Krížové cesty miništrantov

Podkategórie

Zobr. počet 
Názov Autor Počet návštev
Devätnásta detská sv. omša. Sila Ducha Svätého Napísal: Super User 845
Osemnásta detská sv. omša. Zametanie zla Napísal: Super User 573
Sedemnásta detská sv. omša. Ovečka v škole Dobrého Pastiera Napísal: Super User 596
Šestnásta detská sv. omša. Odumreté zrno. Pán Ježiš nám získal Nebo Napísal: Super User 763
Pätnásta detská sv. omša. Diabol neustále pokúša Napísal: Super User 736
Štrnásta detská sv. omša. Očistiť je viac ako vyliečiť Napísal: Super User 690
Naše Roráty 2017 na poľskej stránke Napísal: Super User 991
Trinásta detská svätá omša. Aký žiak (apoštol) je najlepší? Napísal: Super User 771
Arcibiskup S. Zvolenský: Súdny dvor EÚ nemôže zmeniť zmýšľanie spoločnosti Napísal: Super User 53144
Fatimská slávnosť v januári 2018 - Fatimský príbeh 1917 Napísal: Super User 52782
Dvanásta detská sv. omša. Privádzať ľudí k Ježišovi Napísal: Super User 629
Živý Betlehem 2017 Napísal: Super User 58155
Vianoce spod Rozsutca Napísal: Super User 56433
Dobrá Novina vo Višňovom Napísal: Super User 53419
Jasličková slávnosť v Turí Napísal: Super User 50847
Roráty 2017: Záverečné opakovanie - odpovede Napísal: Super User 719
Roráty 2017: Záverečné opakovanie vedomostí Napísal: Super User 914
Choďte k Jozefovi. Svätyňa zasvätená sv. Jozefovi - 23. 12. Napísal: Super User 1046
Pozvánka do Turia Napísal: Super User 905
Patrón Cirkvi. Ochranca, obhajca veriacich - 22. 12. Napísal: Super User 791
Svätý Jozef skutočný orodovník v každej situácii - 21. 12. Napísal: Super User 911
Pozvánka do Višňového Napísal: Super User 867
Mária a Ježiš pri ochrancovi. Jozef patrón dobrej smrti - 20. 12. Napísal: Super User 825
Strach o rodinu. Jozef učí modliť sa - 19. 12. Napísal: Super User 766
Ježišov učiteľ. Jozef učí pracovitosti - 18. 12. Napísal: Super User 615
Púť do Jeruzalema. Jozef hľadá Ježiša - 16. 12. Napísal: Super User 768
Prvorodený syn. Jozef obetuje syna v chráme - 15. 12. Napísal: Super User 812
Najsvätejšie meno. Jozef dáva meno Ježišovi - 14. 12. Napísal: Super User 632
Život v Nazarete. Jozef pomáha - 13. 12. Napísal: Super User 714
Útek do Egypta. Jozef ochraňuje Ježiša a Máriu - 12. 12. Napísal: Super User 836
Narodenie Pána. Jozef ako prvý svedok - 11. 12. Napísal: Super User 697
Historický súpis ľudu. Putovanie do Betlehema - 9. 12. Napísal: Super User 782
Svätý Jozef - ochranca náš. Ochranca Cirkvi - 8. 12. Napísal: Super User 737
Ženích. Jozef manžel Márie - 7. 12. Napísal: Super User 820
Správca Božieho tajomstva. Jozefa navštevuje anjel - 6. 12. Napísal: Super User 508
Rodičovský dom: Jozefova každodennosť - 5. 12. Napísal: Super User 856
Jozef z Dávidovho rodu - 4. 12. Napísal: Super User 3783
Advent s KBS Napísal: Super User 6100
Slovenská pieseň na poľských stránkach Napísal: Super User 7779
Pieseň na Roráty - poľský originál Napísal: Super User 8258
Roráty 2017: Jozef - Strážca pokladov Napísal: Super User 8044
Strážca pokladov - rorátna pieseň - slovenská verzia Napísal: Super User 11328
Jedenásta detská sv. omša. Lístok do neba Napísal: Super User 833
Desiata detská svätá omša. Čo odmietnuť? Napísal: Super User 866
Roráty 2017- Strážca pokladov Napísal: Super User 26147
Deviata detská sv. omša. Vzťah k štátu, k obci. Napísal: Super User 689
Ôsma detská sv. omša. Závisť Napísal: Super User 864
Siedma detská sv. omša. Napomenutie Napísal: Super User 651
Prvé piatky, detské sv. omše - poď aj Ty! Napísal: Super User 1349
Hlavné oslavy v Dome Kráľovnej - Čenstochová 26. 8. 2017 Napísal: Super User 796
Šiesta detská sv. omša. Žatva je veľká, ale robotníkov málo Napísal: Super User 907
Piata detská sv. omša. Duchovné GPS - Duch Svätý Napísal: Super User 898
Štvrtá detská sv. omša. Ja som Cesta, Pravda i Život Napísal: Super User 1056
Tretia detská sv. omša. Buďte milosrdní Napísal: Super User 852
Druhá detská sv. omša. Živá voda. Ježiš hľadá ľudí Napísal: Super User 968
Prvá detská sv. omša. Premenenie. Svetlo Napísal: Super User 981
Osemnásta detská sv. omša. Pokorná Mária Napísal: Super User 1026
Sedemnásta detská sv. omša. Priamy Samuel Napísal: Super User 1099
Boli sme spolu v dome Kráľovnej Napísal: Super User 952
Šestnásta detská sv. omša. Radostná Alžbeta. Napísal: Super User 1168
Mária Sedembolestná, apel po slovensky Napísal: Super User 1140
Ako som počúval(a) Roráty „V dome Kráľovnej“? Napísal: Super User 1317
Roráty 2016 Napísal: Super User 1661
Kristus Kráľ - Kráľ môjho života. Moje zasvätenie Napísal: Super User 1009
Úkon zasvätenia sa Panne Márii. Mária, postaraj sa o mňa a môj svet Napísal: Super User 1236
Návrat k Matke, ktorá ukázala cestu. Mária vyprosuj milosti Napísal: Super User 950
Jasná Hora osvecuje celý svet. Mária, buď Matkou všetkých Napísal: Super User 985
Ján Pavol II. Veľký - Totus Tuus. Mária, som celý Tvoj Napísal: Super User 1577
Uväznenie obrazu. Mária, nauč ma odpúšťať Napísal: Super User 1021
Jasnohorský apel. Mária, som s Tebou, myslím na Teba, bdiem Napísal: Super User 1199
Roráty: V dome Kráľovnej/foto/pieseň Napísal: Super User 891
Kardinál - primas Štefan Wyszyňski. Národné sľuby na Jasnej Hore Napísal: Super User 808
Púte - peši k Panne Márii. Mária, ďakujem Ti, že ma miluješ takého, aký som Napísal: Super User 857
Skrytý obraz. Mária, ochráň ma v každom nešťastí Napísal: Super User 953
Kráľovná slobodného Poľska. Mária, stráž vieru v našej vlasti Napísal: Super User 904
Svetlo v noci prenasledovania. Mária, nauč ma slobode Napísal: Super User 898
Mária prijíma pápežskú korunu. Mária, buď mojou Kráľovnou Napísal: Super User 896
Kráľovná Poľska. Sedembolestná patrónka Slovenska Napísal: Super User 808
Nepoškvrnené Počatie Panny Márie. Modlitba o 12,00 hod. Napísal: Super User 1564
Zázračná obrana Jasnej Hory. Mária, dodaj mi odvahu, aby som bránil(a) vieru Napísal: Super User 730
Mama Kráľovná - poľský originál Napísal: Super User 1583
Šaty Panny Márie Čenstochovskej Napísal: Super User 2791
Panna Mária Čenstochovská Napísal: Super User 2300
Kniha zázrakov a milostí. Mária, nauč ma počúvať Pána Boha ako ho Ty počúvaš Napísal: Super User 1347
Králi v dome Kráľovnej. Mária, si moja opora a ochrana Napísal: Super User 920
Zranený obraz. Mária, nechcem zraňovať Boha, ani ľudí Napísal: Super User 939
Ďakovné dary. Prvé znaky vďačnosti prejavené Márii Napísal: Super User 1023
Pavlíni. Začiatky Jasnej Hory Napísal: Super User 1117
Mária ukazuje cestu - Ježiša. Škola pozerania Napísal: Super User 872
Legenda o obraze. Ikona - okno do neba Napísal: Super User 1418
V dome Kráľovnej - Jasná Hora Napísal: Super User 3700
Kaplnka Zázračného obrazu z Čenstochovej naživo Napísal: Super User 2128
Pätnásta detská sv. omša. Pracovitý Jozef. Napísal: Super User 1313
Štrnásta detská sv. omša. Zvedavý Zachariáš. Napísal: Super User 1071
Trinásta detská sv. omša. Spravodlivý Šalamún Napísal: Super User 1167
Dvanásta detská svätá omša. Skromná Rút. Napísal: Super User 1186
Jedenásta detská sv. omša - Vynaliezavý Noe Napísal: Super User 1253
Desiata detská sv. omša. Také bude tvoje potomstvo. Viera Abraháma Napísal: Super User 1035
Deviata detská sv. omša. Rozhodný, verný Eliáš Napísal: Super User 1157
Ôsma detská sv. omša. Dôverujúci Jób Napísal: Super User 1149
Siedma detská sv. omša. Odvážna Judita Napísal: Super User 1518
Šiesta detská sv. omša. Úprimný Izaiáš Napísal: Super User 1385
Piata detská sv. omša: Statočný - mužný pútnik Tobiáš Napísal: Super User 1464
Štvrtá detská sv. omša. Nezlomný Daniel Napísal: Super User 1669
Tretia detská sv. omša. Kráľ Dávid - Kto spieva, dvakrát sa modlí Napísal: Super User 1786
Druhá detská sv. omša: Pravoverný Mojžiš Napísal: Super User 1666
Prvá detská sv. omša. Som strážcom svetla. Prorok Jonáš - povolaný Bohom. Napísal: Super User 2301
Dvadsiata detská sv. omša. Posledné roky sv. Jána Vianneyho Napísal: Super User 1017
Detské sväté omše 2016 - 2017: Som strážcom svetla Napísal: Super User 3334
Devätnásta detská sv. omša. Útek z Arsu. Poslušnosť. Napísal: Super User 1708
Pocestných prichýliť, kresťania XXI. storočia - teda my všetci Napísal: Administrator 1582
Krivdu trpezlivo znášať, ubližujúcim odpúšťať, Marianna Popielušková, bl. Zdenka Napísal: Administrator 2413
Modliť sa za živých a mŕtvych - blahoslavený Česlav Napísal: Administrator 1592
Poúčať nevedomých - bl. Edmund Bojanowski, Ján Ch. kardinál Korec, Ján Vojtaššák Napísal: Administrator 1663
Chorých navštevovať - sv. Šimon, sv. Rochus Napísal: Administrator 1575
Hladných nakŕmiť, smädných napájať - Albert Chmielowski, Žofia Bosniaková Napísal: Administrator 1250
Strom života: otázky a úlohy Napísal: Administrator 1437
Pieseň na Roráty 2015 Napísal: Administrator 1080
Osemnásta detská sv. omša - program dňa sv. Jána, modlitba Napísal: Administrator 1202
Sedemnásta detská sv. omša: Pomoc sv. Filomény, pomoc svätých Napísal: Administrator 1362
Šestnásta detská sv. omša: Útoky diabla, záchrana duší Napísal: Administrator 1208
Pätnásta detská sv. omša: Zmenený Ars, radosť z farníkov Napísal: Administrator 1131
Štrnásta detská sv. omša: Dom Prozreteľnosti, dôverovať Bohu Napísal: Administrator 1469
Trinásta detská sv. omša: Osočovanie, ohováranie, pokora Napísal: Administrator 1381
Dvanásta detská sv. omša: Obrátenie v spovednici, svätá spoveď Napísal: Administrator 1287
Jedenásta detská sv. omša: Nedostatok vedomostí z náboženstva, katechézy Napísal: Administrator 1360
Desiata detská sv. omša: Krčmy, svätenie nedele Napísal: Administrator 1367
Svätý Ján Mária Vianney o krčmách Napísal: Administrator 1535
Deviata detská sv. omša - Obnova kostola v Arse, boj o farníkov Napísal: Administrator 1337
Ôsma detská sv. omša - Prvé ťažkosti v Arse. Piata rada: pôst a pokánie Napísal: Administrator 1556
Mládežnícky večer v apríli Napísal: Administrator 1114
Mládežnícka sv. omša v marci Napísal: Administrator 1029
Siedma detská sv. omša - Prvé dni vo farnosti Ars Napísal: Administrator 1257
Šiesta detská sv. omša: konečne kňazom. Modlitba za kňazov Napísal: Administrator 1601
Piata detská sv. omša: Dlhá cesta ku kňazstvu, prijatie Napísal: Administrator 1199
Mládežnícka sv. omša vo februári Napísal: Administrator 1349
Štvrtá detská sv. omša: Myšlienky na kňazstvo, vytrvalosť Napísal: Administrator 1556
Tretia detská sv. omša - Prvá sv. spoveď. Prvé sv. prijímanie Napísal: Administrator 2667
Mládežnícky večer aj v januári Napísal: Administrator 1671
Druhá detská sv. omša 2015 - Uväznená cirkev - prvá rada Napísal: Administrator 1522
Prvá detská sv. omša 2015 - Ukážem Ti cestu do neba Napísal: Administrator 1798
Detské sv. omše v roku 2015 Napísal: Administrator 6110
Solo Dios basta - správne odpovede Napísal: Administrator 2210
Solo Dios basta - test Napísal: Administrator 1578
Stretnutie s dieťaťom Ježišom - 19. deň Napísal: Administrator 1479
Naše krásne Roráty 2014 Napísal: Administrator 2319
Smrť v Albe, čas vidieť Ježiša - 18. deň Napísal: Administrator 1368
Roráty 2014 - foto Napísal: Administrator 2595
Priateľstvo so sv. Jánom z Kríža - 17.deň Napísal: Administrator 1364
Písanie Životopisu, polievanie záhrady - 16. deň Napísal: Administrator 1605
Nové kláštory nevznikli bez utrpenia - 15. deň Napísal: Administrator 1249
Kláštor sv. Jozefa - 14. deň Napísal: Administrator 1272
Prebodnutie srdca - 13. deň Napísal: Administrator 1496
Stretnutie s umučeným Kristom - 12. deň Napísal: Administrator 1295
Bližšie k ľuďom ako k Bohu - 11.deň Napísal: Administrator 1277
Duša je ako hrad - 10. deň Napísal: Administrator 1562
Obliečka, pokoj v duši - 9. deň Napísal: Administrator 1511
Kláštor vtelenia - 8. deň Napísal: Administrator 1398
Choroba a výjazd z Avily - 7. deň Napísal: Administrator 1216
Nepoškvrnené Počatie Panny Márie - Vzťah sv. Terézie k Panne Márii Napísal: Administrator 2223
Internát u augustiniánok - 6.deň Napísal: Administrator 1413
Rodinný dom, kláštor - 5. deň Napísal: Administrator 2953
Smrť mamy - 4. deň Napísal: Administrator 1345
Stavanie pustovne - 3. deň Napísal: Administrator 1626
Útek do neba - 2. deň Napísal: Administrator 1548
Solo Dios basta - 1. deň Napísal: Administrator 1770
Sedemnásta detská sv. omša - cesta bl. Matky Terezy Napísal: Administrator 1956
Šestnásta detská sv. omša - cesta sv. Alberta Hurtada Cruchagu Napísal: Administrator 1824
Mládežnícka sv. omša v októbri Napísal: Administrator 1199
Pätnásta detská sv. omša - cesta sv. Brata Alberta Napísal: Administrator 1983
Štrnásta detská sv. omša - cesta sv. Martina de Porres Napísal: Administrator 2029
Trinásta detská sv. omša - cesta sv. Jozefa Kalazanského Napísal: Administrator 2031
Dvanásta detská sv. omša - cesta sv. Vincenta de Paul Napísal: Administrator 2663
Jedenásta detská sv. omša - cesta sv. Jána z Boha Napísal: Administrator 2046
Desiata detská sv. omša - cesta sv. Hedvigy Sliezskej Napísal: Administrator 2135
Mládežnícka sv. omša v máji Napísal: Administrator 1668
Deviata detská sv. omša: cesta sv. Vavrinca Napísal: Administrator 1931
Ôsma detská sv. omša: cesta sv. Antona Paduánskeho Napísal: Administrator 3194
Siedma detská sv. omša: Cesta sv. Dominika Napísal: Administrator 1821
Šiesta detská sv. omša: Cesta bl. Edmunda Bojanovského Napísal: Administrator 2269
Mládežnícka sv. omša v marci Napísal: Administrator 1903
Piata detská sv. omša: Cesta sv. Mikuláša Napísal: Administrator 1297
Mládežnícka sv. omša vo februári Napísal: Administrator 1715
Štvrtá detská sv. omša: Cesta sv. Kláry Napísal: Administrator 2245
Mládežnícka sv. omša v januári Napísal: Administrator 1825
Tretia detská sv. omša: Cesta sv. Františka z Asissi Napísal: Administrator 1722
Druhá detská sv. omša: Cesta pápeža Františka Napísal: Administrator 1810
Prvá detská sv. omša: Cesta chudoby - cesta k Bohu Napísal: Administrator 2780
38. Metod prial dobro aj nepriateľom Napísal: Administrator 1546
37. Metod so svojimi pomocníkmi dokončil preklady Biblie do staroslovienčiny Napísal: Administrator 1808
36. Knieža Bořivoj s Ľudmilou uverili v Pána Boha a nechali sa pokrstiť Napísal: Administrator 1764
35. Metod sa stal arcibiskupom a chcel, aby Slovania spoznali, aké krásne je žiť s Ježišom Napísal: Administrator 1748
34. Metod vydržal i kruté väznenie, ktoré mu pripravili závistliví ľudia Napísal: Administrator 1703
33. Cyril vstúpil v Ríme do kláštora, kde zomrel Napísal: Administrator 1809
32. Pápež súhlasil s tým, aby sa slúžila svätá omša v staroslovienčine Napísal: Administrator 2220
31. Cyril a Metod putovali do Ríma, aby pápež vedel, čo robia Napísal: Administrator 1601
30. Cyril pripomínal, že Pána Ježiša môžeme chváliť akoukoľvek rečou Napísal: Administrator 1384
29. Cyril so svojimi žiakmi putoval za biskupom do Benátok Napísal: Administrator 1533
28. Metod spísal pre Slovanov pravidlá, ktoré budú dodržiavať Napísal: Administrator 1509
27. Cyril vedel, ako je dôležité čítať knihy a hlavne Sväté Písmo Napísal: Administrator 2398
25. Cyril s Metodom prišli na Veľkú Moravu v roku 863 Napísal: Administrator 1980
24. Cyril zostavil pre Slovanov novú abecedu – HLAHOLIKU a preložil do nej Sväté Písmo Napísal: Administrator 2365
22., 23. Rastislav žiada misionárov Napísal: Administrator 1733
21. Na Veľkej Morave žili naši predkovia, Slovania Napísal: Administrator 3939
20. Cyril dokázal vďaka svojim znalostiam vylúštiť záhadu s tajomným nápisom na pohári Napísal: Administrator 1563
19. Bratia videli, že ľudia opúšťajú pohanské zvyky a začínajú veriť skutočnému Bohu Napísal: Administrator 1818
18. Bratia hovorili s nadšením o Pánu Bohu pred obyčajnými ľuďmi i panovníkmi Napísal: Administrator 1291
17. Podarilo sa im nájsť vzácne ostatky sv. Klementa Napísal: Administrator 2030
List do Katowíc Napísal: Administrator 2587
16. Bratia odišli k Chazarom, aby im ukázali, aké je radostné byť kresťanmi Napísal: Administrator 1693
15. Cyril bol vybraný, aby išiel Saracénom vydať svedectvo o kresťanstve Napísal: Administrator 1435
Roráty 2012 - správne odpovede Napísal: Administrator 2967
Choď za Svetlom - 17. deň Napísal: Administrator 1634
Bl. Luigi a Mária - 16. deň Napísal: Administrator 1697
Sv. Jozefína Bakhita - 15. deň Napísal: Administrator 2954
Sv. Tomáš Morus - 14. deň Napísal: Administrator 1740
Sv. Ignác z Loyoly - 13. deň Napísal: Administrator 1994
14. Cyril vysvetlil, prečo prosíme svätých o príhovor Napísal: Administrator 1859
Sv. Katarína zo Sieny - 12. deň Napísal: Administrator 1675
13. Cyril mal radosť, keď spoznal, že sa má stať kňazom Napísal: Administrator 1301
Bl. Miguel Pro - 11. deň Napísal: Administrator 1536
Bl. Matka Tereza z Kalkaty - 10. deň Napísal: Administrator 2629
Sv. Augustín - 9. deň Napísal: Administrator 1729
Sv. Perpetua a Felicita - 8. deň Napísal: Administrator 2122
Sv. Pavol Miki a spoločníci - 7. deň Napísal: Administrator 2048
Sv. František Xaverský - 6. deň Napísal: Administrator 2182
Panna Mária - vždy išla odvážne za Svetlom Napísal: Administrator 1740
Sv. Dominik - 5. deň Napísal: Administrator 2050
Sv. Ján Bosko - 4. deň Napísal: Administrator 1723
Odvážne išli za Svetlom Napísal: Administrator 1808
Sv. Filip Neri - 3. deň Napísal: Administrator 3006
Božia služobnica Antonietta Meo - 2. deň Napísal: Administrator 2483
12. Pán Ježiš vyslyšal Cyrilovu modlitbu, aby mohol študovať na univerzite Napísal: Administrator 1433
Pán Ježiš z Cefalu - 1. deň Napísal: Administrator 1386
11. Cyril túžil po ďalšom vzdelaní Napísal: Administrator 1456
10. Metod vstúpil do kláštora, v ktorom bol s ostatnými mníchmi šťastný Napísal: Administrator 1424
9. Metod bol právnik, stal sa miestodržiteľom jednej krajiny Napísal: Administrator 1409
8. Bratia si vyberali kamarátov medzi tými, s ktorými sa hrali Napísal: Administrator 1452
7. Cyril mal za svoj vzor svätého Gregora, ktorý písal knihy o Pánu Bohu Napísal: Administrator 1543
6. Legenda hovorí, že Cyril stratil krahulca, ktorého mal rád Napísal: Administrator 3197
5. Podľa legendy mal Cyril v detstve sen, že sa ožení so Sofiou (s Múdrosťou) Napísal: Administrator 3250
4. Obidvaja bratia v škole rozvíjali svoje nadanie Napísal: Administrator 1451
3. Cyril a Metod boli hrdí na to, že sa v Solúne kedysi zdržiaval svätý Pavol Napísal: Administrator 1915
2. Rodičia im príkladom ukazovali, kto je Pán Ježiš Napísal: Administrator 1595
1. Cyril a Metod sa narodili v Solúne v Grécku Napísal: Administrator 3481
Celý školský rok so sv. Cyrilom a Metodom Napísal: Administrator 2543
23. december - 22. deň Napísal: Administrator 1941
22. december - 21. deň Napísal: Administrator 1546
21. december - 20. deň Napísal: Administrator 1445
20. december - 19. deň Napísal: Administrator 1608
19. december - 18. deň Napísal: Administrator 1685
17. december - 17. deň Napísal: Administrator 1368
16. december - 16. deň Napísal: Administrator 1321
15. december - 15. deň Napísal: Administrator 1525
14. december - 14. deň Napísal: Administrator 1992
13. december - 13. deň Napísal: Administrator 1591
12. december - 12. deň Napísal: Administrator 1709
Odpovede Napísal: Administrator 4190
10. december - 11. deň Napísal: Administrator 1300
9. december - 10. deň Napísal: Administrator 2056
8. december - Vzťah Jána Pavla k Panne Márii Napísal: Administrator 2588
7. december - 9. deň Napísal: Administrator 1938
6. december - 8. deň Napísal: Administrator 1550
5. december - 7. deň Napísal: Administrator 1717
3. december - 6. deň Napísal: Administrator 1645
2. december - 5. deň Napísal: Administrator 1918
1. december - 4. deň Napísal: Administrator 1890
30. november - 3. deň Napísal: Administrator 2292
29. november - 2. deň Napísal: Administrator 1795
28. november - 1. deň Napísal: Administrator 2010
Prečo sú tohtoročné Roráty o Jánovi Pavlovi II. Veľkom ? Napísal: Administrator 1630
3D Roráty - sv. Pavol Napísal: Administrator 2751
Šiesty kríž - Ťažké púte, apoštolské cesty Napísal: Administrator 4843
Piaty kríž - Vražda kňaza J. Popieluszka Napísal: Administrator 5837
Štvrtý kríž - Atentát Napísal: Administrator 9226
Tretí kríž: Pápež z Poľska Napísal: Administrator 4562
Druhý kríž: Tajné štúdium Napísal: Administrator 2944
3D Roráty - Dávid Napísal: Administrator 2002
Prvý kríž: Smrť najbližších Napísal: Administrator 5011
3D Roráty - Ábel Napísal: Administrator 2346
3D Roráty - Abrahám Napísal: Administrator 2920
Sväté Písmo pre každé dieťa Napísal: Administrator 5867
23. december - 21. deň Napísal: Administrator 1830
Citáty, ktoré sme sa učili naspamäť Napísal: Administrator 12820
Roráty - záverečný test Napísal: Administrator 4750
22. december - 20.deň Napísal: Administrator 2422
21. december - 19. deň Napísal: Administrator 1613
20. december - 18. deň Napísal: Administrator 1350
18. december - 17. deň Napísal: Administrator 1782
17. december - 16. deň Napísal: Administrator 1738
16. december - 15. deň Napísal: Administrator 2297
15. december - 14. deň Napísal: Administrator 1795
14. december - 13. deň Napísal: Administrator 1864
13. december - 12. deň Napísal: Administrator 1620
11. december - 11. deň Napísal: Administrator 1619
10. december - 10. deň Napísal: Administrator 1493
9. december - 9. deň Napísal: Administrator 1512
Predpovede o Panne Márii - žalm 87 Napísal: Administrator 2116
7. december - 8. deň Napísal: Administrator 1737
6. december - 7. deň Napísal: Administrator 1887
4. december - 6. deň Napísal: Administrator 1978
3. december - 5. deň Napísal: Administrator 2037
2. december - 4. deň Napísal: Administrator 1605
1. december - 3. deň Napísal: Administrator 1453
30. november - 2. deň Napísal: Administrator 1560
29. novembra - 1. deň Napísal: Administrator 1304
Vyhodnotenie Roráty 2009 Napísal: Administrator 1343
23. december - roráty Napísal: Administrator 2462
22. december - roráty Napísal: Administrator 1296
21. decembra - roráty Napísal: Administrator 2099
19. decembra - roráty Napísal: Administrator 7186
18. decembra - roráty Napísal: Administrator 1879
17. decembra - roráty Napísal: Administrator 2099
16. decembra - roráty Napísal: Administrator 1629
15. decembra - roráty Napísal: Administrator 1421
14. decembra - roráty Napísal: Administrator 1416
12. decembra - roráty Napísal: Administrator 1395
11. decembra - roráty Napísal: Administrator 1454
10. decembra Napísal: Administrator 1396
9. decembra Napísal: Administrator 1461
Nepoškvrnené Počatie Panny Márie Napísal: Administrator 1740
7. decembra Napísal: Administrator 1530
5. december Napísal: Administrator 1829
4. december Napísal: Administrator 1226
3. december Napísal: Administrator 1439
2. december Napísal: Administrator 1498
1. december Napísal: Administrator 1564
30. november Napísal: Administrator 1587
Mama, ďakujem Ti za všetko! Napísal: Administrator 58872
Farský úrad Napísal: Administrator 40822
Bohoslužby Napísal: Administrator 49415
2. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ Napísal: Administrator 194041
História pútnického miesta Napísal: Administrator 21148
Adorácie Napísal: Administrator 18152
Domov Napísal: Administrator 100732