Aktuálne

Plán na Advent a Vianoce vo farnosti Višňové

1. Roráty 2017 - ranné sv. omše vo Višňovom o 6,35 hod. na tému "Strážca pokladov". Príď aj Ty, zavolaj aj kamarátov a kamarátky, bude to zaujímavá súťaž v advente...

 

 

2. Zapálenie adventnej sviece na námestí v Turí. Každú adventnú nedeľu o 17,00 hod.

 

 

3. V stredu 6. decembra slávnosť patróna Farského kostola sv. Mikuláša. Možnosť získať úplných odpustkov.   Sväté omše ráno o 6,35 hod. (rorátna), večer o 18,00 hod. (slávnostná)

 

 

4. Rozsvietenie stromčeka pred kostolom vo Višňovom. V sobotu 9. decembra o 16,00 hod. sa pôjde z fary ku kostolu a potom pred Obecný úrad.

Čítať ďalej...

Fatimská slávnosť v novembri 2017

Na novembrovú Fatimskú slávnosť opäť prišlo veľa pútnikov. „Fatimský rok“ trvá do 27. novembra 2017. Pán dekan ponúkol pútnikom pohľad na čas po zjaveniach: čo sa dialo „po“. Aby sme to všetko správne chápali, je potrebné sa vrátiť do roku 1910. Vtedy 5. 10. sa k moci dostali slobodomurári, ktorí boli naladení nesmierne proticirkevne. V priebehu dvoch pokolení mali za cieľ zlikvidovať katolícke náboženstvo v Portugalsku. V roku 1915 bol Lisabon vyhlásený za hlavné mesto ateizmu vo svete. Zlikvidované boli všetky rehole - prvá jezuiti.    

Znárodnený bol celý cirkevný majetok. Čo mala predtým v rukách cirkev - školy, nemocnice, sirotince – všetko prevzal štát. Kňazom bolo zakázané nosiť reverendu, mohli len v kostole. Náboženstvo v školách bolo zakázané. Nedeľa sa nesmela volať nedeľou, ale dňom odpočinku. Listy biskupov bolo zakázané čítať. Biskupi boli vyhodení z diecéz. V roku 1912 neúradoval v Portugalsku ani jeden biskup vo svojej diecéze. Dokonca slobodomurárska vláda dekrétom regulovala zvonenie zvonov... Zdalo sa, že si Krásna Pani z Neba vybrala „zlú krajinu“ a „zlý čas na svoje zjavenia“. Práve zjavenia ukázali, že Boh je Pánom času a všetkého.  

Kazateľ dával do súvislostí všetko to, čo bolo v Portugalsku s dobou, ktorú sme prežili u nás.

Pán Boh sa nikdy nedá zahanbiť. On nás skúša, ale stojí pri nás. Napriek nevôli slobodomurárov bola v roku 1919 postavená kaplnka na mieste zjavení. V roku 1922 ju síce „dobrí ľudia“ vyhodili do povetria, ale ľudia stále prichádzali vo väčšom množstve...

Deti sa neprestávali modliť. Prosili Matku Božiu o pomoc pre seba, svoje rodiny, pútnikov. Lucia nielen prosila, ale vedela aj ďakovať. František sa chodil modliť k skrytému Pánu Ježišovi, ktorý je v kostole v bohostánku.  

Pán dekan povedal opäť veľa povzbudivých slov. Jeden príbeh je z čias Machabejcov:

Čítať ďalej...

Odvážny rok - katechézy

Ôsma katechéza, máj 2018: Vydať svedectvo. Klikni sem.

Siedma katechéza, apríl 2018: Uvidieť. Klikni sem.

Šiesta katechéza, marec 2018: Uveriť. Klikni sem.

Piata katechéza, február 2018: Nechať sa uzdraviť. Klikni sem.

Štvrtá katechéza, január 2018: Žiť v pravde. Klikni sem.

Tretia katechéza, december 2017: Rozmýšľať. Klikni sem.

Druhá katechéza, november 2017: Dôverovať. Klikni sem

Prvá katechéza, október 2017: Zmeniť sa. Klikni sem.

Čítať ďalej...