Aktuálne

Odvážny rok - katechézy

Piata katechéza, február 2018: Nechať sa uzdraviť. Klikni sem.

Štvrtá katechéza, január 2018: Žiť v pravde. Klikni sem.

Tretia katechéza, december 2017: Rozmýšľať. Klikni sem.

Druhá katechéza, november 2017: Dôverovať. Klikni sem

Prvá katechéza, október 2017: Zmeniť sa. Klikni sem.

 

Šiesta katechéza, marec 2018: Uveriť.

Siedma katechéza, apríl 2018: Uvidieť.

Ôsma katechéza, máj 2018: Vydať svedectvo.

Deviata katechéza, jún 2018: Milovať.