142953