Prvá kázeň - 26. februára

Do našej farnosti Višňové pri Žiline (tu sa nachádza farský kostol zasvätený sv. Mikulášovi a fara) patrí aj filiálka Turie (tu je kostol zasvätený sv. Michalovi archanjelovi). Višňové bolo v minulosti miestom, kde prichádzali mnohí pútnici z blízkeho i ďalekého okolia, aby prednášali svoje modlitby a prosby Panne Márii, ktorej socha sa nachádza nad hlavným oltárom farského kostola. Úctu k našej Nebeskej Matke sa snažíme obnoviť Fatimskými slávnosťami vždy v 13. deň mesiaca o 17:00. Výnimočnou udalosťou je púť na sviatok Návštevy Panny Márie, ktorá býva počas víkendu na prelome mesiacov jún a júl. Hlavná púť v roku 2020 bude (ak to bude možné) 27. a 28. júna. Jedenásta púť mužov bude v prvú septembrovú nedeľu - 6. septembra 2020.