Kázne pre deti

7. Cyril mal za svoj vzor svätého Gregora, ktorý písal knihy o Pánu Bohu

Dievčatá často obdivujú rôzne speváčky. Každý chlapec chce byť šikovný hokejista ako Miro Šatan, či futbalista Lionel Messi. Tak isto aj dospievajúci Cyril mal svoj vzor, ktorému sa chcel podobať. Volal sa Gregor Naziánsky. Bol to biskup, ktorý žil veľmi dávno ( vo 4. storočí). Na Gregorovi Cyril obdivoval to, že ako spisovateľ napísal krásne knihy plné básní o Pánu Bohu.

Cyril rád čítal Gregorove knihy, ktoré neboli tenké zošity. Možno by ste sa divili, ale Cyril dokonca vymyslel na Gregora báseň, ktorú napísal sa stenu vo svojej izbe.  Bolo v nej napísané: Ó, Gregor, človek telom, ale dušou anjel. Napriek tomu, že si bol človek telom, zdal si sa anjelom . Lebo ty si stále oslavoval Boha a hovoril si o viere v neho. Preto prijmi aj mňa, ktorý sa k tebe obraciam s láskou a vierou a buď mi učiteľom a osvietiteľom.  Bola to vlastne modlitba, v ktorej Cyril prosil svätého Gregora o príhovor. Videl v Gregorovi vzor, mal ho rád a veril, že keď sa bude naňho obracať, tak mu Gregor vyprosí silu robiť veci stále lepšie. Pomôže mu, aby nezabúdal na Pána Boha, ktorý ho má rád, a z lásky k nemu sa bude snažiť, aby bol usilovnejší a ochotnejší.

Každé ráno, keď sa Cyril zobudil a pozrel sa na slová napísané na stene, poprosil svätého Gregora, aby ho i dne naučil, ako má počas celého dňa robiť radosť Pánu Ježišovi.

Deti majú často vzor v nejakom športovcovi, spevákovi. Môže to byť ale aj niekto z blízkych – napr. otec, mama, brat, krstná mama. Čo sa dá na nich obdivovať? Ako sa správajú? Ako ich ty môžeš nasledovať?

Mal by si poznať svojho patróna, ktorého meno nosíš. Pros aj jeho, modli sa k nemu, aby ťa ochraňoval. Nájdi si vzor, ak ešte nemáš, ktorý chceš nasledovať.

Moja úloha:

1. Koho mám ja za vzor? Čo sa mi na ňom páči? V čom ho chcem nasledovať?

2. Nech ti rodičia, alebo starkí porozprávajú o tvojom patrónovi.