Sv. Otec František

Podkategórie

Zobr. počet 
Názov Autor Počet návštev
Boh je naše útočište a pevnosť Napísal: Super User 62093
Devätnásta detská sv. omša. Sila Ducha Svätého Napísal: Super User 1147
Osemnásta detská sv. omša. Zametanie zla Napísal: Super User 772
Sedemnásta detská sv. omša. Ovečka v škole Dobrého Pastiera Napísal: Super User 825
Šestnásta detská sv. omša. Odumreté zrno. Pán Ježiš nám získal Nebo Napísal: Super User 978
Pätnásta detská sv. omša. Diabol neustále pokúša Napísal: Super User 1037
Štrnásta detská sv. omša. Očistiť je viac ako vyliečiť Napísal: Super User 915
Naše Roráty 2017 na poľskej stránke Napísal: Super User 1191
Trinásta detská svätá omša. Aký žiak (apoštol) je najlepší? Napísal: Super User 972
Arcibiskup S. Zvolenský: Súdny dvor EÚ nemôže zmeniť zmýšľanie spoločnosti Napísal: Super User 111397
Fatimská slávnosť v januári 2018 - Fatimský príbeh 1917 Napísal: Super User 105006
Dvanásta detská sv. omša. Privádzať ľudí k Ježišovi Napísal: Super User 820
Živý Betlehem 2017 Napísal: Super User 111703
Vianoce spod Rozsutca Napísal: Super User 103369
Dobrá Novina vo Višňovom Napísal: Super User 97049
Jasličková slávnosť v Turí Napísal: Super User 93319
Roráty 2017: Záverečné opakovanie - odpovede Napísal: Super User 934
Roráty 2017: Záverečné opakovanie vedomostí Napísal: Super User 1119
Choďte k Jozefovi. Svätyňa zasvätená sv. Jozefovi - 23. 12. Napísal: Super User 1374
Pozvánka do Turia Napísal: Super User 1144
Patrón Cirkvi. Ochranca, obhajca veriacich - 22. 12. Napísal: Super User 1029
Svätý Jozef skutočný orodovník v každej situácii - 21. 12. Napísal: Super User 1152
Pozvánka do Višňového Napísal: Super User 1111
Mária a Ježiš pri ochrancovi. Jozef patrón dobrej smrti - 20. 12. Napísal: Super User 1090
Strach o rodinu. Jozef učí modliť sa - 19. 12. Napísal: Super User 981
Ježišov učiteľ. Jozef učí pracovitosti - 18. 12. Napísal: Super User 834
Púť do Jeruzalema. Jozef hľadá Ježiša - 16. 12. Napísal: Super User 965
Prvorodený syn. Jozef obetuje syna v chráme - 15. 12. Napísal: Super User 1029
Najsvätejšie meno. Jozef dáva meno Ježišovi - 14. 12. Napísal: Super User 822
Život v Nazarete. Jozef pomáha - 13. 12. Napísal: Super User 919
Útek do Egypta. Jozef ochraňuje Ježiša a Máriu - 12. 12. Napísal: Super User 1052
Narodenie Pána. Jozef ako prvý svedok - 11. 12. Napísal: Super User 866
Historický súpis ľudu. Putovanie do Betlehema - 9. 12. Napísal: Super User 994
Svätý Jozef - ochranca náš. Ochranca Cirkvi - 8. 12. Napísal: Super User 959
Ženích. Jozef manžel Márie - 7. 12. Napísal: Super User 1027
Správca Božieho tajomstva. Jozefa navštevuje anjel - 6. 12. Napísal: Super User 700
Rodičovský dom: Jozefova každodennosť - 5. 12. Napísal: Super User 1056
Jozef z Dávidovho rodu - 4. 12. Napísal: Super User 4235
Advent s KBS Napísal: Super User 6883
Slovenská pieseň na poľských stránkach Napísal: Super User 8647
Pieseň na Roráty - poľský originál Napísal: Super User 9429
Roráty 2017: Jozef - Strážca pokladov Napísal: Super User 8888
Strážca pokladov - rorátna pieseň - slovenská verzia Napísal: Super User 12621
Jedenásta detská sv. omša. Lístok do neba Napísal: Super User 1051
Desiata detská svätá omša. Čo odmietnuť? Napísal: Super User 1043
Roráty 2017- Strážca pokladov Napísal: Super User 28283
Deviata detská sv. omša. Vzťah k štátu, k obci. Napísal: Super User 870
Ôsma detská sv. omša. Závisť Napísal: Super User 1042
Siedma detská sv. omša. Napomenutie Napísal: Super User 833
Prvé piatky, detské sv. omše - poď aj Ty! Napísal: Super User 1593
Hlavné oslavy v Dome Kráľovnej - Čenstochová 26. 8. 2017 Napísal: Super User 995
Šiesta detská sv. omša. Žatva je veľká, ale robotníkov málo Napísal: Super User 1083
Piata detská sv. omša. Duchovné GPS - Duch Svätý Napísal: Super User 1053
Štvrtá detská sv. omša. Ja som Cesta, Pravda i Život Napísal: Super User 1270
Tretia detská sv. omša. Buďte milosrdní Napísal: Super User 1012
Druhá detská sv. omša. Živá voda. Ježiš hľadá ľudí Napísal: Super User 1176
Prvá detská sv. omša. Premenenie. Svetlo Napísal: Super User 1182
Osemnásta detská sv. omša. Pokorná Mária Napísal: Super User 1255
Sedemnásta detská sv. omša. Priamy Samuel Napísal: Super User 1416
Boli sme spolu v dome Kráľovnej Napísal: Super User 1147
Šestnásta detská sv. omša. Radostná Alžbeta. Napísal: Super User 1366
Mária Sedembolestná, apel po slovensky Napísal: Super User 1330
Ako som počúval(a) Roráty „V dome Kráľovnej“? Napísal: Super User 1555
Roráty 2016 Napísal: Super User 1899
Kristus Kráľ - Kráľ môjho života. Moje zasvätenie Napísal: Super User 1204
Úkon zasvätenia sa Panne Márii. Mária, postaraj sa o mňa a môj svet Napísal: Super User 1459
Návrat k Matke, ktorá ukázala cestu. Mária vyprosuj milosti Napísal: Super User 1129
Jasná Hora osvecuje celý svet. Mária, buď Matkou všetkých Napísal: Super User 1160
Ján Pavol II. Veľký - Totus Tuus. Mária, som celý Tvoj Napísal: Super User 2039
Uväznenie obrazu. Mária, nauč ma odpúšťať Napísal: Super User 1242
Jasnohorský apel. Mária, som s Tebou, myslím na Teba, bdiem Napísal: Super User 1456
Roráty: V dome Kráľovnej/foto/pieseň Napísal: Super User 1099
Kardinál - primas Štefan Wyszyňski. Národné sľuby na Jasnej Hore Napísal: Super User 997
Púte - peši k Panne Márii. Mária, ďakujem Ti, že ma miluješ takého, aký som Napísal: Super User 1056
Skrytý obraz. Mária, ochráň ma v každom nešťastí Napísal: Super User 1131
Kráľovná slobodného Poľska. Mária, stráž vieru v našej vlasti Napísal: Super User 1060
Svetlo v noci prenasledovania. Mária, nauč ma slobode Napísal: Super User 1095
Mária prijíma pápežskú korunu. Mária, buď mojou Kráľovnou Napísal: Super User 1077
Kráľovná Poľska. Sedembolestná patrónka Slovenska Napísal: Super User 1010
Nepoškvrnené Počatie Panny Márie. Modlitba o 12,00 hod. Napísal: Super User 1976
Zázračná obrana Jasnej Hory. Mária, dodaj mi odvahu, aby som bránil(a) vieru Napísal: Super User 937
Mama Kráľovná - poľský originál Napísal: Super User 1813
Šaty Panny Márie Čenstochovskej Napísal: Super User 3165
Panna Mária Čenstochovská Napísal: Super User 2674
Kniha zázrakov a milostí. Mária, nauč ma počúvať Pána Boha ako ho Ty počúvaš Napísal: Super User 1547
Králi v dome Kráľovnej. Mária, si moja opora a ochrana Napísal: Super User 1115
Zranený obraz. Mária, nechcem zraňovať Boha, ani ľudí Napísal: Super User 1116
Ďakovné dary. Prvé znaky vďačnosti prejavené Márii Napísal: Super User 1227
Pavlíni. Začiatky Jasnej Hory Napísal: Super User 1306
Mária ukazuje cestu - Ježiša. Škola pozerania Napísal: Super User 1065
Legenda o obraze. Ikona - okno do neba Napísal: Super User 1635
V dome Kráľovnej - Jasná Hora Napísal: Super User 3942
Kaplnka Zázračného obrazu z Čenstochovej naživo Napísal: Super User 2393
Pätnásta detská sv. omša. Pracovitý Jozef. Napísal: Super User 1564
Štrnásta detská sv. omša. Zvedavý Zachariáš. Napísal: Super User 1328
Trinásta detská sv. omša. Spravodlivý Šalamún Napísal: Super User 1618
Dvanásta detská svätá omša. Skromná Rút. Napísal: Super User 1435
Jedenásta detská sv. omša - Vynaliezavý Noe Napísal: Super User 1511
Desiata detská sv. omša. Také bude tvoje potomstvo. Viera Abraháma Napísal: Super User 1241
Deviata detská sv. omša. Rozhodný, verný Eliáš Napísal: Super User 1377
Ôsma detská sv. omša. Dôverujúci Jób Napísal: Super User 1365
Siedma detská sv. omša. Odvážna Judita Napísal: Super User 1788
Šiesta detská sv. omša. Úprimný Izaiáš Napísal: Super User 1671
Piata detská sv. omša: Statočný - mužný pútnik Tobiáš Napísal: Super User 1941
Štvrtá detská sv. omša. Nezlomný Daniel Napísal: Super User 1986
Tretia detská sv. omša. Kráľ Dávid - Kto spieva, dvakrát sa modlí Napísal: Super User 2172
Druhá detská sv. omša: Pravoverný Mojžiš Napísal: Super User 1935
Prvá detská sv. omša. Som strážcom svetla. Prorok Jonáš - povolaný Bohom. Napísal: Super User 2667
Dvadsiata detská sv. omša. Posledné roky sv. Jána Vianneyho Napísal: Super User 1245
Detské sväté omše 2016 - 2017: Som strážcom svetla Napísal: Super User 3820
Devätnásta detská sv. omša. Útek z Arsu. Poslušnosť. Napísal: Super User 1894
Pocestných prichýliť, kresťania XXI. storočia - teda my všetci Napísal: Administrator 1848
Krivdu trpezlivo znášať, ubližujúcim odpúšťať, Marianna Popielušková, bl. Zdenka Napísal: Administrator 2656
Modliť sa za živých a mŕtvych - blahoslavený Česlav Napísal: Administrator 1818
Poúčať nevedomých - bl. Edmund Bojanowski, Ján Ch. kardinál Korec, Ján Vojtaššák Napísal: Administrator 1870
Chorých navštevovať - sv. Šimon, sv. Rochus Napísal: Administrator 1946
Hladných nakŕmiť, smädných napájať - Albert Chmielowski, Žofia Bosniaková Napísal: Administrator 1491
Strom života: otázky a úlohy Napísal: Administrator 1612
Pieseň na Roráty 2015 Napísal: Administrator 1311
Osemnásta detská sv. omša - program dňa sv. Jána, modlitba Napísal: Administrator 1403
Sedemnásta detská sv. omša: Pomoc sv. Filomény, pomoc svätých Napísal: Administrator 1560
Šestnásta detská sv. omša: Útoky diabla, záchrana duší Napísal: Administrator 1422
Pätnásta detská sv. omša: Zmenený Ars, radosť z farníkov Napísal: Administrator 1338
Štrnásta detská sv. omša: Dom Prozreteľnosti, dôverovať Bohu Napísal: Administrator 1648
Trinásta detská sv. omša: Osočovanie, ohováranie, pokora Napísal: Administrator 1587
Dvanásta detská sv. omša: Obrátenie v spovednici, svätá spoveď Napísal: Administrator 1471
Jedenásta detská sv. omša: Nedostatok vedomostí z náboženstva, katechézy Napísal: Administrator 1568
Desiata detská sv. omša: Krčmy, svätenie nedele Napísal: Administrator 1626
Svätý Ján Mária Vianney o krčmách Napísal: Administrator 1712
Deviata detská sv. omša - Obnova kostola v Arse, boj o farníkov Napísal: Administrator 1543
Ôsma detská sv. omša - Prvé ťažkosti v Arse. Piata rada: pôst a pokánie Napísal: Administrator 1741
Mládežnícky večer v apríli Napísal: Administrator 1286
Mládežnícka sv. omša v marci Napísal: Administrator 1210
Siedma detská sv. omša - Prvé dni vo farnosti Ars Napísal: Administrator 1434
Šiesta detská sv. omša: konečne kňazom. Modlitba za kňazov Napísal: Administrator 1816
Piata detská sv. omša: Dlhá cesta ku kňazstvu, prijatie Napísal: Administrator 1368
Mládežnícka sv. omša vo februári Napísal: Administrator 1518
Štvrtá detská sv. omša: Myšlienky na kňazstvo, vytrvalosť Napísal: Administrator 1736
Tretia detská sv. omša - Prvá sv. spoveď. Prvé sv. prijímanie Napísal: Administrator 2918
Mládežnícky večer aj v januári Napísal: Administrator 1875
Druhá detská sv. omša 2015 - Uväznená cirkev - prvá rada Napísal: Administrator 1740
Prvá detská sv. omša 2015 - Ukážem Ti cestu do neba Napísal: Administrator 2054
Detské sv. omše v roku 2015 Napísal: Administrator 6418
Solo Dios basta - správne odpovede Napísal: Administrator 2410
Solo Dios basta - test Napísal: Administrator 1753
Stretnutie s dieťaťom Ježišom - 19. deň Napísal: Administrator 1692
Naše krásne Roráty 2014 Napísal: Administrator 2544
Smrť v Albe, čas vidieť Ježiša - 18. deň Napísal: Administrator 1552
Roráty 2014 - foto Napísal: Administrator 2851
Priateľstvo so sv. Jánom z Kríža - 17.deň Napísal: Administrator 1576
Písanie Životopisu, polievanie záhrady - 16. deň Napísal: Administrator 1783
Nové kláštory nevznikli bez utrpenia - 15. deň Napísal: Administrator 1430
Kláštor sv. Jozefa - 14. deň Napísal: Administrator 1469
Prebodnutie srdca - 13. deň Napísal: Administrator 1711
Stretnutie s umučeným Kristom - 12. deň Napísal: Administrator 1481
Bližšie k ľuďom ako k Bohu - 11.deň Napísal: Administrator 1442
Duša je ako hrad - 10. deň Napísal: Administrator 1740
Obliečka, pokoj v duši - 9. deň Napísal: Administrator 1719
Kláštor vtelenia - 8. deň Napísal: Administrator 1586
Choroba a výjazd z Avily - 7. deň Napísal: Administrator 1410
Nepoškvrnené Počatie Panny Márie - Vzťah sv. Terézie k Panne Márii Napísal: Administrator 2461
Internát u augustiniánok - 6.deň Napísal: Administrator 1710
Rodinný dom, kláštor - 5. deň Napísal: Administrator 3130
Smrť mamy - 4. deň Napísal: Administrator 1539
Stavanie pustovne - 3. deň Napísal: Administrator 1826
Útek do neba - 2. deň Napísal: Administrator 1751
Solo Dios basta - 1. deň Napísal: Administrator 1952
Sedemnásta detská sv. omša - cesta bl. Matky Terezy Napísal: Administrator 2150
Šestnásta detská sv. omša - cesta sv. Alberta Hurtada Cruchagu Napísal: Administrator 2032
Mládežnícka sv. omša v októbri Napísal: Administrator 1391
Pätnásta detská sv. omša - cesta sv. Brata Alberta Napísal: Administrator 2181
Štrnásta detská sv. omša - cesta sv. Martina de Porres Napísal: Administrator 2263
Trinásta detská sv. omša - cesta sv. Jozefa Kalazanského Napísal: Administrator 2213
Dvanásta detská sv. omša - cesta sv. Vincenta de Paul Napísal: Administrator 2930
Jedenásta detská sv. omša - cesta sv. Jána z Boha Napísal: Administrator 2256
Desiata detská sv. omša - cesta sv. Hedvigy Sliezskej Napísal: Administrator 2375
Mládežnícka sv. omša v máji Napísal: Administrator 1880
Deviata detská sv. omša: cesta sv. Vavrinca Napísal: Administrator 2143
Ôsma detská sv. omša: cesta sv. Antona Paduánskeho Napísal: Administrator 3447
Siedma detská sv. omša: Cesta sv. Dominika Napísal: Administrator 2041
Šiesta detská sv. omša: Cesta bl. Edmunda Bojanovského Napísal: Administrator 2459
Mládežnícka sv. omša v marci Napísal: Administrator 2078
Piata detská sv. omša: Cesta sv. Mikuláša Napísal: Administrator 1501
Mládežnícka sv. omša vo februári Napísal: Administrator 1897
Štvrtá detská sv. omša: Cesta sv. Kláry Napísal: Administrator 2453
Mládežnícka sv. omša v januári Napísal: Administrator 2001
Tretia detská sv. omša: Cesta sv. Františka z Asissi Napísal: Administrator 1941
Druhá detská sv. omša: Cesta pápeža Františka Napísal: Administrator 1988
Prvá detská sv. omša: Cesta chudoby - cesta k Bohu Napísal: Administrator 2998
38. Metod prial dobro aj nepriateľom Napísal: Administrator 1726
37. Metod so svojimi pomocníkmi dokončil preklady Biblie do staroslovienčiny Napísal: Administrator 2054
36. Knieža Bořivoj s Ľudmilou uverili v Pána Boha a nechali sa pokrstiť Napísal: Administrator 1975
35. Metod sa stal arcibiskupom a chcel, aby Slovania spoznali, aké krásne je žiť s Ježišom Napísal: Administrator 2066
34. Metod vydržal i kruté väznenie, ktoré mu pripravili závistliví ľudia Napísal: Administrator 1924
33. Cyril vstúpil v Ríme do kláštora, kde zomrel Napísal: Administrator 2032
32. Pápež súhlasil s tým, aby sa slúžila svätá omša v staroslovienčine Napísal: Administrator 2447
31. Cyril a Metod putovali do Ríma, aby pápež vedel, čo robia Napísal: Administrator 1821
30. Cyril pripomínal, že Pána Ježiša môžeme chváliť akoukoľvek rečou Napísal: Administrator 1576
29. Cyril so svojimi žiakmi putoval za biskupom do Benátok Napísal: Administrator 1718
28. Metod spísal pre Slovanov pravidlá, ktoré budú dodržiavať Napísal: Administrator 1712
27. Cyril vedel, ako je dôležité čítať knihy a hlavne Sväté Písmo Napísal: Administrator 2792
25. Cyril s Metodom prišli na Veľkú Moravu v roku 863 Napísal: Administrator 2163
24. Cyril zostavil pre Slovanov novú abecedu – HLAHOLIKU a preložil do nej Sväté Písmo Napísal: Administrator 2631
22., 23. Rastislav žiada misionárov Napísal: Administrator 1938
21. Na Veľkej Morave žili naši predkovia, Slovania Napísal: Administrator 4245
20. Cyril dokázal vďaka svojim znalostiam vylúštiť záhadu s tajomným nápisom na pohári Napísal: Administrator 1747
19. Bratia videli, že ľudia opúšťajú pohanské zvyky a začínajú veriť skutočnému Bohu Napísal: Administrator 1988
18. Bratia hovorili s nadšením o Pánu Bohu pred obyčajnými ľuďmi i panovníkmi Napísal: Administrator 1475
17. Podarilo sa im nájsť vzácne ostatky sv. Klementa Napísal: Administrator 2236
List do Katowíc Napísal: Administrator 2811
16. Bratia odišli k Chazarom, aby im ukázali, aké je radostné byť kresťanmi Napísal: Administrator 1858
15. Cyril bol vybraný, aby išiel Saracénom vydať svedectvo o kresťanstve Napísal: Administrator 1591
Roráty 2012 - správne odpovede Napísal: Administrator 3211
Choď za Svetlom - 17. deň Napísal: Administrator 1826
Bl. Luigi a Mária - 16. deň Napísal: Administrator 1895
Sv. Jozefína Bakhita - 15. deň Napísal: Administrator 3257
Sv. Tomáš Morus - 14. deň Napísal: Administrator 1946
Sv. Ignác z Loyoly - 13. deň Napísal: Administrator 2196
14. Cyril vysvetlil, prečo prosíme svätých o príhovor Napísal: Administrator 2048
Sv. Katarína zo Sieny - 12. deň Napísal: Administrator 1857
13. Cyril mal radosť, keď spoznal, že sa má stať kňazom Napísal: Administrator 1459
Bl. Miguel Pro - 11. deň Napísal: Administrator 1720
Bl. Matka Tereza z Kalkaty - 10. deň Napísal: Administrator 2841
Sv. Augustín - 9. deň Napísal: Administrator 1945
Sv. Perpetua a Felicita - 8. deň Napísal: Administrator 2316
Sv. Pavol Miki a spoločníci - 7. deň Napísal: Administrator 2283
Sv. František Xaverský - 6. deň Napísal: Administrator 2412
Panna Mária - vždy išla odvážne za Svetlom Napísal: Administrator 1960
Sv. Dominik - 5. deň Napísal: Administrator 2256
Sv. Ján Bosko - 4. deň Napísal: Administrator 1923
Odvážne išli za Svetlom Napísal: Administrator 1965
Sv. Filip Neri - 3. deň Napísal: Administrator 3283
Božia služobnica Antonietta Meo - 2. deň Napísal: Administrator 2749
12. Pán Ježiš vyslyšal Cyrilovu modlitbu, aby mohol študovať na univerzite Napísal: Administrator 1613
Pán Ježiš z Cefalu - 1. deň Napísal: Administrator 1566
11. Cyril túžil po ďalšom vzdelaní Napísal: Administrator 1634
10. Metod vstúpil do kláštora, v ktorom bol s ostatnými mníchmi šťastný Napísal: Administrator 1595
9. Metod bol právnik, stal sa miestodržiteľom jednej krajiny Napísal: Administrator 1607
8. Bratia si vyberali kamarátov medzi tými, s ktorými sa hrali Napísal: Administrator 1623
7. Cyril mal za svoj vzor svätého Gregora, ktorý písal knihy o Pánu Bohu Napísal: Administrator 1717
6. Legenda hovorí, že Cyril stratil krahulca, ktorého mal rád Napísal: Administrator 3450
5. Podľa legendy mal Cyril v detstve sen, že sa ožení so Sofiou (s Múdrosťou) Napísal: Administrator 3815
4. Obidvaja bratia v škole rozvíjali svoje nadanie Napísal: Administrator 1617
3. Cyril a Metod boli hrdí na to, že sa v Solúne kedysi zdržiaval svätý Pavol Napísal: Administrator 2122
2. Rodičia im príkladom ukazovali, kto je Pán Ježiš Napísal: Administrator 2007
1. Cyril a Metod sa narodili v Solúne v Grécku Napísal: Administrator 3656
Celý školský rok so sv. Cyrilom a Metodom Napísal: Administrator 2723
23. december - 22. deň Napísal: Administrator 2109
22. december - 21. deň Napísal: Administrator 1748
21. december - 20. deň Napísal: Administrator 1649
20. december - 19. deň Napísal: Administrator 1836
19. december - 18. deň Napísal: Administrator 1860
17. december - 17. deň Napísal: Administrator 1568
16. december - 16. deň Napísal: Administrator 1499
15. december - 15. deň Napísal: Administrator 1803
14. december - 14. deň Napísal: Administrator 2192
13. december - 13. deň Napísal: Administrator 1846
12. december - 12. deň Napísal: Administrator 1967
Odpovede Napísal: Administrator 4484
10. december - 11. deň Napísal: Administrator 1499
9. december - 10. deň Napísal: Administrator 2317
8. december - Vzťah Jána Pavla k Panne Márii Napísal: Administrator 2928
7. december - 9. deň Napísal: Administrator 2168
6. december - 8. deň Napísal: Administrator 1739
5. december - 7. deň Napísal: Administrator 1907
3. december - 6. deň Napísal: Administrator 1828
2. december - 5. deň Napísal: Administrator 2099
1. december - 4. deň Napísal: Administrator 2078
30. november - 3. deň Napísal: Administrator 2492
29. november - 2. deň Napísal: Administrator 1978
28. november - 1. deň Napísal: Administrator 2228
Prečo sú tohtoročné Roráty o Jánovi Pavlovi II. Veľkom ? Napísal: Administrator 1813
3D Roráty - sv. Pavol Napísal: Administrator 2971
Šiesty kríž - Ťažké púte, apoštolské cesty Napísal: Administrator 5165
Piaty kríž - Vražda kňaza J. Popieluszka Napísal: Administrator 6223
Štvrtý kríž - Atentát Napísal: Administrator 9630
Tretí kríž: Pápež z Poľska Napísal: Administrator 4913
Druhý kríž: Tajné štúdium Napísal: Administrator 3200
3D Roráty - Dávid Napísal: Administrator 2187
Prvý kríž: Smrť najbližších Napísal: Administrator 5268
3D Roráty - Ábel Napísal: Administrator 2546
3D Roráty - Abrahám Napísal: Administrator 3133
Sväté Písmo pre každé dieťa Napísal: Administrator 6130
23. december - 21. deň Napísal: Administrator 2009
Citáty, ktoré sme sa učili naspamäť Napísal: Administrator 13109
Roráty - záverečný test Napísal: Administrator 5070
22. december - 20.deň Napísal: Administrator 2588
21. december - 19. deň Napísal: Administrator 1787
20. december - 18. deň Napísal: Administrator 1554
18. december - 17. deň Napísal: Administrator 1955
17. december - 16. deň Napísal: Administrator 1928
16. december - 15. deň Napísal: Administrator 2522
15. december - 14. deň Napísal: Administrator 1980
14. december - 13. deň Napísal: Administrator 2098
13. december - 12. deň Napísal: Administrator 1805
11. december - 11. deň Napísal: Administrator 1798
10. december - 10. deň Napísal: Administrator 1667
9. december - 9. deň Napísal: Administrator 1708
Predpovede o Panne Márii - žalm 87 Napísal: Administrator 2363
7. december - 8. deň Napísal: Administrator 1951
6. december - 7. deň Napísal: Administrator 2101
4. december - 6. deň Napísal: Administrator 2145
3. december - 5. deň Napísal: Administrator 2218
2. december - 4. deň Napísal: Administrator 1792
1. december - 3. deň Napísal: Administrator 1643
30. november - 2. deň Napísal: Administrator 1724
29. novembra - 1. deň Napísal: Administrator 1450
Vyhodnotenie Roráty 2009 Napísal: Administrator 1520
23. december - roráty Napísal: Administrator 2677
22. december - roráty Napísal: Administrator 1488
21. decembra - roráty Napísal: Administrator 2283
19. decembra - roráty Napísal: Administrator 7763
18. decembra - roráty Napísal: Administrator 2058
17. decembra - roráty Napísal: Administrator 2373
16. decembra - roráty Napísal: Administrator 1816
15. decembra - roráty Napísal: Administrator 1591
14. decembra - roráty Napísal: Administrator 1576
12. decembra - roráty Napísal: Administrator 1571
11. decembra - roráty Napísal: Administrator 1619
10. decembra Napísal: Administrator 1567
9. decembra Napísal: Administrator 1657
Nepoškvrnené Počatie Panny Márie Napísal: Administrator 1934
7. decembra Napísal: Administrator 1711
5. december Napísal: Administrator 2007
4. december Napísal: Administrator 1404
3. december Napísal: Administrator 1591
2. december Napísal: Administrator 1657
1. december Napísal: Administrator 1723
30. november Napísal: Administrator 1767
Mama, ďakujem Ti za všetko! Napísal: Administrator 96515
Farský úrad Napísal: Administrator 43603
Bohoslužby Napísal: Administrator 53278
34. NEDEĽA Napísal: Administrator 210203
História pútnického miesta Napísal: Administrator 22401
Adorácie Napísal: Administrator 19297
Domov Napísal: Administrator 169570