Ruženec za prenasledovaných 2015

Október 2015 - ruženec za prenasledovaných

Kresťania sú najprenasledovanejšou skupinou vo svete, preto navrhujeme, aby modlitba za nich bola prvým úmyslom modlitby sv. ruženeca v októbri. (autori Malého Hosťa z Katowíc)

Piaty desiatok sa modlíme za seba, za našu rodinu, za posilnenie našej viery.

Na každom obrázku, ktorý deti dostanú, bude fotografia prenasledovaného kresťana a krátky opis jeho utrpenia za vernosť Kristovi.

Pozývame vás k modlitbe sv. ruženca. Vždy 1/2 hod. pred sv. omšou: pondelok - miništranti  a deti; v stredu - otcovia a muži; v piatok  - mládež a birmovanci; v utorok, štvrtok a sobotu ráno - ženy a matky; v nedeľu popoludní - spoločne.