Aktuálne

Dnes má sviatok mama: Panna Mária, Pomocnica kresťanov

Modlitba svätého Jána Bosca k Márii Pomocnici kresťanov

Mária, Panna mocná, veľká a slávna opora Cirkvi, hozná ako vojsko zoradené do boja. Ty sama vyvraciaš všetky bludy sveta. Ochráň nás pred nepriateľom v našich úzkostiach, zápasoch a ťažkostiach a v hodine našej smrti nás prijmi do večnej radosti. Amen.

Preblahoslavená Panna Mária, teba Boh ustanovil za pomocnicu kresťanov. Buď ochrankyňou toho domu. Prosíme ťa, preukazuj nám svoju veľkú pomoc. Ochraňuj tento dom od každej škody, od požiaru, od záplavy, od blesku, od víchra, od zemetrasenia, od zlodejov, od zlých ľudí, od nepriateľských vpádov, od vojny a od každej pohromy.

Požehnaj, ochraňuj, bráň a stráž ako svoje deti nás všetkých, čo v ňom bývame. Zachráň nás od každého nešťastia a nehody, ale nadovšetko udeľ nám potrebnú milosť, aby sme konali čo najviac dobra a vyhýbali sa hriechu.

Mária, Pomocnica kresťanov, oroduj za nás!