12. október

Podkategórie

Zobr. počet 
Názov Autor Počet návštev
Boh je naše útočište a pevnosť Napísal: Super User 49804
Devätnásta detská sv. omša. Sila Ducha Svätého Napísal: Super User 1093
Osemnásta detská sv. omša. Zametanie zla Napísal: Super User 743
Sedemnásta detská sv. omša. Ovečka v škole Dobrého Pastiera Napísal: Super User 795
Šestnásta detská sv. omša. Odumreté zrno. Pán Ježiš nám získal Nebo Napísal: Super User 946
Pätnásta detská sv. omša. Diabol neustále pokúša Napísal: Super User 1004
Štrnásta detská sv. omša. Očistiť je viac ako vyliečiť Napísal: Super User 884
Naše Roráty 2017 na poľskej stránke Napísal: Super User 1164
Trinásta detská svätá omša. Aký žiak (apoštol) je najlepší? Napísal: Super User 941
Arcibiskup S. Zvolenský: Súdny dvor EÚ nemôže zmeniť zmýšľanie spoločnosti Napísal: Super User 100010
Fatimská slávnosť v januári 2018 - Fatimský príbeh 1917 Napísal: Super User 96080
Dvanásta detská sv. omša. Privádzať ľudí k Ježišovi Napísal: Super User 790
Živý Betlehem 2017 Napísal: Super User 103189
Vianoce spod Rozsutca Napísal: Super User 95438
Dobrá Novina vo Višňovom Napísal: Super User 89299
Jasličková slávnosť v Turí Napísal: Super User 85780
Roráty 2017: Záverečné opakovanie - odpovede Napísal: Super User 902
Roráty 2017: Záverečné opakovanie vedomostí Napísal: Super User 1091
Choďte k Jozefovi. Svätyňa zasvätená sv. Jozefovi - 23. 12. Napísal: Super User 1333
Pozvánka do Turia Napísal: Super User 1100
Patrón Cirkvi. Ochranca, obhajca veriacich - 22. 12. Napísal: Super User 997
Svätý Jozef skutočný orodovník v každej situácii - 21. 12. Napísal: Super User 1119
Pozvánka do Višňového Napísal: Super User 1068
Mária a Ježiš pri ochrancovi. Jozef patrón dobrej smrti - 20. 12. Napísal: Super User 1048
Strach o rodinu. Jozef učí modliť sa - 19. 12. Napísal: Super User 951
Ježišov učiteľ. Jozef učí pracovitosti - 18. 12. Napísal: Super User 804
Púť do Jeruzalema. Jozef hľadá Ježiša - 16. 12. Napísal: Super User 931
Prvorodený syn. Jozef obetuje syna v chráme - 15. 12. Napísal: Super User 995
Najsvätejšie meno. Jozef dáva meno Ježišovi - 14. 12. Napísal: Super User 791
Život v Nazarete. Jozef pomáha - 13. 12. Napísal: Super User 888
Útek do Egypta. Jozef ochraňuje Ježiša a Máriu - 12. 12. Napísal: Super User 1024
Narodenie Pána. Jozef ako prvý svedok - 11. 12. Napísal: Super User 836
Historický súpis ľudu. Putovanie do Betlehema - 9. 12. Napísal: Super User 956
Svätý Jozef - ochranca náš. Ochranca Cirkvi - 8. 12. Napísal: Super User 922
Ženích. Jozef manžel Márie - 7. 12. Napísal: Super User 996
Správca Božieho tajomstva. Jozefa navštevuje anjel - 6. 12. Napísal: Super User 664
Rodičovský dom: Jozefova každodennosť - 5. 12. Napísal: Super User 1025
Jozef z Dávidovho rodu - 4. 12. Napísal: Super User 4176
Advent s KBS Napísal: Super User 6772
Slovenská pieseň na poľských stránkach Napísal: Super User 8530
Pieseň na Roráty - poľský originál Napísal: Super User 9245
Roráty 2017: Jozef - Strážca pokladov Napísal: Super User 8772
Strážca pokladov - rorátna pieseň - slovenská verzia Napísal: Super User 12451
Jedenásta detská sv. omša. Lístok do neba Napísal: Super User 1023
Desiata detská svätá omša. Čo odmietnuť? Napísal: Super User 1011
Roráty 2017- Strážca pokladov Napísal: Super User 28034
Deviata detská sv. omša. Vzťah k štátu, k obci. Napísal: Super User 838
Ôsma detská sv. omša. Závisť Napísal: Super User 1013
Siedma detská sv. omša. Napomenutie Napísal: Super User 805
Prvé piatky, detské sv. omše - poď aj Ty! Napísal: Super User 1557
Hlavné oslavy v Dome Kráľovnej - Čenstochová 26. 8. 2017 Napísal: Super User 966
Šiesta detská sv. omša. Žatva je veľká, ale robotníkov málo Napísal: Super User 1055
Piata detská sv. omša. Duchovné GPS - Duch Svätý Napísal: Super User 1026
Štvrtá detská sv. omša. Ja som Cesta, Pravda i Život Napísal: Super User 1237
Tretia detská sv. omša. Buďte milosrdní Napísal: Super User 983
Druhá detská sv. omša. Živá voda. Ježiš hľadá ľudí Napísal: Super User 1145
Prvá detská sv. omša. Premenenie. Svetlo Napísal: Super User 1153
Osemnásta detská sv. omša. Pokorná Mária Napísal: Super User 1219
Sedemnásta detská sv. omša. Priamy Samuel Napísal: Super User 1360
Boli sme spolu v dome Kráľovnej Napísal: Super User 1121
Šestnásta detská sv. omša. Radostná Alžbeta. Napísal: Super User 1337
Mária Sedembolestná, apel po slovensky Napísal: Super User 1300
Ako som počúval(a) Roráty „V dome Kráľovnej“? Napísal: Super User 1517
Roráty 2016 Napísal: Super User 1866
Kristus Kráľ - Kráľ môjho života. Moje zasvätenie Napísal: Super User 1164
Úkon zasvätenia sa Panne Márii. Mária, postaraj sa o mňa a môj svet Napísal: Super User 1420
Návrat k Matke, ktorá ukázala cestu. Mária vyprosuj milosti Napísal: Super User 1100
Jasná Hora osvecuje celý svet. Mária, buď Matkou všetkých Napísal: Super User 1133
Ján Pavol II. Veľký - Totus Tuus. Mária, som celý Tvoj Napísal: Super User 1983
Uväznenie obrazu. Mária, nauč ma odpúšťať Napísal: Super User 1215
Jasnohorský apel. Mária, som s Tebou, myslím na Teba, bdiem Napísal: Super User 1418
Roráty: V dome Kráľovnej/foto/pieseň Napísal: Super User 1063
Kardinál - primas Štefan Wyszyňski. Národné sľuby na Jasnej Hore Napísal: Super User 963
Púte - peši k Panne Márii. Mária, ďakujem Ti, že ma miluješ takého, aký som Napísal: Super User 1025
Skrytý obraz. Mária, ochráň ma v každom nešťastí Napísal: Super User 1095
Kráľovná slobodného Poľska. Mária, stráž vieru v našej vlasti Napísal: Super User 1031
Svetlo v noci prenasledovania. Mária, nauč ma slobode Napísal: Super User 1062
Mária prijíma pápežskú korunu. Mária, buď mojou Kráľovnou Napísal: Super User 1048
Kráľovná Poľska. Sedembolestná patrónka Slovenska Napísal: Super User 983
Nepoškvrnené Počatie Panny Márie. Modlitba o 12,00 hod. Napísal: Super User 1905
Zázračná obrana Jasnej Hory. Mária, dodaj mi odvahu, aby som bránil(a) vieru Napísal: Super User 904
Mama Kráľovná - poľský originál Napísal: Super User 1776
Šaty Panny Márie Čenstochovskej Napísal: Super User 3086
Panna Mária Čenstochovská Napísal: Super User 2614
Kniha zázrakov a milostí. Mária, nauč ma počúvať Pána Boha ako ho Ty počúvaš Napísal: Super User 1510
Králi v dome Kráľovnej. Mária, si moja opora a ochrana Napísal: Super User 1085
Zranený obraz. Mária, nechcem zraňovať Boha, ani ľudí Napísal: Super User 1085
Ďakovné dary. Prvé znaky vďačnosti prejavené Márii Napísal: Super User 1193
Pavlíni. Začiatky Jasnej Hory Napísal: Super User 1280
Mária ukazuje cestu - Ježiša. Škola pozerania Napísal: Super User 1036
Legenda o obraze. Ikona - okno do neba Napísal: Super User 1605
V dome Kráľovnej - Jasná Hora Napísal: Super User 3902
Kaplnka Zázračného obrazu z Čenstochovej naživo Napísal: Super User 2352
Pätnásta detská sv. omša. Pracovitý Jozef. Napísal: Super User 1527
Štrnásta detská sv. omša. Zvedavý Zachariáš. Napísal: Super User 1284
Trinásta detská sv. omša. Spravodlivý Šalamún Napísal: Super User 1521
Dvanásta detská svätá omša. Skromná Rút. Napísal: Super User 1401
Jedenásta detská sv. omša - Vynaliezavý Noe Napísal: Super User 1462
Desiata detská sv. omša. Také bude tvoje potomstvo. Viera Abraháma Napísal: Super User 1206
Deviata detská sv. omša. Rozhodný, verný Eliáš Napísal: Super User 1339
Ôsma detská sv. omša. Dôverujúci Jób Napísal: Super User 1332
Siedma detská sv. omša. Odvážna Judita Napísal: Super User 1753
Šiesta detská sv. omša. Úprimný Izaiáš Napísal: Super User 1632
Piata detská sv. omša: Statočný - mužný pútnik Tobiáš Napísal: Super User 1848
Štvrtá detská sv. omša. Nezlomný Daniel Napísal: Super User 1934
Tretia detská sv. omša. Kráľ Dávid - Kto spieva, dvakrát sa modlí Napísal: Super User 2111
Druhá detská sv. omša: Pravoverný Mojžiš Napísal: Super User 1892
Prvá detská sv. omša. Som strážcom svetla. Prorok Jonáš - povolaný Bohom. Napísal: Super User 2601
Dvadsiata detská sv. omša. Posledné roky sv. Jána Vianneyho Napísal: Super User 1211
Detské sväté omše 2016 - 2017: Som strážcom svetla Napísal: Super User 3731
Devätnásta detská sv. omša. Útek z Arsu. Poslušnosť. Napísal: Super User 1868
Pocestných prichýliť, kresťania XXI. storočia - teda my všetci Napísal: Administrator 1814
Krivdu trpezlivo znášať, ubližujúcim odpúšťať, Marianna Popielušková, bl. Zdenka Napísal: Administrator 2617
Modliť sa za živých a mŕtvych - blahoslavený Česlav Napísal: Administrator 1783
Poúčať nevedomých - bl. Edmund Bojanowski, Ján Ch. kardinál Korec, Ján Vojtaššák Napísal: Administrator 1837
Chorých navštevovať - sv. Šimon, sv. Rochus Napísal: Administrator 1909
Hladných nakŕmiť, smädných napájať - Albert Chmielowski, Žofia Bosniaková Napísal: Administrator 1450
Strom života: otázky a úlohy Napísal: Administrator 1585
Pieseň na Roráty 2015 Napísal: Administrator 1277
Osemnásta detská sv. omša - program dňa sv. Jána, modlitba Napísal: Administrator 1372
Sedemnásta detská sv. omša: Pomoc sv. Filomény, pomoc svätých Napísal: Administrator 1531
Šestnásta detská sv. omša: Útoky diabla, záchrana duší Napísal: Administrator 1394
Pätnásta detská sv. omša: Zmenený Ars, radosť z farníkov Napísal: Administrator 1304
Štrnásta detská sv. omša: Dom Prozreteľnosti, dôverovať Bohu Napísal: Administrator 1623
Trinásta detská sv. omša: Osočovanie, ohováranie, pokora Napísal: Administrator 1551
Dvanásta detská sv. omša: Obrátenie v spovednici, svätá spoveď Napísal: Administrator 1445
Jedenásta detská sv. omša: Nedostatok vedomostí z náboženstva, katechézy Napísal: Administrator 1537
Desiata detská sv. omša: Krčmy, svätenie nedele Napísal: Administrator 1587
Svätý Ján Mária Vianney o krčmách Napísal: Administrator 1682
Deviata detská sv. omša - Obnova kostola v Arse, boj o farníkov Napísal: Administrator 1510
Ôsma detská sv. omša - Prvé ťažkosti v Arse. Piata rada: pôst a pokánie Napísal: Administrator 1714
Mládežnícky večer v apríli Napísal: Administrator 1259
Mládežnícka sv. omša v marci Napísal: Administrator 1185
Siedma detská sv. omša - Prvé dni vo farnosti Ars Napísal: Administrator 1405
Šiesta detská sv. omša: konečne kňazom. Modlitba za kňazov Napísal: Administrator 1780
Piata detská sv. omša: Dlhá cesta ku kňazstvu, prijatie Napísal: Administrator 1340
Mládežnícka sv. omša vo februári Napísal: Administrator 1491
Štvrtá detská sv. omša: Myšlienky na kňazstvo, vytrvalosť Napísal: Administrator 1708
Tretia detská sv. omša - Prvá sv. spoveď. Prvé sv. prijímanie Napísal: Administrator 2881
Mládežnícky večer aj v januári Napísal: Administrator 1845
Druhá detská sv. omša 2015 - Uväznená cirkev - prvá rada Napísal: Administrator 1711
Prvá detská sv. omša 2015 - Ukážem Ti cestu do neba Napísal: Administrator 2020
Detské sv. omše v roku 2015 Napísal: Administrator 6378
Solo Dios basta - správne odpovede Napísal: Administrator 2376
Solo Dios basta - test Napísal: Administrator 1722
Stretnutie s dieťaťom Ježišom - 19. deň Napísal: Administrator 1656
Naše krásne Roráty 2014 Napísal: Administrator 2508
Smrť v Albe, čas vidieť Ježiša - 18. deň Napísal: Administrator 1522
Roráty 2014 - foto Napísal: Administrator 2813
Priateľstvo so sv. Jánom z Kríža - 17.deň Napísal: Administrator 1542
Písanie Životopisu, polievanie záhrady - 16. deň Napísal: Administrator 1753
Nové kláštory nevznikli bez utrpenia - 15. deň Napísal: Administrator 1402
Kláštor sv. Jozefa - 14. deň Napísal: Administrator 1441
Prebodnutie srdca - 13. deň Napísal: Administrator 1677
Stretnutie s umučeným Kristom - 12. deň Napísal: Administrator 1456
Bližšie k ľuďom ako k Bohu - 11.deň Napísal: Administrator 1414
Duša je ako hrad - 10. deň Napísal: Administrator 1710
Obliečka, pokoj v duši - 9. deň Napísal: Administrator 1687
Kláštor vtelenia - 8. deň Napísal: Administrator 1556
Choroba a výjazd z Avily - 7. deň Napísal: Administrator 1382
Nepoškvrnené Počatie Panny Márie - Vzťah sv. Terézie k Panne Márii Napísal: Administrator 2434
Internát u augustiniánok - 6.deň Napísal: Administrator 1681
Rodinný dom, kláštor - 5. deň Napísal: Administrator 3103
Smrť mamy - 4. deň Napísal: Administrator 1507
Stavanie pustovne - 3. deň Napísal: Administrator 1796
Útek do neba - 2. deň Napísal: Administrator 1718
Solo Dios basta - 1. deň Napísal: Administrator 1923
Sedemnásta detská sv. omša - cesta bl. Matky Terezy Napísal: Administrator 2122
Šestnásta detská sv. omša - cesta sv. Alberta Hurtada Cruchagu Napísal: Administrator 2002
Mládežnícka sv. omša v októbri Napísal: Administrator 1360
Pätnásta detská sv. omša - cesta sv. Brata Alberta Napísal: Administrator 2153
Štrnásta detská sv. omša - cesta sv. Martina de Porres Napísal: Administrator 2228
Trinásta detská sv. omša - cesta sv. Jozefa Kalazanského Napísal: Administrator 2185
Dvanásta detská sv. omša - cesta sv. Vincenta de Paul Napísal: Administrator 2888
Jedenásta detská sv. omša - cesta sv. Jána z Boha Napísal: Administrator 2223
Desiata detská sv. omša - cesta sv. Hedvigy Sliezskej Napísal: Administrator 2335
Mládežnícka sv. omša v máji Napísal: Administrator 1846
Deviata detská sv. omša: cesta sv. Vavrinca Napísal: Administrator 2115
Ôsma detská sv. omša: cesta sv. Antona Paduánskeho Napísal: Administrator 3414
Siedma detská sv. omša: Cesta sv. Dominika Napísal: Administrator 2016
Šiesta detská sv. omša: Cesta bl. Edmunda Bojanovského Napísal: Administrator 2432
Mládežnícka sv. omša v marci Napísal: Administrator 2051
Piata detská sv. omša: Cesta sv. Mikuláša Napísal: Administrator 1466
Mládežnícka sv. omša vo februári Napísal: Administrator 1870
Štvrtá detská sv. omša: Cesta sv. Kláry Napísal: Administrator 2422
Mládežnícka sv. omša v januári Napísal: Administrator 1969
Tretia detská sv. omša: Cesta sv. Františka z Asissi Napísal: Administrator 1914
Druhá detská sv. omša: Cesta pápeža Františka Napísal: Administrator 1962
Prvá detská sv. omša: Cesta chudoby - cesta k Bohu Napísal: Administrator 2969
38. Metod prial dobro aj nepriateľom Napísal: Administrator 1697
37. Metod so svojimi pomocníkmi dokončil preklady Biblie do staroslovienčiny Napísal: Administrator 2011
36. Knieža Bořivoj s Ľudmilou uverili v Pána Boha a nechali sa pokrstiť Napísal: Administrator 1935
35. Metod sa stal arcibiskupom a chcel, aby Slovania spoznali, aké krásne je žiť s Ježišom Napísal: Administrator 2034
34. Metod vydržal i kruté väznenie, ktoré mu pripravili závistliví ľudia Napísal: Administrator 1885
33. Cyril vstúpil v Ríme do kláštora, kde zomrel Napísal: Administrator 1987
32. Pápež súhlasil s tým, aby sa slúžila svätá omša v staroslovienčine Napísal: Administrator 2411
31. Cyril a Metod putovali do Ríma, aby pápež vedel, čo robia Napísal: Administrator 1790
30. Cyril pripomínal, že Pána Ježiša môžeme chváliť akoukoľvek rečou Napísal: Administrator 1548
29. Cyril so svojimi žiakmi putoval za biskupom do Benátok Napísal: Administrator 1691
28. Metod spísal pre Slovanov pravidlá, ktoré budú dodržiavať Napísal: Administrator 1678
27. Cyril vedel, ako je dôležité čítať knihy a hlavne Sväté Písmo Napísal: Administrator 2713
25. Cyril s Metodom prišli na Veľkú Moravu v roku 863 Napísal: Administrator 2137
24. Cyril zostavil pre Slovanov novú abecedu – HLAHOLIKU a preložil do nej Sväté Písmo Napísal: Administrator 2585
22., 23. Rastislav žiada misionárov Napísal: Administrator 1904
21. Na Veľkej Morave žili naši predkovia, Slovania Napísal: Administrator 4198
20. Cyril dokázal vďaka svojim znalostiam vylúštiť záhadu s tajomným nápisom na pohári Napísal: Administrator 1717
19. Bratia videli, že ľudia opúšťajú pohanské zvyky a začínajú veriť skutočnému Bohu Napísal: Administrator 1960
18. Bratia hovorili s nadšením o Pánu Bohu pred obyčajnými ľuďmi i panovníkmi Napísal: Administrator 1443
17. Podarilo sa im nájsť vzácne ostatky sv. Klementa Napísal: Administrator 2195
List do Katowíc Napísal: Administrator 2780
16. Bratia odišli k Chazarom, aby im ukázali, aké je radostné byť kresťanmi Napísal: Administrator 1832
15. Cyril bol vybraný, aby išiel Saracénom vydať svedectvo o kresťanstve Napísal: Administrator 1568
Roráty 2012 - správne odpovede Napísal: Administrator 3183
Choď za Svetlom - 17. deň Napísal: Administrator 1801
Bl. Luigi a Mária - 16. deň Napísal: Administrator 1865
Sv. Jozefína Bakhita - 15. deň Napísal: Administrator 3218
Sv. Tomáš Morus - 14. deň Napísal: Administrator 1908
Sv. Ignác z Loyoly - 13. deň Napísal: Administrator 2159
14. Cyril vysvetlil, prečo prosíme svätých o príhovor Napísal: Administrator 2024
Sv. Katarína zo Sieny - 12. deň Napísal: Administrator 1833
13. Cyril mal radosť, keď spoznal, že sa má stať kňazom Napísal: Administrator 1431
Bl. Miguel Pro - 11. deň Napísal: Administrator 1690
Bl. Matka Tereza z Kalkaty - 10. deň Napísal: Administrator 2810
Sv. Augustín - 9. deň Napísal: Administrator 1911
Sv. Perpetua a Felicita - 8. deň Napísal: Administrator 2287
Sv. Pavol Miki a spoločníci - 7. deň Napísal: Administrator 2250
Sv. František Xaverský - 6. deň Napísal: Administrator 2380
Panna Mária - vždy išla odvážne za Svetlom Napísal: Administrator 1931
Sv. Dominik - 5. deň Napísal: Administrator 2221
Sv. Ján Bosko - 4. deň Napísal: Administrator 1897
Odvážne išli za Svetlom Napísal: Administrator 1936
Sv. Filip Neri - 3. deň Napísal: Administrator 3251
Božia služobnica Antonietta Meo - 2. deň Napísal: Administrator 2714
12. Pán Ježiš vyslyšal Cyrilovu modlitbu, aby mohol študovať na univerzite Napísal: Administrator 1586
Pán Ježiš z Cefalu - 1. deň Napísal: Administrator 1535
11. Cyril túžil po ďalšom vzdelaní Napísal: Administrator 1610
10. Metod vstúpil do kláštora, v ktorom bol s ostatnými mníchmi šťastný Napísal: Administrator 1567
9. Metod bol právnik, stal sa miestodržiteľom jednej krajiny Napísal: Administrator 1577
8. Bratia si vyberali kamarátov medzi tými, s ktorými sa hrali Napísal: Administrator 1593
7. Cyril mal za svoj vzor svätého Gregora, ktorý písal knihy o Pánu Bohu Napísal: Administrator 1686
6. Legenda hovorí, že Cyril stratil krahulca, ktorého mal rád Napísal: Administrator 3403
5. Podľa legendy mal Cyril v detstve sen, že sa ožení so Sofiou (s Múdrosťou) Napísal: Administrator 3731
4. Obidvaja bratia v škole rozvíjali svoje nadanie Napísal: Administrator 1589
3. Cyril a Metod boli hrdí na to, že sa v Solúne kedysi zdržiaval svätý Pavol Napísal: Administrator 2093
2. Rodičia im príkladom ukazovali, kto je Pán Ježiš Napísal: Administrator 1927
1. Cyril a Metod sa narodili v Solúne v Grécku Napísal: Administrator 3628
Celý školský rok so sv. Cyrilom a Metodom Napísal: Administrator 2691
23. december - 22. deň Napísal: Administrator 2078
22. december - 21. deň Napísal: Administrator 1721
21. december - 20. deň Napísal: Administrator 1616
20. december - 19. deň Napísal: Administrator 1803
19. december - 18. deň Napísal: Administrator 1832
17. december - 17. deň Napísal: Administrator 1537
16. december - 16. deň Napísal: Administrator 1469
15. december - 15. deň Napísal: Administrator 1770
14. december - 14. deň Napísal: Administrator 2159
13. december - 13. deň Napísal: Administrator 1810
12. december - 12. deň Napísal: Administrator 1940
Odpovede Napísal: Administrator 4425
10. december - 11. deň Napísal: Administrator 1470
9. december - 10. deň Napísal: Administrator 2282
8. december - Vzťah Jána Pavla k Panne Márii Napísal: Administrator 2873
7. december - 9. deň Napísal: Administrator 2133
6. december - 8. deň Napísal: Administrator 1708
5. december - 7. deň Napísal: Administrator 1878
3. december - 6. deň Napísal: Administrator 1800
2. december - 5. deň Napísal: Administrator 2072
1. december - 4. deň Napísal: Administrator 2050
30. november - 3. deň Napísal: Administrator 2467
29. november - 2. deň Napísal: Administrator 1951
28. november - 1. deň Napísal: Administrator 2197
Prečo sú tohtoročné Roráty o Jánovi Pavlovi II. Veľkom ? Napísal: Administrator 1781
3D Roráty - sv. Pavol Napísal: Administrator 2936
Šiesty kríž - Ťažké púte, apoštolské cesty Napísal: Administrator 5123
Piaty kríž - Vražda kňaza J. Popieluszka Napísal: Administrator 6166
Štvrtý kríž - Atentát Napísal: Administrator 9578
Tretí kríž: Pápež z Poľska Napísal: Administrator 4857
Druhý kríž: Tajné štúdium Napísal: Administrator 3159
3D Roráty - Dávid Napísal: Administrator 2154
Prvý kríž: Smrť najbližších Napísal: Administrator 5231
3D Roráty - Ábel Napísal: Administrator 2519
3D Roráty - Abrahám Napísal: Administrator 3099
Sväté Písmo pre každé dieťa Napísal: Administrator 6088
23. december - 21. deň Napísal: Administrator 1978
Citáty, ktoré sme sa učili naspamäť Napísal: Administrator 13064
Roráty - záverečný test Napísal: Administrator 5021
22. december - 20.deň Napísal: Administrator 2558
21. december - 19. deň Napísal: Administrator 1756
20. december - 18. deň Napísal: Administrator 1521
18. december - 17. deň Napísal: Administrator 1923
17. december - 16. deň Napísal: Administrator 1895
16. december - 15. deň Napísal: Administrator 2490
15. december - 14. deň Napísal: Administrator 1951
14. december - 13. deň Napísal: Administrator 2073
13. december - 12. deň Napísal: Administrator 1776
11. december - 11. deň Napísal: Administrator 1767
10. december - 10. deň Napísal: Administrator 1632
9. december - 9. deň Napísal: Administrator 1678
Predpovede o Panne Márii - žalm 87 Napísal: Administrator 2330
7. december - 8. deň Napísal: Administrator 1922
6. december - 7. deň Napísal: Administrator 2070
4. december - 6. deň Napísal: Administrator 2116
3. december - 5. deň Napísal: Administrator 2184
2. december - 4. deň Napísal: Administrator 1765
1. december - 3. deň Napísal: Administrator 1616
30. november - 2. deň Napísal: Administrator 1698
29. novembra - 1. deň Napísal: Administrator 1424
Vyhodnotenie Roráty 2009 Napísal: Administrator 1491
23. december - roráty Napísal: Administrator 2641
22. december - roráty Napísal: Administrator 1455
21. decembra - roráty Napísal: Administrator 2257
19. decembra - roráty Napísal: Administrator 7691
18. decembra - roráty Napísal: Administrator 2034
17. decembra - roráty Napísal: Administrator 2345
16. decembra - roráty Napísal: Administrator 1782
15. decembra - roráty Napísal: Administrator 1560
14. decembra - roráty Napísal: Administrator 1548
12. decembra - roráty Napísal: Administrator 1540
11. decembra - roráty Napísal: Administrator 1587
10. decembra Napísal: Administrator 1535
9. decembra Napísal: Administrator 1624
Nepoškvrnené Počatie Panny Márie Napísal: Administrator 1905
7. decembra Napísal: Administrator 1683
5. december Napísal: Administrator 1975
4. december Napísal: Administrator 1370
3. december Napísal: Administrator 1560
2. december Napísal: Administrator 1621
1. december Napísal: Administrator 1694
30. november Napísal: Administrator 1731
Mama, ďakujem Ti za všetko! Napísal: Administrator 89390
Farský úrad Napísal: Administrator 42576
Bohoslužby Napísal: Administrator 52724
26. NEDEĽA Napísal: Administrator 207510
História pútnického miesta Napísal: Administrator 22204
Adorácie Napísal: Administrator 19128
Domov Napísal: Administrator 158136