Generálny vikár na otvorení Roku sv. Cyrila a Metoda

Fatimská slávnosť - pozvanie

Srdečne Vás pozývame na Fatimskú slávnosť, ktorá bude v stredu 13. novembra 2019 o 17:00 vo farskom kostole vo Višňovom.