Titus Zeman - mučeník za duchovné povolania

„Aj keby som stratil môj život, nebolo by to márne, ak by sa aspoň jeden z tých, ktorým som pomohol, stal kňazom namiesto mňa.“ (Don Titus Zeman, porov. Summarium Documentorum, Doc. 28)

„Bol svätý a zomrel ako mučeník“. (Summarium Testium, Test. XVI, § 322)