Ruženec za prenasledovaných 2011

Ruženec v októbri - za prenasledovaných pre vieru

Vo viac ako 70 krajinách sveta, teda takmer v každej tretej, zomierajú ľudia preto, že odvážne vyznávajú svoju vieru v Pána Ježiša. Krvavo a brutálne je prenasledovaných ročne 200 miliónov kresťanov. Poľskí tvorcovia ponúkajú, aby sme sa v tomto roku modlili sv. ruženec za prenasledovaných pre vieru. ZOMIERAJÚ, LEBO VERIA V JEŽIŠA.


Na každom obrázku sa nachádzajú najdôležitejšie informácie a názov štátu, v ktorom sú prenasledovaní kresťania. Je tam aj hlavná myšlienka modlitby, ktorá sa vzťahuje na situáciu v štáte. Toto môže byť aj úmysel, na ktorý sa budeme v ten deň modliť. Obrázkov je 31 – toľko, koľko je októbrových dní. Každý deň po modlitbe sv. ruženca dieťa dostane jeden obrázok. Tieto obrázky budeme lepiť na veľkú mapu sveta.