Foto

Dobrá novina, koledovanie

Teplo poobliekaní, vyzbrojení dobrou náladou a chuťou pomôcť tým, ktorí to naozaj potrebujú, sme sa aj tento rok 26. decembera, už tradične, zapojili do projektu Dobrej noviny. Priniesli sme obetu, netrávili čas doma v teple, ale odovzdávali ľuďom skutočné posolstvo Vianoc – posolstvo narodenia Ježiša Krista. Spájal nás úmysel nezištnej pomoci, bez očakávania odmeny pre seba. Mysleli sme na to, že chceme priniesť kúsok neba aj tam, kde je núdza a nedostatok...

Pozri fotogalériu: Dobrá novina