Advent - Vianoce 2010

Program na Advent a Vianoce 2010

1. Roráty 2010 - ranné sv. omše vo Višňovom o 6,45 hod. na tému "Čítaj Bibliu každý deň" Príď aj Ty, zavolaj aj kamarátov a kamarátky, bude to zaujímavá súťaž v advente...

2. Prvý piatok. V týždni je prvý v mesiaci. Spovedať budeme vo Višňovom aj v Turí. Príď.

3. Fatimská slávnosť – v pondelok 13. decembra o 17,00 hod. vo Farskom kostole.

4. Vysielacia pobožnosť pre koledníkov bude v Tretiu adventnú nedeľu – 12. decembra v Pruskom. Kto tam chce ísť (deti + sprevádzajúce osoby ) nech sa nahlási v sakristii, aby sme mohli objednať autobus. Sv. omša bude o 11,00 hod.

5. Vianočná sv. spoveď vo farnosti bude v nedeľu 19. decembra popoludní.

6. Spovedanie chorých po domoch pred Vianocami: Vo Višňovom budem spovedať v utorok 14. decembra  od 8,30 hod; v Turí v stredu 15. decembra od 8,30 hod.

7. Vianočná výzdoba: budeme ju robiť v stredu 22. decembra od 15. hod.

8. Kto dá prístrešie Svätej rodine? Nezabudnime na deviatnik „Kto dá prístrešie Svätej rodine?“ Začína večer 15. decembra. V rodine kde skončil minulý rok.

9. Jasličková slávnosť: na Božie narodenie popoludní aj vo Višňovom aj v Turí.

10. Koledovanie Dobrá novina: bude v nedeľu na sviatok Sv. Štefana 26. decembra aj vo Višňovom aj v Turí.

11. Vianočný koncert: termín bude spresnený

12. Živý Betlehem bude popoludní 6. januára 2011 na farskom dvore.

13.Ples kresťanských rodín bude 8. januára 2011 v Kultúrnom dome vo Višňovom. Začiatok je o 19,30 hod.