Generálny vikár na otvorení Roku sv. Cyrila a Metoda

Fatimská slávnosť - pozvanie

Z dôvodu protiepidemických opatrení sa vo Višňovom Fatimské slávnosti dočasne nekonajú.