Púť: Mária - Kráľovná pokoja

Dni 26. a 27. jún boli vo Višňovom naplnené radosťou z oslavy našej Nebeskej Mamy. Z príležitosti sviatku Navštívenia Panny Márie sa totiž konala naša tradičná púť, ktorá bola už po druhýkrát aj Diecéznou púťou rodín. Program bol pestrý, mohla si vybrať každá veková kategória. Večernú sv. omšu celebroval otec biskup Tomáš Galis. Hostia z Beluše predviedli divadelné spracovanie Emancipácia. Naši domáci farníci pripravili divadelné predstavenie Kráľovná Ester, ktoré priblížilo dnešnému svetu biblický príbeh o záchrane Židov. Nasledovala polnočná sv. omša, v ktorej sa mladým veriacim prihovoril náš pán dekan Jozef Bagin. Aj napriek neskorej hodine sme sa ešte vybrali na krížovú cestu, kde sme uvažovali o manželskom živote. O hudobné koncerty sa postarali naši mladí pod názvom Spevom k Bohu a gospelová formácia New Project. Púť sme ukončili slávnostnou sv. omšou v nedeľu, kde bol hosťom a kazateľom hovorca KBS vdp. Jozef Kováčik. Ďakujeme Pánu Bohu aj Panne Márii za krásne počasie a požehnané chvíle, ktoré sme mohli tu - vo Višňovom prežiť.

 

Zväčši foto

 

Zväčši foto

 

Zväčši foto