Púť mužov

Podkategórie

Zobr. počet 
Názov Autor Počet návštev
Boh je naše útočište a pevnosť Napísal: Super User 38011
Devätnásta detská sv. omša. Sila Ducha Svätého Napísal: Super User 1040
Osemnásta detská sv. omša. Zametanie zla Napísal: Super User 702
Sedemnásta detská sv. omša. Ovečka v škole Dobrého Pastiera Napísal: Super User 753
Šestnásta detská sv. omša. Odumreté zrno. Pán Ježiš nám získal Nebo Napísal: Super User 917
Pätnásta detská sv. omša. Diabol neustále pokúša Napísal: Super User 965
Štrnásta detská sv. omša. Očistiť je viac ako vyliečiť Napísal: Super User 853
Naše Roráty 2017 na poľskej stránke Napísal: Super User 1134
Trinásta detská svätá omša. Aký žiak (apoštol) je najlepší? Napísal: Super User 897
Arcibiskup S. Zvolenský: Súdny dvor EÚ nemôže zmeniť zmýšľanie spoločnosti Napísal: Super User 90319
Fatimská slávnosť v januári 2018 - Fatimský príbeh 1917 Napísal: Super User 86998
Dvanásta detská sv. omša. Privádzať ľudí k Ježišovi Napísal: Super User 756
Živý Betlehem 2017 Napísal: Super User 94577
Vianoce spod Rozsutca Napísal: Super User 88345
Dobrá Novina vo Višňovom Napísal: Super User 83382
Jasličková slávnosť v Turí Napísal: Super User 79973
Roráty 2017: Záverečné opakovanie - odpovede Napísal: Super User 870
Roráty 2017: Záverečné opakovanie vedomostí Napísal: Super User 1057
Choďte k Jozefovi. Svätyňa zasvätená sv. Jozefovi - 23. 12. Napísal: Super User 1291
Pozvánka do Turia Napísal: Super User 1058
Patrón Cirkvi. Ochranca, obhajca veriacich - 22. 12. Napísal: Super User 963
Svätý Jozef skutočný orodovník v každej situácii - 21. 12. Napísal: Super User 1084
Pozvánka do Višňového Napísal: Super User 1028
Mária a Ježiš pri ochrancovi. Jozef patrón dobrej smrti - 20. 12. Napísal: Super User 1007
Strach o rodinu. Jozef učí modliť sa - 19. 12. Napísal: Super User 912
Ježišov učiteľ. Jozef učí pracovitosti - 18. 12. Napísal: Super User 768
Púť do Jeruzalema. Jozef hľadá Ježiša - 16. 12. Napísal: Super User 899
Prvorodený syn. Jozef obetuje syna v chráme - 15. 12. Napísal: Super User 958
Najsvätejšie meno. Jozef dáva meno Ježišovi - 14. 12. Napísal: Super User 764
Život v Nazarete. Jozef pomáha - 13. 12. Napísal: Super User 855
Útek do Egypta. Jozef ochraňuje Ježiša a Máriu - 12. 12. Napísal: Super User 984
Narodenie Pána. Jozef ako prvý svedok - 11. 12. Napísal: Super User 809
Historický súpis ľudu. Putovanie do Betlehema - 9. 12. Napísal: Super User 922
Svätý Jozef - ochranca náš. Ochranca Cirkvi - 8. 12. Napísal: Super User 890
Ženích. Jozef manžel Márie - 7. 12. Napísal: Super User 965
Správca Božieho tajomstva. Jozefa navštevuje anjel - 6. 12. Napísal: Super User 633
Rodičovský dom: Jozefova každodennosť - 5. 12. Napísal: Super User 993
Jozef z Dávidovho rodu - 4. 12. Napísal: Super User 4106
Advent s KBS Napísal: Super User 6652
Slovenská pieseň na poľských stránkach Napísal: Super User 8398
Pieseň na Roráty - poľský originál Napísal: Super User 9028
Roráty 2017: Jozef - Strážca pokladov Napísal: Super User 8633
Strážca pokladov - rorátna pieseň - slovenská verzia Napísal: Super User 12279
Jedenásta detská sv. omša. Lístok do neba Napísal: Super User 983
Desiata detská svätá omša. Čo odmietnuť? Napísal: Super User 984
Roráty 2017- Strážca pokladov Napísal: Super User 27748
Deviata detská sv. omša. Vzťah k štátu, k obci. Napísal: Super User 813
Ôsma detská sv. omša. Závisť Napísal: Super User 988
Siedma detská sv. omša. Napomenutie Napísal: Super User 781
Prvé piatky, detské sv. omše - poď aj Ty! Napísal: Super User 1523
Hlavné oslavy v Dome Kráľovnej - Čenstochová 26. 8. 2017 Napísal: Super User 928
Šiesta detská sv. omša. Žatva je veľká, ale robotníkov málo Napísal: Super User 1030
Piata detská sv. omša. Duchovné GPS - Duch Svätý Napísal: Super User 1006
Štvrtá detská sv. omša. Ja som Cesta, Pravda i Život Napísal: Super User 1194
Tretia detská sv. omša. Buďte milosrdní Napísal: Super User 956
Druhá detská sv. omša. Živá voda. Ježiš hľadá ľudí Napísal: Super User 1115
Prvá detská sv. omša. Premenenie. Svetlo Napísal: Super User 1120
Osemnásta detská sv. omša. Pokorná Mária Napísal: Super User 1182
Sedemnásta detská sv. omša. Priamy Samuel Napísal: Super User 1304
Boli sme spolu v dome Kráľovnej Napísal: Super User 1088
Šestnásta detská sv. omša. Radostná Alžbeta. Napísal: Super User 1303
Mária Sedembolestná, apel po slovensky Napísal: Super User 1275
Ako som počúval(a) Roráty „V dome Kráľovnej“? Napísal: Super User 1470
Roráty 2016 Napísal: Super User 1822
Kristus Kráľ - Kráľ môjho života. Moje zasvätenie Napísal: Super User 1133
Úkon zasvätenia sa Panne Márii. Mária, postaraj sa o mňa a môj svet Napísal: Super User 1387
Návrat k Matke, ktorá ukázala cestu. Mária vyprosuj milosti Napísal: Super User 1070
Jasná Hora osvecuje celý svet. Mária, buď Matkou všetkých Napísal: Super User 1106
Ján Pavol II. Veľký - Totus Tuus. Mária, som celý Tvoj Napísal: Super User 1900
Uväznenie obrazu. Mária, nauč ma odpúšťať Napísal: Super User 1180
Jasnohorský apel. Mária, som s Tebou, myslím na Teba, bdiem Napísal: Super User 1370
Roráty: V dome Kráľovnej/foto/pieseň Napísal: Super User 1027
Kardinál - primas Štefan Wyszyňski. Národné sľuby na Jasnej Hore Napísal: Super User 938
Púte - peši k Panne Márii. Mária, ďakujem Ti, že ma miluješ takého, aký som Napísal: Super User 992
Skrytý obraz. Mária, ochráň ma v každom nešťastí Napísal: Super User 1067
Kráľovná slobodného Poľska. Mária, stráž vieru v našej vlasti Napísal: Super User 1005
Svetlo v noci prenasledovania. Mária, nauč ma slobode Napísal: Super User 1037
Mária prijíma pápežskú korunu. Mária, buď mojou Kráľovnou Napísal: Super User 1020
Kráľovná Poľska. Sedembolestná patrónka Slovenska Napísal: Super User 942
Nepoškvrnené Počatie Panny Márie. Modlitba o 12,00 hod. Napísal: Super User 1857
Zázračná obrana Jasnej Hory. Mária, dodaj mi odvahu, aby som bránil(a) vieru Napísal: Super User 870
Mama Kráľovná - poľský originál Napísal: Super User 1733
Šaty Panny Márie Čenstochovskej Napísal: Super User 3019
Panna Mária Čenstochovská Napísal: Super User 2541
Kniha zázrakov a milostí. Mária, nauč ma počúvať Pána Boha ako ho Ty počúvaš Napísal: Super User 1473
Králi v dome Kráľovnej. Mária, si moja opora a ochrana Napísal: Super User 1050
Zranený obraz. Mária, nechcem zraňovať Boha, ani ľudí Napísal: Super User 1059
Ďakovné dary. Prvé znaky vďačnosti prejavené Márii Napísal: Super User 1155
Pavlíni. Začiatky Jasnej Hory Napísal: Super User 1251
Mária ukazuje cestu - Ježiša. Škola pozerania Napísal: Super User 1004
Legenda o obraze. Ikona - okno do neba Napísal: Super User 1568
V dome Kráľovnej - Jasná Hora Napísal: Super User 3861
Kaplnka Zázračného obrazu z Čenstochovej naživo Napísal: Super User 2290
Pätnásta detská sv. omša. Pracovitý Jozef. Napísal: Super User 1490
Štrnásta detská sv. omša. Zvedavý Zachariáš. Napísal: Super User 1232
Trinásta detská sv. omša. Spravodlivý Šalamún Napísal: Super User 1459
Dvanásta detská svätá omša. Skromná Rút. Napísal: Super User 1351
Jedenásta detská sv. omša - Vynaliezavý Noe Napísal: Super User 1424
Desiata detská sv. omša. Také bude tvoje potomstvo. Viera Abraháma Napísal: Super User 1168
Deviata detská sv. omša. Rozhodný, verný Eliáš Napísal: Super User 1299
Ôsma detská sv. omša. Dôverujúci Jób Napísal: Super User 1299
Siedma detská sv. omša. Odvážna Judita Napísal: Super User 1711
Šiesta detská sv. omša. Úprimný Izaiáš Napísal: Super User 1584
Piata detská sv. omša: Statočný - mužný pútnik Tobiáš Napísal: Super User 1761
Štvrtá detská sv. omša. Nezlomný Daniel Napísal: Super User 1878
Tretia detská sv. omša. Kráľ Dávid - Kto spieva, dvakrát sa modlí Napísal: Super User 2039
Druhá detská sv. omša: Pravoverný Mojžiš Napísal: Super User 1847
Prvá detská sv. omša. Som strážcom svetla. Prorok Jonáš - povolaný Bohom. Napísal: Super User 2547
Dvadsiata detská sv. omša. Posledné roky sv. Jána Vianneyho Napísal: Super User 1173
Detské sväté omše 2016 - 2017: Som strážcom svetla Napísal: Super User 3619
Devätnásta detská sv. omša. Útek z Arsu. Poslušnosť. Napísal: Super User 1837
Pocestných prichýliť, kresťania XXI. storočia - teda my všetci Napísal: Administrator 1780
Krivdu trpezlivo znášať, ubližujúcim odpúšťať, Marianna Popielušková, bl. Zdenka Napísal: Administrator 2577
Modliť sa za živých a mŕtvych - blahoslavený Česlav Napísal: Administrator 1747
Poúčať nevedomých - bl. Edmund Bojanowski, Ján Ch. kardinál Korec, Ján Vojtaššák Napísal: Administrator 1808
Chorých navštevovať - sv. Šimon, sv. Rochus Napísal: Administrator 1866
Hladných nakŕmiť, smädných napájať - Albert Chmielowski, Žofia Bosniaková Napísal: Administrator 1412
Strom života: otázky a úlohy Napísal: Administrator 1553
Pieseň na Roráty 2015 Napísal: Administrator 1239
Osemnásta detská sv. omša - program dňa sv. Jána, modlitba Napísal: Administrator 1342
Sedemnásta detská sv. omša: Pomoc sv. Filomény, pomoc svätých Napísal: Administrator 1503
Šestnásta detská sv. omša: Útoky diabla, záchrana duší Napísal: Administrator 1356
Pätnásta detská sv. omša: Zmenený Ars, radosť z farníkov Napísal: Administrator 1264
Štrnásta detská sv. omša: Dom Prozreteľnosti, dôverovať Bohu Napísal: Administrator 1593
Trinásta detská sv. omša: Osočovanie, ohováranie, pokora Napísal: Administrator 1518
Dvanásta detská sv. omša: Obrátenie v spovednici, svätá spoveď Napísal: Administrator 1421
Jedenásta detská sv. omša: Nedostatok vedomostí z náboženstva, katechézy Napísal: Administrator 1506
Desiata detská sv. omša: Krčmy, svätenie nedele Napísal: Administrator 1549
Svätý Ján Mária Vianney o krčmách Napísal: Administrator 1654
Deviata detská sv. omša - Obnova kostola v Arse, boj o farníkov Napísal: Administrator 1481
Ôsma detská sv. omša - Prvé ťažkosti v Arse. Piata rada: pôst a pokánie Napísal: Administrator 1681
Mládežnícky večer v apríli Napísal: Administrator 1233
Mládežnícka sv. omša v marci Napísal: Administrator 1155
Siedma detská sv. omša - Prvé dni vo farnosti Ars Napísal: Administrator 1378
Šiesta detská sv. omša: konečne kňazom. Modlitba za kňazov Napísal: Administrator 1750
Piata detská sv. omša: Dlhá cesta ku kňazstvu, prijatie Napísal: Administrator 1317
Mládežnícka sv. omša vo februári Napísal: Administrator 1464
Štvrtá detská sv. omša: Myšlienky na kňazstvo, vytrvalosť Napísal: Administrator 1672
Tretia detská sv. omša - Prvá sv. spoveď. Prvé sv. prijímanie Napísal: Administrator 2836
Mládežnícky večer aj v januári Napísal: Administrator 1816
Druhá detská sv. omša 2015 - Uväznená cirkev - prvá rada Napísal: Administrator 1677
Prvá detská sv. omša 2015 - Ukážem Ti cestu do neba Napísal: Administrator 1974
Detské sv. omše v roku 2015 Napísal: Administrator 6326
Solo Dios basta - správne odpovede Napísal: Administrator 2344
Solo Dios basta - test Napísal: Administrator 1692
Stretnutie s dieťaťom Ježišom - 19. deň Napísal: Administrator 1615
Naše krásne Roráty 2014 Napísal: Administrator 2468
Smrť v Albe, čas vidieť Ježiša - 18. deň Napísal: Administrator 1493
Roráty 2014 - foto Napísal: Administrator 2763
Priateľstvo so sv. Jánom z Kríža - 17.deň Napísal: Administrator 1510
Písanie Životopisu, polievanie záhrady - 16. deň Napísal: Administrator 1726
Nové kláštory nevznikli bez utrpenia - 15. deň Napísal: Administrator 1369
Kláštor sv. Jozefa - 14. deň Napísal: Administrator 1411
Prebodnutie srdca - 13. deň Napísal: Administrator 1637
Stretnutie s umučeným Kristom - 12. deň Napísal: Administrator 1426
Bližšie k ľuďom ako k Bohu - 11.deň Napísal: Administrator 1379
Duša je ako hrad - 10. deň Napísal: Administrator 1677
Obliečka, pokoj v duši - 9. deň Napísal: Administrator 1652
Kláštor vtelenia - 8. deň Napísal: Administrator 1526
Choroba a výjazd z Avily - 7. deň Napísal: Administrator 1348
Nepoškvrnené Počatie Panny Márie - Vzťah sv. Terézie k Panne Márii Napísal: Administrator 2395
Internát u augustiniánok - 6.deň Napísal: Administrator 1643
Rodinný dom, kláštor - 5. deň Napísal: Administrator 3074
Smrť mamy - 4. deň Napísal: Administrator 1476
Stavanie pustovne - 3. deň Napísal: Administrator 1760
Útek do neba - 2. deň Napísal: Administrator 1686
Solo Dios basta - 1. deň Napísal: Administrator 1888
Sedemnásta detská sv. omša - cesta bl. Matky Terezy Napísal: Administrator 2093
Šestnásta detská sv. omša - cesta sv. Alberta Hurtada Cruchagu Napísal: Administrator 1970
Mládežnícka sv. omša v októbri Napísal: Administrator 1329
Pätnásta detská sv. omša - cesta sv. Brata Alberta Napísal: Administrator 2111
Štrnásta detská sv. omša - cesta sv. Martina de Porres Napísal: Administrator 2191
Trinásta detská sv. omša - cesta sv. Jozefa Kalazanského Napísal: Administrator 2151
Dvanásta detská sv. omša - cesta sv. Vincenta de Paul Napísal: Administrator 2853
Jedenásta detská sv. omša - cesta sv. Jána z Boha Napísal: Administrator 2189
Desiata detská sv. omša - cesta sv. Hedvigy Sliezskej Napísal: Administrator 2294
Mládežnícka sv. omša v máji Napísal: Administrator 1818
Deviata detská sv. omša: cesta sv. Vavrinca Napísal: Administrator 2081
Ôsma detská sv. omša: cesta sv. Antona Paduánskeho Napísal: Administrator 3374
Siedma detská sv. omša: Cesta sv. Dominika Napísal: Administrator 1974
Šiesta detská sv. omša: Cesta bl. Edmunda Bojanovského Napísal: Administrator 2407
Mládežnícka sv. omša v marci Napísal: Administrator 2019
Piata detská sv. omša: Cesta sv. Mikuláša Napísal: Administrator 1435
Mládežnícka sv. omša vo februári Napísal: Administrator 1840
Štvrtá detská sv. omša: Cesta sv. Kláry Napísal: Administrator 2392
Mládežnícka sv. omša v januári Napísal: Administrator 1942
Tretia detská sv. omša: Cesta sv. Františka z Asissi Napísal: Administrator 1882
Druhá detská sv. omša: Cesta pápeža Františka Napísal: Administrator 1927
Prvá detská sv. omša: Cesta chudoby - cesta k Bohu Napísal: Administrator 2930
38. Metod prial dobro aj nepriateľom Napísal: Administrator 1664
37. Metod so svojimi pomocníkmi dokončil preklady Biblie do staroslovienčiny Napísal: Administrator 1975
36. Knieža Bořivoj s Ľudmilou uverili v Pána Boha a nechali sa pokrstiť Napísal: Administrator 1901
35. Metod sa stal arcibiskupom a chcel, aby Slovania spoznali, aké krásne je žiť s Ježišom Napísal: Administrator 1974
34. Metod vydržal i kruté väznenie, ktoré mu pripravili závistliví ľudia Napísal: Administrator 1851
33. Cyril vstúpil v Ríme do kláštora, kde zomrel Napísal: Administrator 1949
32. Pápež súhlasil s tým, aby sa slúžila svätá omša v staroslovienčine Napísal: Administrator 2368
31. Cyril a Metod putovali do Ríma, aby pápež vedel, čo robia Napísal: Administrator 1751
30. Cyril pripomínal, že Pána Ježiša môžeme chváliť akoukoľvek rečou Napísal: Administrator 1516
29. Cyril so svojimi žiakmi putoval za biskupom do Benátok Napísal: Administrator 1661
28. Metod spísal pre Slovanov pravidlá, ktoré budú dodržiavať Napísal: Administrator 1645
27. Cyril vedel, ako je dôležité čítať knihy a hlavne Sväté Písmo Napísal: Administrator 2634
25. Cyril s Metodom prišli na Veľkú Moravu v roku 863 Napísal: Administrator 2102
24. Cyril zostavil pre Slovanov novú abecedu – HLAHOLIKU a preložil do nej Sväté Písmo Napísal: Administrator 2543
22., 23. Rastislav žiada misionárov Napísal: Administrator 1872
21. Na Veľkej Morave žili naši predkovia, Slovania Napísal: Administrator 4155
20. Cyril dokázal vďaka svojim znalostiam vylúštiť záhadu s tajomným nápisom na pohári Napísal: Administrator 1686
19. Bratia videli, že ľudia opúšťajú pohanské zvyky a začínajú veriť skutočnému Bohu Napísal: Administrator 1932
18. Bratia hovorili s nadšením o Pánu Bohu pred obyčajnými ľuďmi i panovníkmi Napísal: Administrator 1417
17. Podarilo sa im nájsť vzácne ostatky sv. Klementa Napísal: Administrator 2161
List do Katowíc Napísal: Administrator 2738
16. Bratia odišli k Chazarom, aby im ukázali, aké je radostné byť kresťanmi Napísal: Administrator 1809
15. Cyril bol vybraný, aby išiel Saracénom vydať svedectvo o kresťanstve Napísal: Administrator 1547
Roráty 2012 - správne odpovede Napísal: Administrator 3137
Choď za Svetlom - 17. deň Napísal: Administrator 1769
Bl. Luigi a Mária - 16. deň Napísal: Administrator 1834
Sv. Jozefína Bakhita - 15. deň Napísal: Administrator 3180
Sv. Tomáš Morus - 14. deň Napísal: Administrator 1877
Sv. Ignác z Loyoly - 13. deň Napísal: Administrator 2126
14. Cyril vysvetlil, prečo prosíme svätých o príhovor Napísal: Administrator 1992
Sv. Katarína zo Sieny - 12. deň Napísal: Administrator 1803
13. Cyril mal radosť, keď spoznal, že sa má stať kňazom Napísal: Administrator 1408
Bl. Miguel Pro - 11. deň Napísal: Administrator 1660
Bl. Matka Tereza z Kalkaty - 10. deň Napísal: Administrator 2776
Sv. Augustín - 9. deň Napísal: Administrator 1872
Sv. Perpetua a Felicita - 8. deň Napísal: Administrator 2255
Sv. Pavol Miki a spoločníci - 7. deň Napísal: Administrator 2209
Sv. František Xaverský - 6. deň Napísal: Administrator 2340
Panna Mária - vždy išla odvážne za Svetlom Napísal: Administrator 1886
Sv. Dominik - 5. deň Napísal: Administrator 2191
Sv. Ján Bosko - 4. deň Napísal: Administrator 1864
Odvážne išli za Svetlom Napísal: Administrator 1907
Sv. Filip Neri - 3. deň Napísal: Administrator 3204
Božia služobnica Antonietta Meo - 2. deň Napísal: Administrator 2676
12. Pán Ježiš vyslyšal Cyrilovu modlitbu, aby mohol študovať na univerzite Napísal: Administrator 1564
Pán Ježiš z Cefalu - 1. deň Napísal: Administrator 1506
11. Cyril túžil po ďalšom vzdelaní Napísal: Administrator 1584
10. Metod vstúpil do kláštora, v ktorom bol s ostatnými mníchmi šťastný Napísal: Administrator 1544
9. Metod bol právnik, stal sa miestodržiteľom jednej krajiny Napísal: Administrator 1554
8. Bratia si vyberali kamarátov medzi tými, s ktorými sa hrali Napísal: Administrator 1567
7. Cyril mal za svoj vzor svätého Gregora, ktorý písal knihy o Pánu Bohu Napísal: Administrator 1659
6. Legenda hovorí, že Cyril stratil krahulca, ktorého mal rád Napísal: Administrator 3372
5. Podľa legendy mal Cyril v detstve sen, že sa ožení so Sofiou (s Múdrosťou) Napísal: Administrator 3693
4. Obidvaja bratia v škole rozvíjali svoje nadanie Napísal: Administrator 1565
3. Cyril a Metod boli hrdí na to, že sa v Solúne kedysi zdržiaval svätý Pavol Napísal: Administrator 2068
2. Rodičia im príkladom ukazovali, kto je Pán Ježiš Napísal: Administrator 1896
1. Cyril a Metod sa narodili v Solúne v Grécku Napísal: Administrator 3604
Celý školský rok so sv. Cyrilom a Metodom Napísal: Administrator 2664
23. december - 22. deň Napísal: Administrator 2050
22. december - 21. deň Napísal: Administrator 1678
21. december - 20. deň Napísal: Administrator 1579
20. december - 19. deň Napísal: Administrator 1751
19. december - 18. deň Napísal: Administrator 1799
17. december - 17. deň Napísal: Administrator 1508
16. december - 16. deň Napísal: Administrator 1437
15. december - 15. deň Napísal: Administrator 1732
14. december - 14. deň Napísal: Administrator 2122
13. december - 13. deň Napísal: Administrator 1771
12. december - 12. deň Napísal: Administrator 1906
Odpovede Napísal: Administrator 4370
10. december - 11. deň Napísal: Administrator 1437
9. december - 10. deň Napísal: Administrator 2249
8. december - Vzťah Jána Pavla k Panne Márii Napísal: Administrator 2810
7. december - 9. deň Napísal: Administrator 2095
6. december - 8. deň Napísal: Administrator 1668
5. december - 7. deň Napísal: Administrator 1846
3. december - 6. deň Napísal: Administrator 1764
2. december - 5. deň Napísal: Administrator 2041
1. december - 4. deň Napísal: Administrator 2020
30. november - 3. deň Napísal: Administrator 2439
29. november - 2. deň Napísal: Administrator 1915
28. november - 1. deň Napísal: Administrator 2156
Prečo sú tohtoročné Roráty o Jánovi Pavlovi II. Veľkom ? Napísal: Administrator 1750
3D Roráty - sv. Pavol Napísal: Administrator 2893
Šiesty kríž - Ťažké púte, apoštolské cesty Napísal: Administrator 5071
Piaty kríž - Vražda kňaza J. Popieluszka Napísal: Administrator 6111
Štvrtý kríž - Atentát Napísal: Administrator 9517
Tretí kríž: Pápež z Poľska Napísal: Administrator 4820
Druhý kríž: Tajné štúdium Napísal: Administrator 3118
3D Roráty - Dávid Napísal: Administrator 2120
Prvý kríž: Smrť najbližších Napísal: Administrator 5179
3D Roráty - Ábel Napísal: Administrator 2487
3D Roráty - Abrahám Napísal: Administrator 3062
Sväté Písmo pre každé dieťa Napísal: Administrator 6026
23. december - 21. deň Napísal: Administrator 1948
Citáty, ktoré sme sa učili naspamäť Napísal: Administrator 13013
Roráty - záverečný test Napísal: Administrator 4961
22. december - 20.deň Napísal: Administrator 2524
21. december - 19. deň Napísal: Administrator 1723
20. december - 18. deň Napísal: Administrator 1490
18. december - 17. deň Napísal: Administrator 1891
17. december - 16. deň Napísal: Administrator 1861
16. december - 15. deň Napísal: Administrator 2460
15. december - 14. deň Napísal: Administrator 1917
14. december - 13. deň Napísal: Administrator 2040
13. december - 12. deň Napísal: Administrator 1743
11. december - 11. deň Napísal: Administrator 1732
10. december - 10. deň Napísal: Administrator 1604
9. december - 9. deň Napísal: Administrator 1643
Predpovede o Panne Márii - žalm 87 Napísal: Administrator 2281
7. december - 8. deň Napísal: Administrator 1885
6. december - 7. deň Napísal: Administrator 2033
4. december - 6. deň Napísal: Administrator 2083
3. december - 5. deň Napísal: Administrator 2152
2. december - 4. deň Napísal: Administrator 1737
1. december - 3. deň Napísal: Administrator 1583
30. november - 2. deň Napísal: Administrator 1671
29. novembra - 1. deň Napísal: Administrator 1394
Vyhodnotenie Roráty 2009 Napísal: Administrator 1462
23. december - roráty Napísal: Administrator 2609
22. december - roráty Napísal: Administrator 1427
21. decembra - roráty Napísal: Administrator 2226
19. decembra - roráty Napísal: Administrator 7585
18. decembra - roráty Napísal: Administrator 1999
17. decembra - roráty Napísal: Administrator 2316
16. decembra - roráty Napísal: Administrator 1750
15. decembra - roráty Napísal: Administrator 1530
14. decembra - roráty Napísal: Administrator 1519
12. decembra - roráty Napísal: Administrator 1514
11. decembra - roráty Napísal: Administrator 1563
10. decembra Napísal: Administrator 1514
9. decembra Napísal: Administrator 1599
Nepoškvrnené Počatie Panny Márie Napísal: Administrator 1881
7. decembra Napísal: Administrator 1661
5. december Napísal: Administrator 1952
4. december Napísal: Administrator 1346
3. december Napísal: Administrator 1536
2. december Napísal: Administrator 1596
1. december Napísal: Administrator 1657
30. november Napísal: Administrator 1707
Mama, ďakujem Ti za všetko! Napísal: Administrator 84028
Farský úrad Napísal: Administrator 42188
Bohoslužby Napísal: Administrator 52006
19. NEDEĽA Napísal: Administrator 204786
História pútnického miesta Napísal: Administrator 21943
Adorácie Napísal: Administrator 18906
Domov Napísal: Administrator 146444