Kázne o sv. Cyrilovi a Metodovi

Kázne o našich vierozvestoch

  • Vytlačiť

Kardinál Jozef Tomko v Ríme v Santa Maria Maggiore

Kardinál Jozef Tomko v Nitre

Kardinál Ján Ch. Korec na Devíne

Biskup Viliam Judák v Terchovej

Kardinál Jozef Tomko v Terchovej

Kardinál Ryłko v pápežskom Ústave sv. Cyrila a Metoda v Ríme

Arcibiskup Cyril Vasiľ v Nitre v roku 2011

Mons. Michal Baláž v Terchovej

Kardinál Jozef Tomko v Ríme (február 2013)

Rožňavský biskup Mons. Stanislav Stolárik v Nitre 2016