Aktuálne

Fatimská slávnosť

Pozývame Vás na Fatimskú slávnosť, ktorá je vždy v 13. deň mesiaca so začiatkom o 17.00 hod.

Program:

Úvodné privítanie

Kázeň

Modlitba posvätného ruženca

Slávnostná procesia so sochou Fatimskej Panny Márie

Modlitba zasvätenia

Svätá omša

 

Najbližšia Fatimská slávnosť bude v stredu 13. septembra 2017 o 17,00 hod. vo farskom kostole vo Višňovom. Bude to 100 rokov odvtedy (13. 9. 1917), čo sa Panna Mária zjavila piatykrát vo Fatime. Od 14. júla 2014 prebiehala vo Višňovom veľká príprava na 100. výročie Fatimských zjavení, ktoré sme oslávili 13. mája v tomto roku.  Pozývame vás, príďte sa modliť sv. ruženec, príďte sa povzbudiť, príďte ďakovať za milosti. Od 13. februára máme relikvie dnes už svätých Františka a Hyacinty. Je môžné získať v tento deň mimoriadne odpustky, ktoré nám udelil pápež František.  

 

 

 

 

 

 

 

Mária Ťa pozýva, príď!