Vitajte na našej stránke!

2% z Vašich daní

Preposielam oznam od pána dekana Jozefa Bagina: 


"Chceme Vás poprosiť o 2 % (3%) z Vašich daní pre Občianske združenie Svätý Vendelín.
Potrebné údaje:
Občianske združenie Svätý Vendelín
adresa: Zubák 140, 020 64 Zubák
právna forma: občianske združenie
IČO: 45783128

Keďže nemáme v tomto roku prihlásené naše Občianske združenie Amarena - Višňa, chcem Vás poprosiť, keby ste odovzdali Vaše 2 % farnosti Zubák. Mám dohodu s vedúcimi OZ Svätý Vendelín, že po predložení potvrdenia nám dajú tie prostriedky, ktoré ste vložili Vy. Preto Vás chcem poprosiť, keby ste mi vyplnené tlačivo Vyhlásenie, ktoré budete odovzdávať, prefotili a kópiu doneste mne na faru. Tým sa ja preukážem v OZ Svätý Vendelín, že to sú naše prostriedky. V tlačive je možnosť: súhlasím so zaslaním údajov (meno, priezvisko a trvalý pobyt) mnou určenému prijímateľovi podielu zaplatenej dane uvedenému v II. Oddiele podľa § 50 ods. 8 zákona (vyznačí sa x). Vyznačte to, prosím, dajte tam písmenko „x“. Ďakujem Vám aj za takúto Vašu pomoc."

 

Kópiu "Vyhlásenia" samozrejme nemusíte nosiť do Rudinskej, ale môžete ju odovzdať buď mne na FÚ Višňové, prípadne v sakristii počas doby, keď je otvorený kostol. Z vašich poukázaných 2% daní sú financované aj naše aktivity ako napr. Faratour, letný tábor a pod.

 

Vyhlásenie.

Potvrdenie.

Postup.