Aktuálne

Pred 39. rokmi - 22. október 1978

Non abbiate paura - Nebojte sa!

„Nebojte sa privítať Krista a prijať jeho moc. Pomáhajte pápežovi a všetkým, ktorí chcú slúžiť Kristovi a s Kristovou mocou slúžiť človeku a celému ľudstvu. Nebojte sa. Otvorte Kristovi dvere dokorán. Otvorte jeho spasiteľskej moci hranice štátov, ekonomických a politických systémov, šíre polia kultúry, civilizácie a rozvoja. Nebojte sa. Kristus vie, ,čo sa skrýva v človeku’. Vie to iba on.”

Ján Pavol II. na slávnostnej inaugurácii vo Vatikáne 22. októbra 1978

Fatima - posledné tajomstvo

Vychádzajúc zo zjavenia Panny Márie dokument skúma, či sa naplnili jej proroctvá z roku 1917 a zároveň kladie otázky typu: Čo mali spoločné s Fatimou svetové vojny či atentát na Jána Pavla II.? Prečo prišlo k rozpadu ZSSR? A čo Islam?...

Fatimská slávnosť: 13. október 1917 - 13. október 2017

Pozvanie na krásnu Fatimskú slávnosť - pripomenuli sme si posledné zjavenie Panny Márie vo Fatime, ktoré bolo 13. októbra 1917 - prijalo obrovské množstvo ľudí.

13. október 2017 - to bol vo Višňovom vznešený sviatok oslavy Pána Boha, ktorý zariadila Krásna Pani z Fatimy. Kostol napriek tomu, že je veľký, "praskal vo švíkoch". Veľké množstvo pútnikov prišlo osláviť Fatimskú Pannu Máriu, modliť sa svätý ruženec, získať úplné odpustky, ktoré nám daroval pápež František. Pán dekan sa opäť venoval histórii a faktom, ktoré sa udiali 13. októbra 1917. "Som Panna Mária Ružencová. Chcem, aby sa na tomto mieste postavila kaplnka na moju počesť. Treba pokračovať v dennej modlitbe ruženca. Ak bude splnená táto prosba, vojna sa skončí a vojaci sa čoskoro vrátia domov. Ľudia nech sa polepšia a vyprosujú odpustenie pre hriešnikov." Potom Lucia predniesla prosby, ktoré jej povedali ľudia. Pani povedala, že niektoré splní a niektoré nie. Potom povedala poslednú vetu, ktorá je jadrom celého posolstva:"Nech ľudia viac neurážajú Pána, ktorý je už dosť urážaný." Pán dekan nás povzbudil k praktickému životu viery, k pokániu, dennému čítaniu Božieho slova. Mnohí nepočúvajú Boha, ani Máriu. Keby sme počúvali, čo chce od nás Boh a Mária, nemusela byť ani druhá svetová vojna! Modlime sa po vzore, ktorým je Mária. Jej Magnifikat jej krásnym poznaním Biblie. Čítaj každý deň Sväté Písmo 5 minút a 5 minút o ňom uvažuj. Modli sa doma s rodinou ruženec - aspoň jeden desiatok. Fatima neskončila, pokračuje. Vo Višňovom každý mesiac, vždy v 13. deň o 17,00 hod. Príď!

Čítať ďalej...

Pápež František o Titusovi Zemanovi

Pápež František predstavil blahoslaveného Titusa Zemana celej Cirkvi

 

Vatikán 1. októbra (TK KBS) Svätý Otec František dnes celej Cirkvi predstavil osobnosť nového blahoslaveného, slovenského saleziána kňaza Titusa Zemana. Urobil tak pri poludňajšej modlitbe Anjel Pána v rámci svojej pastoračnej návštevy v Bologni pri príležitosti Diecézneho eucharistického kongresu.

 

Svätý Otec v príhovore prenášanom médiami predstavil osobnosť blahoslaveného Titusa týmito slovami: „Drahí bratia a sestry, včera bol na Slovensku v Bratislave blahorečený Titus Zeman, saleziánsky kňaz. Pripája sa k dlhému zástupu mučeníkov 20. storočia, keďže zomrel v roku 1969 po tom, ako bol dlhý čas vo väzení pre svoju vieru a pre svoju pastoračnú službu. Nech nás jeho svedectvo podopiera v najťažších chvíľach života a pomáha nám aj uprostred skúšky rozpoznať prítomnosť Pána," povedal pápež František počas dnešnej návštevy v talianskych diecézach Cesena a Bologna.

Čítať ďalej...