Ruženec za moju rodinu 2014

Sv. ruženec v októbri

V stredu 1. otóbra začína mesiac Panny Márie. Pozývam vás modliť sa sv. ruženec. V októbri bude v Ríme synoda za rodinu. My sa budeme sv. ruženec modliť za naše rodiny – za ocka, mamu, za celú rodinu. Každý deň 1/2 hodinu pred sv. omšou. Deti pozývam každý deň, budeme opäť zbierať na plagát zaujímavé obrázky.

Kto sa bude predmodlievať?

V pondelok miništranti a deti,

v stredu otcovia a muži,

v piatok mládež,

v utorok, štvrtok a sobotu ráno ženy a matky,

v nedeľu spoločne popoludní.

Deti dostanú plagát a každý deň obrázok s malými svätými, blahoslavenými, alebo kandidátmi svätorečenia (Nenolina, sv. Dominik, sv. Terezka). Na každom obrázku je aj modlitba za rodinu.  

Aká je hodnota ruženca? Páter Amorth, exorcista, hovorí: pre diabla nie je nič horšie ako ruženec. Túto modlitbu absolútne neznáša. K mnohým oslobodeniam došlo, keď sa ľudia veľa posadnutého modlili ruženec! Raz mi počas exorcizmu satan povedal: „Nenávidím ich!“ Čo? – pýtal som sa. „Tie zrnka! Hnusia sa mi! Neznášam ich! Aj všetkých tých, čo sa ho modlia. Nech ma nechajú tak.“ Je to modlitba proti nemu. Je tak proti nemu, že ho neznáša, že ho nemôže počuť.