Kázne pre deti

1. Cyril a Metod sa narodili v Solúne v Grécku

 

 

Bratia Cyril a Metod sa narodili vo veľkom prístavnom meste Solún, ktoré patrilo do Byzantskej ríše. Dnes nájdeme mesto Solún v Grécku. Ľudia tu nepoznali zimu ani sneh. Celý rok svietilo slniečko. Na záhradách rástlo mnoho ovocia. Mesto obklopovalo šíre more. Ľudia stále neležali na pláži a neopaľovali sa, ale  starali sa o to, aby mali na poli a v záhrade úrodu. Aj deti priložili ruku k dielu, pomáhali rodičom - s okopávaním, zalievaním zeleniny a ovocných stromov, zberom úrody.

Deti radi chodili do prístavu. Prichádzali sem mnohé lode. Bolo tu rušno. V meste bývali ľudia z rôznych častí sveta. Na tržnici to vyzeralo ako v úli. Bolo bežné, že ľudia tu hovorili grécky i slovansky. Niet divu, že sa týmto jazykom neskôr naučili aj Cyril a Metod.

Nikto netušil, že sa v tomto meste narodia bratia Cyril a Metod, ktorých bude poznať skoro celý svet ako svätých bratov zo Solúna.

Moja úloha:

1. Nájdem spôsob, ako doma pomáhať aj pri fyzickej práci.

2. Poctivo sa budem učiť cudzí jazyk, ktorý mám v škole.

3. Poprosím rodičov(starých rodičov), aby mi povedali o kňazoch a rehoľníkoch, ktorí pochádzajú z našej farnosti. Pomodlím sa za nich.