12. október

Podkategórie

Zobr. počet 
Názov Autor Počet návštev
Devätnásta detská sv. omša. Sila Ducha Svätého Napísal: Super User 845
Osemnásta detská sv. omša. Zametanie zla Napísal: Super User 573
Sedemnásta detská sv. omša. Ovečka v škole Dobrého Pastiera Napísal: Super User 596
Šestnásta detská sv. omša. Odumreté zrno. Pán Ježiš nám získal Nebo Napísal: Super User 764
Pätnásta detská sv. omša. Diabol neustále pokúša Napísal: Super User 737
Štrnásta detská sv. omša. Očistiť je viac ako vyliečiť Napísal: Super User 692
Naše Roráty 2017 na poľskej stránke Napísal: Super User 992
Trinásta detská svätá omša. Aký žiak (apoštol) je najlepší? Napísal: Super User 772
Arcibiskup S. Zvolenský: Súdny dvor EÚ nemôže zmeniť zmýšľanie spoločnosti Napísal: Super User 53215
Fatimská slávnosť v januári 2018 - Fatimský príbeh 1917 Napísal: Super User 52856
Dvanásta detská sv. omša. Privádzať ľudí k Ježišovi Napísal: Super User 629
Živý Betlehem 2017 Napísal: Super User 58226
Vianoce spod Rozsutca Napísal: Super User 56503
Dobrá Novina vo Višňovom Napísal: Super User 53487
Jasličková slávnosť v Turí Napísal: Super User 50908
Roráty 2017: Záverečné opakovanie - odpovede Napísal: Super User 719
Roráty 2017: Záverečné opakovanie vedomostí Napísal: Super User 914
Choďte k Jozefovi. Svätyňa zasvätená sv. Jozefovi - 23. 12. Napísal: Super User 1047
Pozvánka do Turia Napísal: Super User 907
Patrón Cirkvi. Ochranca, obhajca veriacich - 22. 12. Napísal: Super User 791
Svätý Jozef skutočný orodovník v každej situácii - 21. 12. Napísal: Super User 914
Pozvánka do Višňového Napísal: Super User 870
Mária a Ježiš pri ochrancovi. Jozef patrón dobrej smrti - 20. 12. Napísal: Super User 826
Strach o rodinu. Jozef učí modliť sa - 19. 12. Napísal: Super User 766
Ježišov učiteľ. Jozef učí pracovitosti - 18. 12. Napísal: Super User 617
Púť do Jeruzalema. Jozef hľadá Ježiša - 16. 12. Napísal: Super User 770
Prvorodený syn. Jozef obetuje syna v chráme - 15. 12. Napísal: Super User 815
Najsvätejšie meno. Jozef dáva meno Ježišovi - 14. 12. Napísal: Super User 633
Život v Nazarete. Jozef pomáha - 13. 12. Napísal: Super User 715
Útek do Egypta. Jozef ochraňuje Ježiša a Máriu - 12. 12. Napísal: Super User 837
Narodenie Pána. Jozef ako prvý svedok - 11. 12. Napísal: Super User 699
Historický súpis ľudu. Putovanie do Betlehema - 9. 12. Napísal: Super User 784
Svätý Jozef - ochranca náš. Ochranca Cirkvi - 8. 12. Napísal: Super User 737
Ženích. Jozef manžel Márie - 7. 12. Napísal: Super User 821
Správca Božieho tajomstva. Jozefa navštevuje anjel - 6. 12. Napísal: Super User 509
Rodičovský dom: Jozefova každodennosť - 5. 12. Napísal: Super User 856
Jozef z Dávidovho rodu - 4. 12. Napísal: Super User 3783
Advent s KBS Napísal: Super User 6104
Slovenská pieseň na poľských stránkach Napísal: Super User 7781
Pieseň na Roráty - poľský originál Napísal: Super User 8268
Roráty 2017: Jozef - Strážca pokladov Napísal: Super User 8047
Strážca pokladov - rorátna pieseň - slovenská verzia Napísal: Super User 11339
Jedenásta detská sv. omša. Lístok do neba Napísal: Super User 834
Desiata detská svätá omša. Čo odmietnuť? Napísal: Super User 866
Roráty 2017- Strážca pokladov Napísal: Super User 26160
Deviata detská sv. omša. Vzťah k štátu, k obci. Napísal: Super User 691
Ôsma detská sv. omša. Závisť Napísal: Super User 864
Siedma detská sv. omša. Napomenutie Napísal: Super User 653
Prvé piatky, detské sv. omše - poď aj Ty! Napísal: Super User 1351
Hlavné oslavy v Dome Kráľovnej - Čenstochová 26. 8. 2017 Napísal: Super User 796
Šiesta detská sv. omša. Žatva je veľká, ale robotníkov málo Napísal: Super User 907
Piata detská sv. omša. Duchovné GPS - Duch Svätý Napísal: Super User 898
Štvrtá detská sv. omša. Ja som Cesta, Pravda i Život Napísal: Super User 1058
Tretia detská sv. omša. Buďte milosrdní Napísal: Super User 856
Druhá detská sv. omša. Živá voda. Ježiš hľadá ľudí Napísal: Super User 973
Prvá detská sv. omša. Premenenie. Svetlo Napísal: Super User 985
Osemnásta detská sv. omša. Pokorná Mária Napísal: Super User 1028
Sedemnásta detská sv. omša. Priamy Samuel Napísal: Super User 1099
Boli sme spolu v dome Kráľovnej Napísal: Super User 953
Šestnásta detská sv. omša. Radostná Alžbeta. Napísal: Super User 1171
Mária Sedembolestná, apel po slovensky Napísal: Super User 1141
Ako som počúval(a) Roráty „V dome Kráľovnej“? Napísal: Super User 1317
Roráty 2016 Napísal: Super User 1662
Kristus Kráľ - Kráľ môjho života. Moje zasvätenie Napísal: Super User 1009
Úkon zasvätenia sa Panne Márii. Mária, postaraj sa o mňa a môj svet Napísal: Super User 1236
Návrat k Matke, ktorá ukázala cestu. Mária vyprosuj milosti Napísal: Super User 951
Jasná Hora osvecuje celý svet. Mária, buď Matkou všetkých Napísal: Super User 985
Ján Pavol II. Veľký - Totus Tuus. Mária, som celý Tvoj Napísal: Super User 1579
Uväznenie obrazu. Mária, nauč ma odpúšťať Napísal: Super User 1024
Jasnohorský apel. Mária, som s Tebou, myslím na Teba, bdiem Napísal: Super User 1204
Roráty: V dome Kráľovnej/foto/pieseň Napísal: Super User 893
Kardinál - primas Štefan Wyszyňski. Národné sľuby na Jasnej Hore Napísal: Super User 810
Púte - peši k Panne Márii. Mária, ďakujem Ti, že ma miluješ takého, aký som Napísal: Super User 859
Skrytý obraz. Mária, ochráň ma v každom nešťastí Napísal: Super User 955
Kráľovná slobodného Poľska. Mária, stráž vieru v našej vlasti Napísal: Super User 904
Svetlo v noci prenasledovania. Mária, nauč ma slobode Napísal: Super User 899
Mária prijíma pápežskú korunu. Mária, buď mojou Kráľovnou Napísal: Super User 896
Kráľovná Poľska. Sedembolestná patrónka Slovenska Napísal: Super User 808
Nepoškvrnené Počatie Panny Márie. Modlitba o 12,00 hod. Napísal: Super User 1564
Zázračná obrana Jasnej Hory. Mária, dodaj mi odvahu, aby som bránil(a) vieru Napísal: Super User 730
Mama Kráľovná - poľský originál Napísal: Super User 1583
Šaty Panny Márie Čenstochovskej Napísal: Super User 2794
Panna Mária Čenstochovská Napísal: Super User 2300
Kniha zázrakov a milostí. Mária, nauč ma počúvať Pána Boha ako ho Ty počúvaš Napísal: Super User 1347
Králi v dome Kráľovnej. Mária, si moja opora a ochrana Napísal: Super User 920
Zranený obraz. Mária, nechcem zraňovať Boha, ani ľudí Napísal: Super User 940
Ďakovné dary. Prvé znaky vďačnosti prejavené Márii Napísal: Super User 1024
Pavlíni. Začiatky Jasnej Hory Napísal: Super User 1120
Mária ukazuje cestu - Ježiša. Škola pozerania Napísal: Super User 874
Legenda o obraze. Ikona - okno do neba Napísal: Super User 1419
V dome Kráľovnej - Jasná Hora Napísal: Super User 3701
Kaplnka Zázračného obrazu z Čenstochovej naživo Napísal: Super User 2129
Pätnásta detská sv. omša. Pracovitý Jozef. Napísal: Super User 1315
Štrnásta detská sv. omša. Zvedavý Zachariáš. Napísal: Super User 1071
Trinásta detská sv. omša. Spravodlivý Šalamún Napísal: Super User 1169
Dvanásta detská svätá omša. Skromná Rút. Napísal: Super User 1188
Jedenásta detská sv. omša - Vynaliezavý Noe Napísal: Super User 1255
Desiata detská sv. omša. Také bude tvoje potomstvo. Viera Abraháma Napísal: Super User 1036
Deviata detská sv. omša. Rozhodný, verný Eliáš Napísal: Super User 1158
Ôsma detská sv. omša. Dôverujúci Jób Napísal: Super User 1150
Siedma detská sv. omša. Odvážna Judita Napísal: Super User 1518
Šiesta detská sv. omša. Úprimný Izaiáš Napísal: Super User 1385
Piata detská sv. omša: Statočný - mužný pútnik Tobiáš Napísal: Super User 1466
Štvrtá detská sv. omša. Nezlomný Daniel Napísal: Super User 1670
Tretia detská sv. omša. Kráľ Dávid - Kto spieva, dvakrát sa modlí Napísal: Super User 1788
Druhá detská sv. omša: Pravoverný Mojžiš Napísal: Super User 1669
Prvá detská sv. omša. Som strážcom svetla. Prorok Jonáš - povolaný Bohom. Napísal: Super User 2302
Dvadsiata detská sv. omša. Posledné roky sv. Jána Vianneyho Napísal: Super User 1019
Detské sväté omše 2016 - 2017: Som strážcom svetla Napísal: Super User 3335
Devätnásta detská sv. omša. Útek z Arsu. Poslušnosť. Napísal: Super User 1709
Pocestných prichýliť, kresťania XXI. storočia - teda my všetci Napísal: Administrator 1582
Krivdu trpezlivo znášať, ubližujúcim odpúšťať, Marianna Popielušková, bl. Zdenka Napísal: Administrator 2414
Modliť sa za živých a mŕtvych - blahoslavený Česlav Napísal: Administrator 1593
Poúčať nevedomých - bl. Edmund Bojanowski, Ján Ch. kardinál Korec, Ján Vojtaššák Napísal: Administrator 1664
Chorých navštevovať - sv. Šimon, sv. Rochus Napísal: Administrator 1575
Hladných nakŕmiť, smädných napájať - Albert Chmielowski, Žofia Bosniaková Napísal: Administrator 1250
Strom života: otázky a úlohy Napísal: Administrator 1437
Pieseň na Roráty 2015 Napísal: Administrator 1083
Osemnásta detská sv. omša - program dňa sv. Jána, modlitba Napísal: Administrator 1202
Sedemnásta detská sv. omša: Pomoc sv. Filomény, pomoc svätých Napísal: Administrator 1362
Šestnásta detská sv. omša: Útoky diabla, záchrana duší Napísal: Administrator 1209
Pätnásta detská sv. omša: Zmenený Ars, radosť z farníkov Napísal: Administrator 1133
Štrnásta detská sv. omša: Dom Prozreteľnosti, dôverovať Bohu Napísal: Administrator 1469
Trinásta detská sv. omša: Osočovanie, ohováranie, pokora Napísal: Administrator 1381
Dvanásta detská sv. omša: Obrátenie v spovednici, svätá spoveď Napísal: Administrator 1288
Jedenásta detská sv. omša: Nedostatok vedomostí z náboženstva, katechézy Napísal: Administrator 1360
Desiata detská sv. omša: Krčmy, svätenie nedele Napísal: Administrator 1367
Svätý Ján Mária Vianney o krčmách Napísal: Administrator 1536
Deviata detská sv. omša - Obnova kostola v Arse, boj o farníkov Napísal: Administrator 1337
Ôsma detská sv. omša - Prvé ťažkosti v Arse. Piata rada: pôst a pokánie Napísal: Administrator 1558
Mládežnícky večer v apríli Napísal: Administrator 1115
Mládežnícka sv. omša v marci Napísal: Administrator 1029
Siedma detská sv. omša - Prvé dni vo farnosti Ars Napísal: Administrator 1257
Šiesta detská sv. omša: konečne kňazom. Modlitba za kňazov Napísal: Administrator 1603
Piata detská sv. omša: Dlhá cesta ku kňazstvu, prijatie Napísal: Administrator 1199
Mládežnícka sv. omša vo februári Napísal: Administrator 1349
Štvrtá detská sv. omša: Myšlienky na kňazstvo, vytrvalosť Napísal: Administrator 1556
Tretia detská sv. omša - Prvá sv. spoveď. Prvé sv. prijímanie Napísal: Administrator 2669
Mládežnícky večer aj v januári Napísal: Administrator 1673
Druhá detská sv. omša 2015 - Uväznená cirkev - prvá rada Napísal: Administrator 1523
Prvá detská sv. omša 2015 - Ukážem Ti cestu do neba Napísal: Administrator 1798
Detské sv. omše v roku 2015 Napísal: Administrator 6112
Solo Dios basta - správne odpovede Napísal: Administrator 2210
Solo Dios basta - test Napísal: Administrator 1578
Stretnutie s dieťaťom Ježišom - 19. deň Napísal: Administrator 1479
Naše krásne Roráty 2014 Napísal: Administrator 2320
Smrť v Albe, čas vidieť Ježiša - 18. deň Napísal: Administrator 1369
Roráty 2014 - foto Napísal: Administrator 2596
Priateľstvo so sv. Jánom z Kríža - 17.deň Napísal: Administrator 1366
Písanie Životopisu, polievanie záhrady - 16. deň Napísal: Administrator 1605
Nové kláštory nevznikli bez utrpenia - 15. deň Napísal: Administrator 1249
Kláštor sv. Jozefa - 14. deň Napísal: Administrator 1273
Prebodnutie srdca - 13. deň Napísal: Administrator 1496
Stretnutie s umučeným Kristom - 12. deň Napísal: Administrator 1295
Bližšie k ľuďom ako k Bohu - 11.deň Napísal: Administrator 1277
Duša je ako hrad - 10. deň Napísal: Administrator 1563
Obliečka, pokoj v duši - 9. deň Napísal: Administrator 1512
Kláštor vtelenia - 8. deň Napísal: Administrator 1398
Choroba a výjazd z Avily - 7. deň Napísal: Administrator 1216
Nepoškvrnené Počatie Panny Márie - Vzťah sv. Terézie k Panne Márii Napísal: Administrator 2224
Internát u augustiniánok - 6.deň Napísal: Administrator 1413
Rodinný dom, kláštor - 5. deň Napísal: Administrator 2954
Smrť mamy - 4. deň Napísal: Administrator 1345
Stavanie pustovne - 3. deň Napísal: Administrator 1627
Útek do neba - 2. deň Napísal: Administrator 1549
Solo Dios basta - 1. deň Napísal: Administrator 1771
Sedemnásta detská sv. omša - cesta bl. Matky Terezy Napísal: Administrator 1956
Šestnásta detská sv. omša - cesta sv. Alberta Hurtada Cruchagu Napísal: Administrator 1825
Mládežnícka sv. omša v októbri Napísal: Administrator 1199
Pätnásta detská sv. omša - cesta sv. Brata Alberta Napísal: Administrator 1983
Štrnásta detská sv. omša - cesta sv. Martina de Porres Napísal: Administrator 2030
Trinásta detská sv. omša - cesta sv. Jozefa Kalazanského Napísal: Administrator 2032
Dvanásta detská sv. omša - cesta sv. Vincenta de Paul Napísal: Administrator 2665
Jedenásta detská sv. omša - cesta sv. Jána z Boha Napísal: Administrator 2048
Desiata detská sv. omša - cesta sv. Hedvigy Sliezskej Napísal: Administrator 2137
Mládežnícka sv. omša v máji Napísal: Administrator 1669
Deviata detská sv. omša: cesta sv. Vavrinca Napísal: Administrator 1931
Ôsma detská sv. omša: cesta sv. Antona Paduánskeho Napísal: Administrator 3195
Siedma detská sv. omša: Cesta sv. Dominika Napísal: Administrator 1822
Šiesta detská sv. omša: Cesta bl. Edmunda Bojanovského Napísal: Administrator 2270
Mládežnícka sv. omša v marci Napísal: Administrator 1904
Piata detská sv. omša: Cesta sv. Mikuláša Napísal: Administrator 1298
Mládežnícka sv. omša vo februári Napísal: Administrator 1715
Štvrtá detská sv. omša: Cesta sv. Kláry Napísal: Administrator 2246
Mládežnícka sv. omša v januári Napísal: Administrator 1825
Tretia detská sv. omša: Cesta sv. Františka z Asissi Napísal: Administrator 1723
Druhá detská sv. omša: Cesta pápeža Františka Napísal: Administrator 1811
Prvá detská sv. omša: Cesta chudoby - cesta k Bohu Napísal: Administrator 2781
38. Metod prial dobro aj nepriateľom Napísal: Administrator 1546
37. Metod so svojimi pomocníkmi dokončil preklady Biblie do staroslovienčiny Napísal: Administrator 1810
36. Knieža Bořivoj s Ľudmilou uverili v Pána Boha a nechali sa pokrstiť Napísal: Administrator 1765
35. Metod sa stal arcibiskupom a chcel, aby Slovania spoznali, aké krásne je žiť s Ježišom Napísal: Administrator 1749
34. Metod vydržal i kruté väznenie, ktoré mu pripravili závistliví ľudia Napísal: Administrator 1704
33. Cyril vstúpil v Ríme do kláštora, kde zomrel Napísal: Administrator 1810
32. Pápež súhlasil s tým, aby sa slúžila svätá omša v staroslovienčine Napísal: Administrator 2220
31. Cyril a Metod putovali do Ríma, aby pápež vedel, čo robia Napísal: Administrator 1602
30. Cyril pripomínal, že Pána Ježiša môžeme chváliť akoukoľvek rečou Napísal: Administrator 1385
29. Cyril so svojimi žiakmi putoval za biskupom do Benátok Napísal: Administrator 1533
28. Metod spísal pre Slovanov pravidlá, ktoré budú dodržiavať Napísal: Administrator 1509
27. Cyril vedel, ako je dôležité čítať knihy a hlavne Sväté Písmo Napísal: Administrator 2399
25. Cyril s Metodom prišli na Veľkú Moravu v roku 863 Napísal: Administrator 1980
24. Cyril zostavil pre Slovanov novú abecedu – HLAHOLIKU a preložil do nej Sväté Písmo Napísal: Administrator 2366
22., 23. Rastislav žiada misionárov Napísal: Administrator 1734
21. Na Veľkej Morave žili naši predkovia, Slovania Napísal: Administrator 3940
20. Cyril dokázal vďaka svojim znalostiam vylúštiť záhadu s tajomným nápisom na pohári Napísal: Administrator 1564
19. Bratia videli, že ľudia opúšťajú pohanské zvyky a začínajú veriť skutočnému Bohu Napísal: Administrator 1821
18. Bratia hovorili s nadšením o Pánu Bohu pred obyčajnými ľuďmi i panovníkmi Napísal: Administrator 1292
17. Podarilo sa im nájsť vzácne ostatky sv. Klementa Napísal: Administrator 2032
List do Katowíc Napísal: Administrator 2590
16. Bratia odišli k Chazarom, aby im ukázali, aké je radostné byť kresťanmi Napísal: Administrator 1695
15. Cyril bol vybraný, aby išiel Saracénom vydať svedectvo o kresťanstve Napísal: Administrator 1436
Roráty 2012 - správne odpovede Napísal: Administrator 2970
Choď za Svetlom - 17. deň Napísal: Administrator 1636
Bl. Luigi a Mária - 16. deň Napísal: Administrator 1699
Sv. Jozefína Bakhita - 15. deň Napísal: Administrator 2957
Sv. Tomáš Morus - 14. deň Napísal: Administrator 1741
Sv. Ignác z Loyoly - 13. deň Napísal: Administrator 1995
14. Cyril vysvetlil, prečo prosíme svätých o príhovor Napísal: Administrator 1860
Sv. Katarína zo Sieny - 12. deň Napísal: Administrator 1675
13. Cyril mal radosť, keď spoznal, že sa má stať kňazom Napísal: Administrator 1302
Bl. Miguel Pro - 11. deň Napísal: Administrator 1537
Bl. Matka Tereza z Kalkaty - 10. deň Napísal: Administrator 2631
Sv. Augustín - 9. deň Napísal: Administrator 1729
Sv. Perpetua a Felicita - 8. deň Napísal: Administrator 2123
Sv. Pavol Miki a spoločníci - 7. deň Napísal: Administrator 2048
Sv. František Xaverský - 6. deň Napísal: Administrator 2184
Panna Mária - vždy išla odvážne za Svetlom Napísal: Administrator 1741
Sv. Dominik - 5. deň Napísal: Administrator 2051
Sv. Ján Bosko - 4. deň Napísal: Administrator 1725
Odvážne išli za Svetlom Napísal: Administrator 1808
Sv. Filip Neri - 3. deň Napísal: Administrator 3007
Božia služobnica Antonietta Meo - 2. deň Napísal: Administrator 2485
12. Pán Ježiš vyslyšal Cyrilovu modlitbu, aby mohol študovať na univerzite Napísal: Administrator 1434
Pán Ježiš z Cefalu - 1. deň Napísal: Administrator 1386
11. Cyril túžil po ďalšom vzdelaní Napísal: Administrator 1458
10. Metod vstúpil do kláštora, v ktorom bol s ostatnými mníchmi šťastný Napísal: Administrator 1427
9. Metod bol právnik, stal sa miestodržiteľom jednej krajiny Napísal: Administrator 1412
8. Bratia si vyberali kamarátov medzi tými, s ktorými sa hrali Napísal: Administrator 1453
7. Cyril mal za svoj vzor svätého Gregora, ktorý písal knihy o Pánu Bohu Napísal: Administrator 1544
6. Legenda hovorí, že Cyril stratil krahulca, ktorého mal rád Napísal: Administrator 3199
5. Podľa legendy mal Cyril v detstve sen, že sa ožení so Sofiou (s Múdrosťou) Napísal: Administrator 3252
4. Obidvaja bratia v škole rozvíjali svoje nadanie Napísal: Administrator 1452
3. Cyril a Metod boli hrdí na to, že sa v Solúne kedysi zdržiaval svätý Pavol Napísal: Administrator 1917
2. Rodičia im príkladom ukazovali, kto je Pán Ježiš Napísal: Administrator 1598
1. Cyril a Metod sa narodili v Solúne v Grécku Napísal: Administrator 3484
Celý školský rok so sv. Cyrilom a Metodom Napísal: Administrator 2544
23. december - 22. deň Napísal: Administrator 1941
22. december - 21. deň Napísal: Administrator 1546
21. december - 20. deň Napísal: Administrator 1445
20. december - 19. deň Napísal: Administrator 1610
19. december - 18. deň Napísal: Administrator 1685
17. december - 17. deň Napísal: Administrator 1369
16. december - 16. deň Napísal: Administrator 1322
15. december - 15. deň Napísal: Administrator 1525
14. december - 14. deň Napísal: Administrator 1993
13. december - 13. deň Napísal: Administrator 1591
12. december - 12. deň Napísal: Administrator 1709
Odpovede Napísal: Administrator 4190
10. december - 11. deň Napísal: Administrator 1302
9. december - 10. deň Napísal: Administrator 2056
8. december - Vzťah Jána Pavla k Panne Márii Napísal: Administrator 2589
7. december - 9. deň Napísal: Administrator 1939
6. december - 8. deň Napísal: Administrator 1550
5. december - 7. deň Napísal: Administrator 1717
3. december - 6. deň Napísal: Administrator 1646
2. december - 5. deň Napísal: Administrator 1919
1. december - 4. deň Napísal: Administrator 1891
30. november - 3. deň Napísal: Administrator 2292
29. november - 2. deň Napísal: Administrator 1795
28. november - 1. deň Napísal: Administrator 2011
Prečo sú tohtoročné Roráty o Jánovi Pavlovi II. Veľkom ? Napísal: Administrator 1630
3D Roráty - sv. Pavol Napísal: Administrator 2752
Šiesty kríž - Ťažké púte, apoštolské cesty Napísal: Administrator 4845
Piaty kríž - Vražda kňaza J. Popieluszka Napísal: Administrator 5840
Štvrtý kríž - Atentát Napísal: Administrator 9229
Tretí kríž: Pápež z Poľska Napísal: Administrator 4566
Druhý kríž: Tajné štúdium Napísal: Administrator 2946
3D Roráty - Dávid Napísal: Administrator 2003
Prvý kríž: Smrť najbližších Napísal: Administrator 5015
3D Roráty - Ábel Napísal: Administrator 2346
3D Roráty - Abrahám Napísal: Administrator 2920
Sväté Písmo pre každé dieťa Napísal: Administrator 5872
23. december - 21. deň Napísal: Administrator 1830
Citáty, ktoré sme sa učili naspamäť Napísal: Administrator 12823
Roráty - záverečný test Napísal: Administrator 4755
22. december - 20.deň Napísal: Administrator 2422
21. december - 19. deň Napísal: Administrator 1614
20. december - 18. deň Napísal: Administrator 1350
18. december - 17. deň Napísal: Administrator 1782
17. december - 16. deň Napísal: Administrator 1739
16. december - 15. deň Napísal: Administrator 2298
15. december - 14. deň Napísal: Administrator 1796
14. december - 13. deň Napísal: Administrator 1865
13. december - 12. deň Napísal: Administrator 1621
11. december - 11. deň Napísal: Administrator 1619
10. december - 10. deň Napísal: Administrator 1494
9. december - 9. deň Napísal: Administrator 1512
Predpovede o Panne Márii - žalm 87 Napísal: Administrator 2117
7. december - 8. deň Napísal: Administrator 1737
6. december - 7. deň Napísal: Administrator 1888
4. december - 6. deň Napísal: Administrator 1978
3. december - 5. deň Napísal: Administrator 2038
2. december - 4. deň Napísal: Administrator 1605
1. december - 3. deň Napísal: Administrator 1453
30. november - 2. deň Napísal: Administrator 1561
29. novembra - 1. deň Napísal: Administrator 1305
Vyhodnotenie Roráty 2009 Napísal: Administrator 1344
23. december - roráty Napísal: Administrator 2463
22. december - roráty Napísal: Administrator 1296
21. decembra - roráty Napísal: Administrator 2099
19. decembra - roráty Napísal: Administrator 7196
18. decembra - roráty Napísal: Administrator 1880
17. decembra - roráty Napísal: Administrator 2099
16. decembra - roráty Napísal: Administrator 1629
15. decembra - roráty Napísal: Administrator 1422
14. decembra - roráty Napísal: Administrator 1416
12. decembra - roráty Napísal: Administrator 1395
11. decembra - roráty Napísal: Administrator 1455
10. decembra Napísal: Administrator 1397
9. decembra Napísal: Administrator 1462
Nepoškvrnené Počatie Panny Márie Napísal: Administrator 1742
7. decembra Napísal: Administrator 1531
5. december Napísal: Administrator 1830
4. december Napísal: Administrator 1226
3. december Napísal: Administrator 1439
2. december Napísal: Administrator 1499
1. december Napísal: Administrator 1564
30. november Napísal: Administrator 1587
Mama, ďakujem Ti za všetko! Napísal: Administrator 58933
Farský úrad Napísal: Administrator 40830
Bohoslužby Napísal: Administrator 49430
2. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ Napísal: Administrator 194105
História pútnického miesta Napísal: Administrator 21152
Adorácie Napísal: Administrator 18161
Domov Napísal: Administrator 100884