V. Judák kňazom

Podkategórie

Zobr. počet 
Názov Autor Počet návštev
Boh je naše útočište a pevnosť Napísal: Super User 55632
Devätnásta detská sv. omša. Sila Ducha Svätého Napísal: Super User 1120
Osemnásta detská sv. omša. Zametanie zla Napísal: Super User 757
Sedemnásta detská sv. omša. Ovečka v škole Dobrého Pastiera Napísal: Super User 810
Šestnásta detská sv. omša. Odumreté zrno. Pán Ježiš nám získal Nebo Napísal: Super User 963
Pätnásta detská sv. omša. Diabol neustále pokúša Napísal: Super User 1021
Štrnásta detská sv. omša. Očistiť je viac ako vyliečiť Napísal: Super User 898
Naše Roráty 2017 na poľskej stránke Napísal: Super User 1177
Trinásta detská svätá omša. Aký žiak (apoštol) je najlepší? Napísal: Super User 960
Arcibiskup S. Zvolenský: Súdny dvor EÚ nemôže zmeniť zmýšľanie spoločnosti Napísal: Super User 105799
Fatimská slávnosť v januári 2018 - Fatimský príbeh 1917 Napísal: Super User 100228
Dvanásta detská sv. omša. Privádzať ľudí k Ježišovi Napísal: Super User 803
Živý Betlehem 2017 Napísal: Super User 107312
Vianoce spod Rozsutca Napísal: Super User 99337
Dobrá Novina vo Višňovom Napísal: Super User 93087
Jasličková slávnosť v Turí Napísal: Super User 89540
Roráty 2017: Záverečné opakovanie - odpovede Napísal: Super User 918
Roráty 2017: Záverečné opakovanie vedomostí Napísal: Super User 1104
Choďte k Jozefovi. Svätyňa zasvätená sv. Jozefovi - 23. 12. Napísal: Super User 1353
Pozvánka do Turia Napísal: Super User 1117
Patrón Cirkvi. Ochranca, obhajca veriacich - 22. 12. Napísal: Super User 1015
Svätý Jozef skutočný orodovník v každej situácii - 21. 12. Napísal: Super User 1134
Pozvánka do Višňového Napísal: Super User 1084
Mária a Ježiš pri ochrancovi. Jozef patrón dobrej smrti - 20. 12. Napísal: Super User 1067
Strach o rodinu. Jozef učí modliť sa - 19. 12. Napísal: Super User 967
Ježišov učiteľ. Jozef učí pracovitosti - 18. 12. Napísal: Super User 818
Púť do Jeruzalema. Jozef hľadá Ježiša - 16. 12. Napísal: Super User 946
Prvorodený syn. Jozef obetuje syna v chráme - 15. 12. Napísal: Super User 1011
Najsvätejšie meno. Jozef dáva meno Ježišovi - 14. 12. Napísal: Super User 806
Život v Nazarete. Jozef pomáha - 13. 12. Napísal: Super User 904
Útek do Egypta. Jozef ochraňuje Ježiša a Máriu - 12. 12. Napísal: Super User 1040
Narodenie Pána. Jozef ako prvý svedok - 11. 12. Napísal: Super User 849
Historický súpis ľudu. Putovanie do Betlehema - 9. 12. Napísal: Super User 969
Svätý Jozef - ochranca náš. Ochranca Cirkvi - 8. 12. Napísal: Super User 937
Ženích. Jozef manžel Márie - 7. 12. Napísal: Super User 1007
Správca Božieho tajomstva. Jozefa navštevuje anjel - 6. 12. Napísal: Super User 688
Rodičovský dom: Jozefova každodennosť - 5. 12. Napísal: Super User 1039
Jozef z Dávidovho rodu - 4. 12. Napísal: Super User 4213
Advent s KBS Napísal: Super User 6821
Slovenská pieseň na poľských stránkach Napísal: Super User 8602
Pieseň na Roráty - poľský originál Napísal: Super User 9347
Roráty 2017: Jozef - Strážca pokladov Napísal: Super User 8830
Strážca pokladov - rorátna pieseň - slovenská verzia Napísal: Super User 12549
Jedenásta detská sv. omša. Lístok do neba Napísal: Super User 1035
Desiata detská svätá omša. Čo odmietnuť? Napísal: Super User 1025
Roráty 2017- Strážca pokladov Napísal: Super User 28195
Deviata detská sv. omša. Vzťah k štátu, k obci. Napísal: Super User 853
Ôsma detská sv. omša. Závisť Napísal: Super User 1027
Siedma detská sv. omša. Napomenutie Napísal: Super User 817
Prvé piatky, detské sv. omše - poď aj Ty! Napísal: Super User 1577
Hlavné oslavy v Dome Kráľovnej - Čenstochová 26. 8. 2017 Napísal: Super User 980
Šiesta detská sv. omša. Žatva je veľká, ale robotníkov málo Napísal: Super User 1069
Piata detská sv. omša. Duchovné GPS - Duch Svätý Napísal: Super User 1040
Štvrtá detská sv. omša. Ja som Cesta, Pravda i Život Napísal: Super User 1253
Tretia detská sv. omša. Buďte milosrdní Napísal: Super User 996
Druhá detská sv. omša. Živá voda. Ježiš hľadá ľudí Napísal: Super User 1161
Prvá detská sv. omša. Premenenie. Svetlo Napísal: Super User 1166
Osemnásta detská sv. omša. Pokorná Mária Napísal: Super User 1239
Sedemnásta detská sv. omša. Priamy Samuel Napísal: Super User 1387
Boli sme spolu v dome Kráľovnej Napísal: Super User 1133
Šestnásta detská sv. omša. Radostná Alžbeta. Napísal: Super User 1350
Mária Sedembolestná, apel po slovensky Napísal: Super User 1315
Ako som počúval(a) Roráty „V dome Kráľovnej“? Napísal: Super User 1536
Roráty 2016 Napísal: Super User 1881
Kristus Kráľ - Kráľ môjho života. Moje zasvätenie Napísal: Super User 1183
Úkon zasvätenia sa Panne Márii. Mária, postaraj sa o mňa a môj svet Napísal: Super User 1436
Návrat k Matke, ktorá ukázala cestu. Mária vyprosuj milosti Napísal: Super User 1112
Jasná Hora osvecuje celý svet. Mária, buď Matkou všetkých Napísal: Super User 1145
Ján Pavol II. Veľký - Totus Tuus. Mária, som celý Tvoj Napísal: Super User 2008
Uväznenie obrazu. Mária, nauč ma odpúšťať Napísal: Super User 1230
Jasnohorský apel. Mária, som s Tebou, myslím na Teba, bdiem Napísal: Super User 1434
Roráty: V dome Kráľovnej/foto/pieseň Napísal: Super User 1079
Kardinál - primas Štefan Wyszyňski. Národné sľuby na Jasnej Hore Napísal: Super User 978
Púte - peši k Panne Márii. Mária, ďakujem Ti, že ma miluješ takého, aký som Napísal: Super User 1039
Skrytý obraz. Mária, ochráň ma v každom nešťastí Napísal: Super User 1107
Kráľovná slobodného Poľska. Mária, stráž vieru v našej vlasti Napísal: Super User 1044
Svetlo v noci prenasledovania. Mária, nauč ma slobode Napísal: Super User 1076
Mária prijíma pápežskú korunu. Mária, buď mojou Kráľovnou Napísal: Super User 1061
Kráľovná Poľska. Sedembolestná patrónka Slovenska Napísal: Super User 995
Nepoškvrnené Počatie Panny Márie. Modlitba o 12,00 hod. Napísal: Super User 1939
Zázračná obrana Jasnej Hory. Mária, dodaj mi odvahu, aby som bránil(a) vieru Napísal: Super User 918
Mama Kráľovná - poľský originál Napísal: Super User 1796
Šaty Panny Márie Čenstochovskej Napísal: Super User 3112
Panna Mária Čenstochovská Napísal: Super User 2645
Kniha zázrakov a milostí. Mária, nauč ma počúvať Pána Boha ako ho Ty počúvaš Napísal: Super User 1526
Králi v dome Kráľovnej. Mária, si moja opora a ochrana Napísal: Super User 1103
Zranený obraz. Mária, nechcem zraňovať Boha, ani ľudí Napísal: Super User 1101
Ďakovné dary. Prvé znaky vďačnosti prejavené Márii Napísal: Super User 1208
Pavlíni. Začiatky Jasnej Hory Napísal: Super User 1294
Mária ukazuje cestu - Ježiša. Škola pozerania Napísal: Super User 1049
Legenda o obraze. Ikona - okno do neba Napísal: Super User 1620
V dome Kráľovnej - Jasná Hora Napísal: Super User 3918
Kaplnka Zázračného obrazu z Čenstochovej naživo Napísal: Super User 2372
Pätnásta detská sv. omša. Pracovitý Jozef. Napísal: Super User 1544
Štrnásta detská sv. omša. Zvedavý Zachariáš. Napísal: Super User 1305
Trinásta detská sv. omša. Spravodlivý Šalamún Napísal: Super User 1557
Dvanásta detská svätá omša. Skromná Rút. Napísal: Super User 1420
Jedenásta detská sv. omša - Vynaliezavý Noe Napísal: Super User 1480
Desiata detská sv. omša. Také bude tvoje potomstvo. Viera Abraháma Napísal: Super User 1222
Deviata detská sv. omša. Rozhodný, verný Eliáš Napísal: Super User 1356
Ôsma detská sv. omša. Dôverujúci Jób Napísal: Super User 1349
Siedma detská sv. omša. Odvážna Judita Napísal: Super User 1769
Šiesta detská sv. omša. Úprimný Izaiáš Napísal: Super User 1650
Piata detská sv. omša: Statočný - mužný pútnik Tobiáš Napísal: Super User 1883
Štvrtá detská sv. omša. Nezlomný Daniel Napísal: Super User 1958
Tretia detská sv. omša. Kráľ Dávid - Kto spieva, dvakrát sa modlí Napísal: Super User 2136
Druhá detská sv. omša: Pravoverný Mojžiš Napísal: Super User 1912
Prvá detská sv. omša. Som strážcom svetla. Prorok Jonáš - povolaný Bohom. Napísal: Super User 2626
Dvadsiata detská sv. omša. Posledné roky sv. Jána Vianneyho Napísal: Super User 1227
Detské sväté omše 2016 - 2017: Som strážcom svetla Napísal: Super User 3771
Devätnásta detská sv. omša. Útek z Arsu. Poslušnosť. Napísal: Super User 1880
Pocestných prichýliť, kresťania XXI. storočia - teda my všetci Napísal: Administrator 1834
Krivdu trpezlivo znášať, ubližujúcim odpúšťať, Marianna Popielušková, bl. Zdenka Napísal: Administrator 2636
Modliť sa za živých a mŕtvych - blahoslavený Česlav Napísal: Administrator 1799
Poúčať nevedomých - bl. Edmund Bojanowski, Ján Ch. kardinál Korec, Ján Vojtaššák Napísal: Administrator 1851
Chorých navštevovať - sv. Šimon, sv. Rochus Napísal: Administrator 1928
Hladných nakŕmiť, smädných napájať - Albert Chmielowski, Žofia Bosniaková Napísal: Administrator 1469
Strom života: otázky a úlohy Napísal: Administrator 1596
Pieseň na Roráty 2015 Napísal: Administrator 1291
Osemnásta detská sv. omša - program dňa sv. Jána, modlitba Napísal: Administrator 1383
Sedemnásta detská sv. omša: Pomoc sv. Filomény, pomoc svätých Napísal: Administrator 1545
Šestnásta detská sv. omša: Útoky diabla, záchrana duší Napísal: Administrator 1405
Pätnásta detská sv. omša: Zmenený Ars, radosť z farníkov Napísal: Administrator 1318
Štrnásta detská sv. omša: Dom Prozreteľnosti, dôverovať Bohu Napísal: Administrator 1635
Trinásta detská sv. omša: Osočovanie, ohováranie, pokora Napísal: Administrator 1562
Dvanásta detská sv. omša: Obrátenie v spovednici, svätá spoveď Napísal: Administrator 1458
Jedenásta detská sv. omša: Nedostatok vedomostí z náboženstva, katechézy Napísal: Administrator 1551
Desiata detská sv. omša: Krčmy, svätenie nedele Napísal: Administrator 1604
Svätý Ján Mária Vianney o krčmách Napísal: Administrator 1694
Deviata detská sv. omša - Obnova kostola v Arse, boj o farníkov Napísal: Administrator 1526
Ôsma detská sv. omša - Prvé ťažkosti v Arse. Piata rada: pôst a pokánie Napísal: Administrator 1726
Mládežnícky večer v apríli Napísal: Administrator 1271
Mládežnícka sv. omša v marci Napísal: Administrator 1198
Siedma detská sv. omša - Prvé dni vo farnosti Ars Napísal: Administrator 1421
Šiesta detská sv. omša: konečne kňazom. Modlitba za kňazov Napísal: Administrator 1798
Piata detská sv. omša: Dlhá cesta ku kňazstvu, prijatie Napísal: Administrator 1354
Mládežnícka sv. omša vo februári Napísal: Administrator 1505
Štvrtá detská sv. omša: Myšlienky na kňazstvo, vytrvalosť Napísal: Administrator 1723
Tretia detská sv. omša - Prvá sv. spoveď. Prvé sv. prijímanie Napísal: Administrator 2900
Mládežnícky večer aj v januári Napísal: Administrator 1860
Druhá detská sv. omša 2015 - Uväznená cirkev - prvá rada Napísal: Administrator 1724
Prvá detská sv. omša 2015 - Ukážem Ti cestu do neba Napísal: Administrator 2034
Detské sv. omše v roku 2015 Napísal: Administrator 6395
Solo Dios basta - správne odpovede Napísal: Administrator 2394
Solo Dios basta - test Napísal: Administrator 1739
Stretnutie s dieťaťom Ježišom - 19. deň Napísal: Administrator 1672
Naše krásne Roráty 2014 Napísal: Administrator 2524
Smrť v Albe, čas vidieť Ježiša - 18. deň Napísal: Administrator 1538
Roráty 2014 - foto Napísal: Administrator 2831
Priateľstvo so sv. Jánom z Kríža - 17.deň Napísal: Administrator 1561
Písanie Životopisu, polievanie záhrady - 16. deň Napísal: Administrator 1768
Nové kláštory nevznikli bez utrpenia - 15. deň Napísal: Administrator 1417
Kláštor sv. Jozefa - 14. deň Napísal: Administrator 1455
Prebodnutie srdca - 13. deň Napísal: Administrator 1695
Stretnutie s umučeným Kristom - 12. deň Napísal: Administrator 1469
Bližšie k ľuďom ako k Bohu - 11.deň Napísal: Administrator 1427
Duša je ako hrad - 10. deň Napísal: Administrator 1724
Obliečka, pokoj v duši - 9. deň Napísal: Administrator 1704
Kláštor vtelenia - 8. deň Napísal: Administrator 1571
Choroba a výjazd z Avily - 7. deň Napísal: Administrator 1394
Nepoškvrnené Počatie Panny Márie - Vzťah sv. Terézie k Panne Márii Napísal: Administrator 2447
Internát u augustiniánok - 6.deň Napísal: Administrator 1695
Rodinný dom, kláštor - 5. deň Napísal: Administrator 3117
Smrť mamy - 4. deň Napísal: Administrator 1521
Stavanie pustovne - 3. deň Napísal: Administrator 1809
Útek do neba - 2. deň Napísal: Administrator 1734
Solo Dios basta - 1. deň Napísal: Administrator 1935
Sedemnásta detská sv. omša - cesta bl. Matky Terezy Napísal: Administrator 2134
Šestnásta detská sv. omša - cesta sv. Alberta Hurtada Cruchagu Napísal: Administrator 2016
Mládežnícka sv. omša v októbri Napísal: Administrator 1377
Pätnásta detská sv. omša - cesta sv. Brata Alberta Napísal: Administrator 2164
Štrnásta detská sv. omša - cesta sv. Martina de Porres Napísal: Administrator 2242
Trinásta detská sv. omša - cesta sv. Jozefa Kalazanského Napísal: Administrator 2199
Dvanásta detská sv. omša - cesta sv. Vincenta de Paul Napísal: Administrator 2909
Jedenásta detská sv. omša - cesta sv. Jána z Boha Napísal: Administrator 2236
Desiata detská sv. omša - cesta sv. Hedvigy Sliezskej Napísal: Administrator 2355
Mládežnícka sv. omša v máji Napísal: Administrator 1861
Deviata detská sv. omša: cesta sv. Vavrinca Napísal: Administrator 2131
Ôsma detská sv. omša: cesta sv. Antona Paduánskeho Napísal: Administrator 3429
Siedma detská sv. omša: Cesta sv. Dominika Napísal: Administrator 2027
Šiesta detská sv. omša: Cesta bl. Edmunda Bojanovského Napísal: Administrator 2442
Mládežnícka sv. omša v marci Napísal: Administrator 2066
Piata detská sv. omša: Cesta sv. Mikuláša Napísal: Administrator 1483
Mládežnícka sv. omša vo februári Napísal: Administrator 1881
Štvrtá detská sv. omša: Cesta sv. Kláry Napísal: Administrator 2436
Mládežnícka sv. omša v januári Napísal: Administrator 1983
Tretia detská sv. omša: Cesta sv. Františka z Asissi Napísal: Administrator 1926
Druhá detská sv. omša: Cesta pápeža Františka Napísal: Administrator 1975
Prvá detská sv. omša: Cesta chudoby - cesta k Bohu Napísal: Administrator 2982
38. Metod prial dobro aj nepriateľom Napísal: Administrator 1710
37. Metod so svojimi pomocníkmi dokončil preklady Biblie do staroslovienčiny Napísal: Administrator 2028
36. Knieža Bořivoj s Ľudmilou uverili v Pána Boha a nechali sa pokrstiť Napísal: Administrator 1960
35. Metod sa stal arcibiskupom a chcel, aby Slovania spoznali, aké krásne je žiť s Ježišom Napísal: Administrator 2052
34. Metod vydržal i kruté väznenie, ktoré mu pripravili závistliví ľudia Napísal: Administrator 1903
33. Cyril vstúpil v Ríme do kláštora, kde zomrel Napísal: Administrator 2003
32. Pápež súhlasil s tým, aby sa slúžila svätá omša v staroslovienčine Napísal: Administrator 2429
31. Cyril a Metod putovali do Ríma, aby pápež vedel, čo robia Napísal: Administrator 1807
30. Cyril pripomínal, že Pána Ježiša môžeme chváliť akoukoľvek rečou Napísal: Administrator 1561
29. Cyril so svojimi žiakmi putoval za biskupom do Benátok Napísal: Administrator 1702
28. Metod spísal pre Slovanov pravidlá, ktoré budú dodržiavať Napísal: Administrator 1694
27. Cyril vedel, ako je dôležité čítať knihy a hlavne Sväté Písmo Napísal: Administrator 2762
25. Cyril s Metodom prišli na Veľkú Moravu v roku 863 Napísal: Administrator 2148
24. Cyril zostavil pre Slovanov novú abecedu – HLAHOLIKU a preložil do nej Sväté Písmo Napísal: Administrator 2606
22., 23. Rastislav žiada misionárov Napísal: Administrator 1918
21. Na Veľkej Morave žili naši predkovia, Slovania Napísal: Administrator 4218
20. Cyril dokázal vďaka svojim znalostiam vylúštiť záhadu s tajomným nápisom na pohári Napísal: Administrator 1731
19. Bratia videli, že ľudia opúšťajú pohanské zvyky a začínajú veriť skutočnému Bohu Napísal: Administrator 1971
18. Bratia hovorili s nadšením o Pánu Bohu pred obyčajnými ľuďmi i panovníkmi Napísal: Administrator 1454
17. Podarilo sa im nájsť vzácne ostatky sv. Klementa Napísal: Administrator 2215
List do Katowíc Napísal: Administrator 2796
16. Bratia odišli k Chazarom, aby im ukázali, aké je radostné byť kresťanmi Napísal: Administrator 1846
15. Cyril bol vybraný, aby išiel Saracénom vydať svedectvo o kresťanstve Napísal: Administrator 1581
Roráty 2012 - správne odpovede Napísal: Administrator 3197
Choď za Svetlom - 17. deň Napísal: Administrator 1813
Bl. Luigi a Mária - 16. deň Napísal: Administrator 1878
Sv. Jozefína Bakhita - 15. deň Napísal: Administrator 3231
Sv. Tomáš Morus - 14. deň Napísal: Administrator 1922
Sv. Ignác z Loyoly - 13. deň Napísal: Administrator 2180
14. Cyril vysvetlil, prečo prosíme svätých o príhovor Napísal: Administrator 2036
Sv. Katarína zo Sieny - 12. deň Napísal: Administrator 1844
13. Cyril mal radosť, keď spoznal, že sa má stať kňazom Napísal: Administrator 1444
Bl. Miguel Pro - 11. deň Napísal: Administrator 1704
Bl. Matka Tereza z Kalkaty - 10. deň Napísal: Administrator 2826
Sv. Augustín - 9. deň Napísal: Administrator 1928
Sv. Perpetua a Felicita - 8. deň Napísal: Administrator 2299
Sv. Pavol Miki a spoločníci - 7. deň Napísal: Administrator 2269
Sv. František Xaverský - 6. deň Napísal: Administrator 2396
Panna Mária - vždy išla odvážne za Svetlom Napísal: Administrator 1944
Sv. Dominik - 5. deň Napísal: Administrator 2236
Sv. Ján Bosko - 4. deň Napísal: Administrator 1909
Odvážne išli za Svetlom Napísal: Administrator 1950
Sv. Filip Neri - 3. deň Napísal: Administrator 3265
Božia služobnica Antonietta Meo - 2. deň Napísal: Administrator 2734
12. Pán Ježiš vyslyšal Cyrilovu modlitbu, aby mohol študovať na univerzite Napísal: Administrator 1599
Pán Ježiš z Cefalu - 1. deň Napísal: Administrator 1551
11. Cyril túžil po ďalšom vzdelaní Napísal: Administrator 1620
10. Metod vstúpil do kláštora, v ktorom bol s ostatnými mníchmi šťastný Napísal: Administrator 1579
9. Metod bol právnik, stal sa miestodržiteľom jednej krajiny Napísal: Administrator 1588
8. Bratia si vyberali kamarátov medzi tými, s ktorými sa hrali Napísal: Administrator 1604
7. Cyril mal za svoj vzor svätého Gregora, ktorý písal knihy o Pánu Bohu Napísal: Administrator 1699
6. Legenda hovorí, že Cyril stratil krahulca, ktorého mal rád Napísal: Administrator 3425
5. Podľa legendy mal Cyril v detstve sen, že sa ožení so Sofiou (s Múdrosťou) Napísal: Administrator 3764
4. Obidvaja bratia v škole rozvíjali svoje nadanie Napísal: Administrator 1603
3. Cyril a Metod boli hrdí na to, že sa v Solúne kedysi zdržiaval svätý Pavol Napísal: Administrator 2108
2. Rodičia im príkladom ukazovali, kto je Pán Ježiš Napísal: Administrator 1975
1. Cyril a Metod sa narodili v Solúne v Grécku Napísal: Administrator 3640
Celý školský rok so sv. Cyrilom a Metodom Napísal: Administrator 2706
23. december - 22. deň Napísal: Administrator 2090
22. december - 21. deň Napísal: Administrator 1733
21. december - 20. deň Napísal: Administrator 1632
20. december - 19. deň Napísal: Administrator 1818
19. december - 18. deň Napísal: Administrator 1847
17. december - 17. deň Napísal: Administrator 1552
16. december - 16. deň Napísal: Administrator 1486
15. december - 15. deň Napísal: Administrator 1785
14. december - 14. deň Napísal: Administrator 2177
13. december - 13. deň Napísal: Administrator 1829
12. december - 12. deň Napísal: Administrator 1954
Odpovede Napísal: Administrator 4462
10. december - 11. deň Napísal: Administrator 1484
9. december - 10. deň Napísal: Administrator 2296
8. december - Vzťah Jána Pavla k Panne Márii Napísal: Administrator 2891
7. december - 9. deň Napísal: Administrator 2151
6. december - 8. deň Napísal: Administrator 1722
5. december - 7. deň Napísal: Administrator 1890
3. december - 6. deň Napísal: Administrator 1813
2. december - 5. deň Napísal: Administrator 2087
1. december - 4. deň Napísal: Administrator 2062
30. november - 3. deň Napísal: Administrator 2479
29. november - 2. deň Napísal: Administrator 1961
28. november - 1. deň Napísal: Administrator 2213
Prečo sú tohtoročné Roráty o Jánovi Pavlovi II. Veľkom ? Napísal: Administrator 1794
3D Roráty - sv. Pavol Napísal: Administrator 2952
Šiesty kríž - Ťažké púte, apoštolské cesty Napísal: Administrator 5143
Piaty kríž - Vražda kňaza J. Popieluszka Napísal: Administrator 6193
Štvrtý kríž - Atentát Napísal: Administrator 9600
Tretí kríž: Pápež z Poľska Napísal: Administrator 4881
Druhý kríž: Tajné štúdium Napísal: Administrator 3176
3D Roráty - Dávid Napísal: Administrator 2165
Prvý kríž: Smrť najbližších Napísal: Administrator 5246
3D Roráty - Ábel Napísal: Administrator 2531
3D Roráty - Abrahám Napísal: Administrator 3117
Sväté Písmo pre každé dieťa Napísal: Administrator 6104
23. december - 21. deň Napísal: Administrator 1996
Citáty, ktoré sme sa učili naspamäť Napísal: Administrator 13083
Roráty - záverečný test Napísal: Administrator 5044
22. december - 20.deň Napísal: Administrator 2572
21. december - 19. deň Napísal: Administrator 1773
20. december - 18. deň Napísal: Administrator 1540
18. december - 17. deň Napísal: Administrator 1935
17. december - 16. deň Napísal: Administrator 1910
16. december - 15. deň Napísal: Administrator 2507
15. december - 14. deň Napísal: Administrator 1963
14. december - 13. deň Napísal: Administrator 2087
13. december - 12. deň Napísal: Administrator 1787
11. december - 11. deň Napísal: Administrator 1783
10. december - 10. deň Napísal: Administrator 1646
9. december - 9. deň Napísal: Administrator 1693
Predpovede o Panne Márii - žalm 87 Napísal: Administrator 2347
7. december - 8. deň Napísal: Administrator 1937
6. december - 7. deň Napísal: Administrator 2083
4. december - 6. deň Napísal: Administrator 2127
3. december - 5. deň Napísal: Administrator 2202
2. december - 4. deň Napísal: Administrator 1778
1. december - 3. deň Napísal: Administrator 1629
30. november - 2. deň Napísal: Administrator 1709
29. novembra - 1. deň Napísal: Administrator 1437
Vyhodnotenie Roráty 2009 Napísal: Administrator 1506
23. december - roráty Napísal: Administrator 2657
22. december - roráty Napísal: Administrator 1470
21. decembra - roráty Napísal: Administrator 2267
19. decembra - roráty Napísal: Administrator 7735
18. decembra - roráty Napísal: Administrator 2045
17. decembra - roráty Napísal: Administrator 2358
16. decembra - roráty Napísal: Administrator 1795
15. decembra - roráty Napísal: Administrator 1577
14. decembra - roráty Napísal: Administrator 1562
12. decembra - roráty Napísal: Administrator 1555
11. decembra - roráty Napísal: Administrator 1604
10. decembra Napísal: Administrator 1549
9. decembra Napísal: Administrator 1639
Nepoškvrnené Počatie Panny Márie Napísal: Administrator 1921
7. decembra Napísal: Administrator 1697
5. december Napísal: Administrator 1991
4. december Napísal: Administrator 1382
3. december Napísal: Administrator 1575
2. december Napísal: Administrator 1637
1. december Napísal: Administrator 1706
30. november Napísal: Administrator 1747
Mama, ďakujem Ti za všetko! Napísal: Administrator 92964
Farský úrad Napísal: Administrator 42733
Bohoslužby Napísal: Administrator 52978
29. NEDEĽA Napísal: Administrator 208668
História pútnického miesta Napísal: Administrator 22284
Adorácie Napísal: Administrator 19210
Domov Napísal: Administrator 162953