Rok sv. Cyrila a Metoda

Slávnosť Prvého svätého prijímania

Bude v našej farnosti tradične v prvú júnovú nedeľu: 3. júna 2018.