Trojdnie pred blahorečením Titusa Zemana

Rehoľa menších bratov – Františkánov zorganizovala Trojdnie duchovnej prípravy pred blahorečením. Pod názvom Don Titus Zeman a posolstvá jeho života ponúkli vo františkánskom kostole v Bratislave od 19. do 21. septembra 2017 počas večerných svätých omší ďalší pohľad na Titusa Zemana. Ťažiskom boli večerné sväté omše o 19,30 hod. s tematickými príhovormi hosťa dona Pavla Gracha, SDB - saleziána: – v utorok 19. septembra na tému: Temnoty života a svetlo Božieho slova. Don Titus a jeho kríza pred treťou výpravou.

Druhá kazen Pavla Gracha o Titusovi Zemanovi v stredu 20. septebra na mládežníckej sv. omši s témou: Tvoje túžby a Božie túžby. Don Titus a začiatky jeho povolania.

 

Tretia kázen Pavla Gracha o Titusovi Zemanovi vo štvrtok 21. septembra na tému: Neviditeľný Boh a viditeľní bratia. Don Titus a jeho cesta lásky až po darovanie života.