Rodiny potrebujú prejsť Svätou bránou, aby sa otvorili Božej láske

Dnes na sviatok Svätej Rodiny sme aj my pri Svätej bráne milosrdenstva vo Višňovom oslávili veľký dar, ktorý Pán dal ľudstvu – rodinu. V tomto roku je sviatok Svätej rodiny špecifický tým, že sa slávi v jubilejnom Svätom roku milosrdenstva. Svätý Otec v tejto súvislosti vyzval všetky miestne cirkvi, aby na sviatok Svätej rodiny, 27. decembra 2015, zvolali rodiny do niektorého z jubilejných kostolov, ktoré majú Svätú bránu, na oslavu Božej lásky k rodinám. Predseda Pápežskej rady pre rodinu Mons. Vincenzo Paglia uviedol, že “rodiny potrebujú prejsť Svätou bránou, aby sa otvorili Božej láske, aby sa učili otvoriť dvere svojich domovov, aby odolali pokušeniu uzatvoriť sa do seba a aby budovali spravodlivejší a jednotnejší svet”, ako o tom hovoril pápež František v katechézach počas týchto týždňov.

 

Pápežská rada pre rodinu pripravila inštrukciu k prechodu rodín Svätou bránou. Tá obsahuje tri hlavné momenty, pri ktorých sú rodiny pozvané ďakovať Pánovi, prosiť Boha a jeden druhého navzájom o odpustenie a zvoliť si konkrétny úkon milosrdenstva, ktorý ich bude spájať a posilňovať ich dôveru v Boha. Inštrukcia obsahuje i niektoré biblické námety a krátke výňatky z buly Misericordiae Vultus, ktorou pápež František vyhlásil Svätý rok milosrdenstva.

Do Višňového prišlo na hlavnú sv. omšu o 11,00 hod. mnoho manželských párov, aby si obnovili svoje manželské sľuby. Prišli nielen domáci, ale aj pútnici, aby prešli Branou milosrdenstva.

Pán dekan hovoril o potrebe svätosti pre manželov, aby sa o ňu snažili obaja. Netreba robiť žiadne mimoriadne skutky, treba žiť takú obyčajnú „kuchynskú“ svätosť. Teda svätosť každodenných skutkov. Ak deti vidia krásne skutky svojich rodičov, veľmi radi ich budú nasledovať. Čo vidia Tvoje deti na Tebe, otec, mama?

 

Po obnove manželských sľubov, detských básničkách, ktoré boli venované rodičom, speve adresovanom manželom, nasledoval prechod Svätou bránou. Nielen manželia aj aj mnohí ostaní veriaci vyšli von z kostola hlavnou bránou, aby sa späť vrátili Bránou milosrdenstva. Celú sv. omšu doprevádzali svojou hrou naši hostia Ľudová muzika bratov Minárikovcov z Horného Vadičova a naša organistka Adrika Makara. Po sv. omši nám ešte bratia Minárikovci spríjemnili krásne sviatočné chvíle svojimi piesňami, ktoré boli zaspievané a zahrané skutočne zo srdcom. O 15,00 hod. v Hodine milosrdenstva sme sa opäť zišli v Božom chráme, aby sme prosili Božie milosrdenstvo o požehnanie pre naše mamy a otcov, pre naše rodiny....