Pápež František o Titusovi Zemanovi

Pápež František predstavil blahoslaveného Titusa Zemana celej Cirkvi

 

Vatikán 1. októbra (TK KBS) Svätý Otec František dnes celej Cirkvi predstavil osobnosť nového blahoslaveného, slovenského saleziána kňaza Titusa Zemana. Urobil tak pri poludňajšej modlitbe Anjel Pána v rámci svojej pastoračnej návštevy v Bologni pri príležitosti Diecézneho eucharistického kongresu.

 

Svätý Otec v príhovore prenášanom médiami predstavil osobnosť blahoslaveného Titusa týmito slovami: „Drahí bratia a sestry, včera bol na Slovensku v Bratislave blahorečený Titus Zeman, saleziánsky kňaz. Pripája sa k dlhému zástupu mučeníkov 20. storočia, keďže zomrel v roku 1969 po tom, ako bol dlhý čas vo väzení pre svoju vieru a pre svoju pastoračnú službu. Nech nás jeho svedectvo podopiera v najťažších chvíľach života a pomáha nám aj uprostred skúšky rozpoznať prítomnosť Pána," povedal pápež František počas dnešnej návštevy v talianskych diecézach Cesena a Bologna.

 

 

Dona Titusa si Svätý Otec uctil ešte koncom mája tohto roka. Don Jozef Slivoň, vicepostulátor v diecéznej fáze procesu blahorečenia dona Titusa, mal možnosť sa zúčastniť v Dome sv. Marty vo Vatikáne na rannej svätej omši s pápežom Františkom. Po nej predstavil Svätému Otcovi nový taliansky životopis dona Titusa „Oltre il fiume verso la salvezza“, ktorého autorom je pani Lodovica Zanet, spoluatorka Pozícia o mučeníctve dona Titusa. Tiež mu odovzdal taliansky preklad malého životopisu „Titus Zeman, martire per la salvezza delle vocazioni“ od Michala Títusa Radošinského. Tretím darčekom bola malá relikvia dona Titusa. Pápež František s radosťou prijal knihy, uctil si relikviu dona Titusa a udelil požehnanie pre prípravu a priebeh blahorečenia.

 

Don Titus Zeman (1915-1969) bol salezián kňaz, ktorý počas komunistického režimu v Československu organizoval výpravy, aby viac ako 40 mladých saleziánov mohlo dokončiť svoje štúdiá v zahraničí. Počas tretej výpravy ale Zemana spolu s ďalšími chytili a zatkli. Podstúpil potom náročný súdny proces, v ktorom mu hrozil trest smrti. Nakoniec bol 22. februára 1952 odsúdený na 25 rokov väzenia. Titus Zeman bol prepustený po 13 rokoch 10. marca 1964. Utrpenie spôsobené dlhým pobytom vo väzení spôsobilo, že zomrel päť rokov po prepustení, 8. januára 1969, v povesti svätosti a mučeníctva. Pápež František vo februári tohto roka rozhodol, že Titus Zeman bude blahorečený. Slávnostný úkon blahorečenia sa konal 30. septembra v Bratislave - Petržalke.

 

Apoštolský list pápeža Františka k blahorečeniu saleziána Titusa Zemana

 

Bratislava 30. septembra (TK KBS) Slovensko má nového blahoslaveného. Stal sa ním saleziánsky kňaz Titus Zeman, ktorý bol za komunizmu prenasledovaný a zomrel v roku 1969. Pápež František schválil dekrét o mučeníctve Zemana, čo umožnilo jeho vyhlásenie za blahoslaveného. Slávnostnému obradu blahorečenia na pontifikálnej svätej omši za účasti tisícok veriacich predsedal pri Kostole Svätej rodiny v Bratislave – Petržalke legát pápeža Františka Angelo Amato, prefekt Kongregácie pre kauzy svätých. Prinášame plné znenie apoštolského listu pápeža Františka. V latinčine ho prečítal kardinál Amato, v slovenčine provinciál saleziánov na Slovensku Jozef Ižold SDB.

 

Litterae apostolicae

 

Nos,

vota Fratris Nostri

Stanislai Zvolenský,

Archiepiscopi Metropolitae Bratislaviensis,

necnon plurimorum aliorum Fratrum in Episcopatu

multorumque christifidelium explentes,

de Congregationis de Causis Sanctor umconsulto,

auctoritate Nostra Apostolica

facultatem facimus ut

Venerabilis Servus Dei

TITUS ZEMAN,

presbyter professus Societatis S. Francisci Salesii, martyr,

qui, usque ad vitae oblationem sui ipsuis prorsus oblitus,

plurimorum iuvenum vocationemad sacerdotium vitamque religiosam

firmiter defendit ac promovit,

Beati nomine in posterum appelletur,

atque die octava mensis Ianuarii,

qua in caelum ortus est,

quotannis in locis et modis iure statutis celebrari possit.

In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen.

 

Datum Romae, apud Sanctum Petrum,

die vicesimo mensis Septembris,

anno Domini bismillesimo septimo decimo,

Pontificatus Nostris quinto.

 

-

 

Apoštolský list pápeža Františka

 

Na základe našej apoštolskej právomoci a po porade s Kongregáciou pre kauzy svätých sme sa rozhodli splniť prianie nášho brata Stanislava Zvolenského, bratislavského arcibiskupa – metropolitu, ako aj viacerých ďalších bratov v biskupskej službe a mnohých veriacich. Nech sa teda ctihodný Boží služobník Titus Zeman, kňaz a rehoľník Spoločnosti svätého Františka Saleského, mučeník, ktorý sa vzdal seba samého až po obetovanie vlastného života, aby vytrvalo chránil i rozvíjal kňazské povolanie viacerých mladíkov, nazýva odteraz blahoslaveným. Dňom jeho oslavy nech je každoročne na miestach a formami, ktoré stanovuje právo, 8. január, deň, keď vstúpil do neba. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.

 

V Ríme u svätého Petra, 20. septembra roku Pána 2017,

v piatom roku nášho pontifikátu.

František