Rok kňazov

Podkategórie

Zobr. počet 
Názov Autor Počet návštev
Boh je naše útočište a pevnosť Napísal: Super User 24018
Devätnásta detská sv. omša. Sila Ducha Svätého Napísal: Super User 1003
Osemnásta detská sv. omša. Zametanie zla Napísal: Super User 676
Sedemnásta detská sv. omša. Ovečka v škole Dobrého Pastiera Napísal: Super User 721
Šestnásta detská sv. omša. Odumreté zrno. Pán Ježiš nám získal Nebo Napísal: Super User 883
Pätnásta detská sv. omša. Diabol neustále pokúša Napísal: Super User 916
Štrnásta detská sv. omša. Očistiť je viac ako vyliečiť Napísal: Super User 823
Naše Roráty 2017 na poľskej stránke Napísal: Super User 1096
Trinásta detská svätá omša. Aký žiak (apoštol) je najlepší? Napísal: Super User 864
Arcibiskup S. Zvolenský: Súdny dvor EÚ nemôže zmeniť zmýšľanie spoločnosti Napísal: Super User 78688
Fatimská slávnosť v januári 2018 - Fatimský príbeh 1917 Napísal: Super User 77617
Dvanásta detská sv. omša. Privádzať ľudí k Ježišovi Napísal: Super User 723
Živý Betlehem 2017 Napísal: Super User 83643
Vianoce spod Rozsutca Napísal: Super User 79706
Dobrá Novina vo Višňovom Napísal: Super User 75303
Jasličková slávnosť v Turí Napísal: Super User 71961
Roráty 2017: Záverečné opakovanie - odpovede Napísal: Super User 838
Roráty 2017: Záverečné opakovanie vedomostí Napísal: Super User 1025
Choďte k Jozefovi. Svätyňa zasvätená sv. Jozefovi - 23. 12. Napísal: Super User 1243
Pozvánka do Turia Napísal: Super User 1026
Patrón Cirkvi. Ochranca, obhajca veriacich - 22. 12. Napísal: Super User 933
Svätý Jozef skutočný orodovník v každej situácii - 21. 12. Napísal: Super User 1048
Pozvánka do Višňového Napísal: Super User 996
Mária a Ježiš pri ochrancovi. Jozef patrón dobrej smrti - 20. 12. Napísal: Super User 972
Strach o rodinu. Jozef učí modliť sa - 19. 12. Napísal: Super User 875
Ježišov učiteľ. Jozef učí pracovitosti - 18. 12. Napísal: Super User 733
Púť do Jeruzalema. Jozef hľadá Ježiša - 16. 12. Napísal: Super User 868
Prvorodený syn. Jozef obetuje syna v chráme - 15. 12. Napísal: Super User 924
Najsvätejšie meno. Jozef dáva meno Ježišovi - 14. 12. Napísal: Super User 723
Život v Nazarete. Jozef pomáha - 13. 12. Napísal: Super User 818
Útek do Egypta. Jozef ochraňuje Ježiša a Máriu - 12. 12. Napísal: Super User 949
Narodenie Pána. Jozef ako prvý svedok - 11. 12. Napísal: Super User 783
Historický súpis ľudu. Putovanie do Betlehema - 9. 12. Napísal: Super User 888
Svätý Jozef - ochranca náš. Ochranca Cirkvi - 8. 12. Napísal: Super User 858
Ženích. Jozef manžel Márie - 7. 12. Napísal: Super User 929
Správca Božieho tajomstva. Jozefa navštevuje anjel - 6. 12. Napísal: Super User 596
Rodičovský dom: Jozefova každodennosť - 5. 12. Napísal: Super User 958
Jozef z Dávidovho rodu - 4. 12. Napísal: Super User 4042
Advent s KBS Napísal: Super User 6526
Slovenská pieseň na poľských stránkach Napísal: Super User 8266
Pieseň na Roráty - poľský originál Napísal: Super User 8838
Roráty 2017: Jozef - Strážca pokladov Napísal: Super User 8511
Strážca pokladov - rorátna pieseň - slovenská verzia Napísal: Super User 12113
Jedenásta detská sv. omša. Lístok do neba Napísal: Super User 955
Desiata detská svätá omša. Čo odmietnuť? Napísal: Super User 958
Roráty 2017- Strážca pokladov Napísal: Super User 27524
Deviata detská sv. omša. Vzťah k štátu, k obci. Napísal: Super User 785
Ôsma detská sv. omša. Závisť Napísal: Super User 955
Siedma detská sv. omša. Napomenutie Napísal: Super User 744
Prvé piatky, detské sv. omše - poď aj Ty! Napísal: Super User 1482
Hlavné oslavy v Dome Kráľovnej - Čenstochová 26. 8. 2017 Napísal: Super User 893
Šiesta detská sv. omša. Žatva je veľká, ale robotníkov málo Napísal: Super User 999
Piata detská sv. omša. Duchovné GPS - Duch Svätý Napísal: Super User 976
Štvrtá detská sv. omša. Ja som Cesta, Pravda i Život Napísal: Super User 1156
Tretia detská sv. omša. Buďte milosrdní Napísal: Super User 926
Druhá detská sv. omša. Živá voda. Ježiš hľadá ľudí Napísal: Super User 1068
Prvá detská sv. omša. Premenenie. Svetlo Napísal: Super User 1082
Osemnásta detská sv. omša. Pokorná Mária Napísal: Super User 1142
Sedemnásta detská sv. omša. Priamy Samuel Napísal: Super User 1264
Boli sme spolu v dome Kráľovnej Napísal: Super User 1053
Šestnásta detská sv. omša. Radostná Alžbeta. Napísal: Super User 1274
Mária Sedembolestná, apel po slovensky Napísal: Super User 1239
Ako som počúval(a) Roráty „V dome Kráľovnej“? Napísal: Super User 1438
Roráty 2016 Napísal: Super User 1787
Kristus Kráľ - Kráľ môjho života. Moje zasvätenie Napísal: Super User 1101
Úkon zasvätenia sa Panne Márii. Mária, postaraj sa o mňa a môj svet Napísal: Super User 1356
Návrat k Matke, ktorá ukázala cestu. Mária vyprosuj milosti Napísal: Super User 1042
Jasná Hora osvecuje celý svet. Mária, buď Matkou všetkých Napísal: Super User 1072
Ján Pavol II. Veľký - Totus Tuus. Mária, som celý Tvoj Napísal: Super User 1833
Uväznenie obrazu. Mária, nauč ma odpúšťať Napísal: Super User 1141
Jasnohorský apel. Mária, som s Tebou, myslím na Teba, bdiem Napísal: Super User 1327
Roráty: V dome Kráľovnej/foto/pieseň Napísal: Super User 993
Kardinál - primas Štefan Wyszyňski. Národné sľuby na Jasnej Hore Napísal: Super User 905
Púte - peši k Panne Márii. Mária, ďakujem Ti, že ma miluješ takého, aký som Napísal: Super User 960
Skrytý obraz. Mária, ochráň ma v každom nešťastí Napísal: Super User 1036
Kráľovná slobodného Poľska. Mária, stráž vieru v našej vlasti Napísal: Super User 977
Svetlo v noci prenasledovania. Mária, nauč ma slobode Napísal: Super User 1003
Mária prijíma pápežskú korunu. Mária, buď mojou Kráľovnou Napísal: Super User 984
Kráľovná Poľska. Sedembolestná patrónka Slovenska Napísal: Super User 914
Nepoškvrnené Počatie Panny Márie. Modlitba o 12,00 hod. Napísal: Super User 1804
Zázračná obrana Jasnej Hory. Mária, dodaj mi odvahu, aby som bránil(a) vieru Napísal: Super User 837
Mama Kráľovná - poľský originál Napísal: Super User 1694
Šaty Panny Márie Čenstochovskej Napísal: Super User 2979
Panna Mária Čenstochovská Napísal: Super User 2490
Kniha zázrakov a milostí. Mária, nauč ma počúvať Pána Boha ako ho Ty počúvaš Napísal: Super User 1446
Králi v dome Kráľovnej. Mária, si moja opora a ochrana Napísal: Super User 1007
Zranený obraz. Mária, nechcem zraňovať Boha, ani ľudí Napísal: Super User 1030
Ďakovné dary. Prvé znaky vďačnosti prejavené Márii Napísal: Super User 1128
Pavlíni. Začiatky Jasnej Hory Napísal: Super User 1214
Mária ukazuje cestu - Ježiša. Škola pozerania Napísal: Super User 970
Legenda o obraze. Ikona - okno do neba Napísal: Super User 1532
V dome Kráľovnej - Jasná Hora Napísal: Super User 3822
Kaplnka Zázračného obrazu z Čenstochovej naživo Napísal: Super User 2257
Pätnásta detská sv. omša. Pracovitý Jozef. Napísal: Super User 1453
Štrnásta detská sv. omša. Zvedavý Zachariáš. Napísal: Super User 1197
Trinásta detská sv. omša. Spravodlivý Šalamún Napísal: Super User 1405
Dvanásta detská svätá omša. Skromná Rút. Napísal: Super User 1318
Jedenásta detská sv. omša - Vynaliezavý Noe Napísal: Super User 1388
Desiata detská sv. omša. Také bude tvoje potomstvo. Viera Abraháma Napísal: Super User 1136
Deviata detská sv. omša. Rozhodný, verný Eliáš Napísal: Super User 1266
Ôsma detská sv. omša. Dôverujúci Jób Napísal: Super User 1266
Siedma detská sv. omša. Odvážna Judita Napísal: Super User 1671
Šiesta detská sv. omša. Úprimný Izaiáš Napísal: Super User 1546
Piata detská sv. omša: Statočný - mužný pútnik Tobiáš Napísal: Super User 1692
Štvrtá detská sv. omša. Nezlomný Daniel Napísal: Super User 1830
Tretia detská sv. omša. Kráľ Dávid - Kto spieva, dvakrát sa modlí Napísal: Super User 1995
Druhá detská sv. omša: Pravoverný Mojžiš Napísal: Super User 1806
Prvá detská sv. omša. Som strážcom svetla. Prorok Jonáš - povolaný Bohom. Napísal: Super User 2507
Dvadsiata detská sv. omša. Posledné roky sv. Jána Vianneyho Napísal: Super User 1125
Detské sväté omše 2016 - 2017: Som strážcom svetla Napísal: Super User 3555
Devätnásta detská sv. omša. Útek z Arsu. Poslušnosť. Napísal: Super User 1805
Pocestných prichýliť, kresťania XXI. storočia - teda my všetci Napísal: Administrator 1743
Krivdu trpezlivo znášať, ubližujúcim odpúšťať, Marianna Popielušková, bl. Zdenka Napísal: Administrator 2541
Modliť sa za živých a mŕtvych - blahoslavený Česlav Napísal: Administrator 1705
Poúčať nevedomých - bl. Edmund Bojanowski, Ján Ch. kardinál Korec, Ján Vojtaššák Napísal: Administrator 1773
Chorých navštevovať - sv. Šimon, sv. Rochus Napísal: Administrator 1830
Hladných nakŕmiť, smädných napájať - Albert Chmielowski, Žofia Bosniaková Napísal: Administrator 1373
Strom života: otázky a úlohy Napísal: Administrator 1523
Pieseň na Roráty 2015 Napísal: Administrator 1201
Osemnásta detská sv. omša - program dňa sv. Jána, modlitba Napísal: Administrator 1311
Sedemnásta detská sv. omša: Pomoc sv. Filomény, pomoc svätých Napísal: Administrator 1475
Šestnásta detská sv. omša: Útoky diabla, záchrana duší Napísal: Administrator 1324
Pätnásta detská sv. omša: Zmenený Ars, radosť z farníkov Napísal: Administrator 1225
Štrnásta detská sv. omša: Dom Prozreteľnosti, dôverovať Bohu Napísal: Administrator 1562
Trinásta detská sv. omša: Osočovanie, ohováranie, pokora Napísal: Administrator 1484
Dvanásta detská sv. omša: Obrátenie v spovednici, svätá spoveď Napísal: Administrator 1379
Jedenásta detská sv. omša: Nedostatok vedomostí z náboženstva, katechézy Napísal: Administrator 1478
Desiata detská sv. omša: Krčmy, svätenie nedele Napísal: Administrator 1515
Svätý Ján Mária Vianney o krčmách Napísal: Administrator 1623
Deviata detská sv. omša - Obnova kostola v Arse, boj o farníkov Napísal: Administrator 1446
Ôsma detská sv. omša - Prvé ťažkosti v Arse. Piata rada: pôst a pokánie Napísal: Administrator 1646
Mládežnícky večer v apríli Napísal: Administrator 1201
Mládežnícka sv. omša v marci Napísal: Administrator 1120
Siedma detská sv. omša - Prvé dni vo farnosti Ars Napísal: Administrator 1350
Šiesta detská sv. omša: konečne kňazom. Modlitba za kňazov Napísal: Administrator 1716
Piata detská sv. omša: Dlhá cesta ku kňazstvu, prijatie Napísal: Administrator 1293
Mládežnícka sv. omša vo februári Napísal: Administrator 1431
Štvrtá detská sv. omša: Myšlienky na kňazstvo, vytrvalosť Napísal: Administrator 1643
Tretia detská sv. omša - Prvá sv. spoveď. Prvé sv. prijímanie Napísal: Administrator 2798
Mládežnícky večer aj v januári Napísal: Administrator 1783
Druhá detská sv. omša 2015 - Uväznená cirkev - prvá rada Napísal: Administrator 1642
Prvá detská sv. omša 2015 - Ukážem Ti cestu do neba Napísal: Administrator 1933
Detské sv. omše v roku 2015 Napísal: Administrator 6273
Solo Dios basta - správne odpovede Napísal: Administrator 2312
Solo Dios basta - test Napísal: Administrator 1662
Stretnutie s dieťaťom Ježišom - 19. deň Napísal: Administrator 1582
Naše krásne Roráty 2014 Napísal: Administrator 2437
Smrť v Albe, čas vidieť Ježiša - 18. deň Napísal: Administrator 1462
Roráty 2014 - foto Napísal: Administrator 2722
Priateľstvo so sv. Jánom z Kríža - 17.deň Napísal: Administrator 1478
Písanie Životopisu, polievanie záhrady - 16. deň Napísal: Administrator 1696
Nové kláštory nevznikli bez utrpenia - 15. deň Napísal: Administrator 1344
Kláštor sv. Jozefa - 14. deň Napísal: Administrator 1378
Prebodnutie srdca - 13. deň Napísal: Administrator 1603
Stretnutie s umučeným Kristom - 12. deň Napísal: Administrator 1393
Bližšie k ľuďom ako k Bohu - 11.deň Napísal: Administrator 1349
Duša je ako hrad - 10. deň Napísal: Administrator 1647
Obliečka, pokoj v duši - 9. deň Napísal: Administrator 1613
Kláštor vtelenia - 8. deň Napísal: Administrator 1498
Choroba a výjazd z Avily - 7. deň Napísal: Administrator 1317
Nepoškvrnené Počatie Panny Márie - Vzťah sv. Terézie k Panne Márii Napísal: Administrator 2361
Internát u augustiniánok - 6.deň Napísal: Administrator 1604
Rodinný dom, kláštor - 5. deň Napísal: Administrator 3047
Smrť mamy - 4. deň Napísal: Administrator 1442
Stavanie pustovne - 3. deň Napísal: Administrator 1725
Útek do neba - 2. deň Napísal: Administrator 1653
Solo Dios basta - 1. deň Napísal: Administrator 1863
Sedemnásta detská sv. omša - cesta bl. Matky Terezy Napísal: Administrator 2057
Šestnásta detská sv. omša - cesta sv. Alberta Hurtada Cruchagu Napísal: Administrator 1936
Mládežnícka sv. omša v októbri Napísal: Administrator 1292
Pätnásta detská sv. omša - cesta sv. Brata Alberta Napísal: Administrator 2080
Štrnásta detská sv. omša - cesta sv. Martina de Porres Napísal: Administrator 2158
Trinásta detská sv. omša - cesta sv. Jozefa Kalazanského Napísal: Administrator 2124
Dvanásta detská sv. omša - cesta sv. Vincenta de Paul Napísal: Administrator 2810
Jedenásta detská sv. omša - cesta sv. Jána z Boha Napísal: Administrator 2161
Desiata detská sv. omša - cesta sv. Hedvigy Sliezskej Napísal: Administrator 2252
Mládežnícka sv. omša v máji Napísal: Administrator 1782
Deviata detská sv. omša: cesta sv. Vavrinca Napísal: Administrator 2046
Ôsma detská sv. omša: cesta sv. Antona Paduánskeho Napísal: Administrator 3336
Siedma detská sv. omša: Cesta sv. Dominika Napísal: Administrator 1934
Šiesta detská sv. omša: Cesta bl. Edmunda Bojanovského Napísal: Administrator 2373
Mládežnícka sv. omša v marci Napísal: Administrator 1986
Piata detská sv. omša: Cesta sv. Mikuláša Napísal: Administrator 1398
Mládežnícka sv. omša vo februári Napísal: Administrator 1812
Štvrtá detská sv. omša: Cesta sv. Kláry Napísal: Administrator 2355
Mládežnícka sv. omša v januári Napísal: Administrator 1913
Tretia detská sv. omša: Cesta sv. Františka z Asissi Napísal: Administrator 1852
Druhá detská sv. omša: Cesta pápeža Františka Napísal: Administrator 1898
Prvá detská sv. omša: Cesta chudoby - cesta k Bohu Napísal: Administrator 2893
38. Metod prial dobro aj nepriateľom Napísal: Administrator 1637
37. Metod so svojimi pomocníkmi dokončil preklady Biblie do staroslovienčiny Napísal: Administrator 1938
36. Knieža Bořivoj s Ľudmilou uverili v Pána Boha a nechali sa pokrstiť Napísal: Administrator 1870
35. Metod sa stal arcibiskupom a chcel, aby Slovania spoznali, aké krásne je žiť s Ježišom Napísal: Administrator 1933
34. Metod vydržal i kruté väznenie, ktoré mu pripravili závistliví ľudia Napísal: Administrator 1812
33. Cyril vstúpil v Ríme do kláštora, kde zomrel Napísal: Administrator 1918
32. Pápež súhlasil s tým, aby sa slúžila svätá omša v staroslovienčine Napísal: Administrator 2332
31. Cyril a Metod putovali do Ríma, aby pápež vedel, čo robia Napísal: Administrator 1712
30. Cyril pripomínal, že Pána Ježiša môžeme chváliť akoukoľvek rečou Napísal: Administrator 1477
29. Cyril so svojimi žiakmi putoval za biskupom do Benátok Napísal: Administrator 1628
28. Metod spísal pre Slovanov pravidlá, ktoré budú dodržiavať Napísal: Administrator 1618
27. Cyril vedel, ako je dôležité čítať knihy a hlavne Sväté Písmo Napísal: Administrator 2579
25. Cyril s Metodom prišli na Veľkú Moravu v roku 863 Napísal: Administrator 2071
24. Cyril zostavil pre Slovanov novú abecedu – HLAHOLIKU a preložil do nej Sväté Písmo Napísal: Administrator 2500
22., 23. Rastislav žiada misionárov Napísal: Administrator 1842
21. Na Veľkej Morave žili naši predkovia, Slovania Napísal: Administrator 4116
20. Cyril dokázal vďaka svojim znalostiam vylúštiť záhadu s tajomným nápisom na pohári Napísal: Administrator 1654
19. Bratia videli, že ľudia opúšťajú pohanské zvyky a začínajú veriť skutočnému Bohu Napísal: Administrator 1901
18. Bratia hovorili s nadšením o Pánu Bohu pred obyčajnými ľuďmi i panovníkmi Napísal: Administrator 1384
17. Podarilo sa im nájsť vzácne ostatky sv. Klementa Napísal: Administrator 2124
List do Katowíc Napísal: Administrator 2705
16. Bratia odišli k Chazarom, aby im ukázali, aké je radostné byť kresťanmi Napísal: Administrator 1780
15. Cyril bol vybraný, aby išiel Saracénom vydať svedectvo o kresťanstve Napísal: Administrator 1507
Roráty 2012 - správne odpovede Napísal: Administrator 3100
Choď za Svetlom - 17. deň Napísal: Administrator 1743
Bl. Luigi a Mária - 16. deň Napísal: Administrator 1799
Sv. Jozefína Bakhita - 15. deň Napísal: Administrator 3146
Sv. Tomáš Morus - 14. deň Napísal: Administrator 1848
Sv. Ignác z Loyoly - 13. deň Napísal: Administrator 2090
14. Cyril vysvetlil, prečo prosíme svätých o príhovor Napísal: Administrator 1954
Sv. Katarína zo Sieny - 12. deň Napísal: Administrator 1770
13. Cyril mal radosť, keď spoznal, že sa má stať kňazom Napísal: Administrator 1377
Bl. Miguel Pro - 11. deň Napísal: Administrator 1637
Bl. Matka Tereza z Kalkaty - 10. deň Napísal: Administrator 2747
Sv. Augustín - 9. deň Napísal: Administrator 1826
Sv. Perpetua a Felicita - 8. deň Napísal: Administrator 2229
Sv. Pavol Miki a spoločníci - 7. deň Napísal: Administrator 2169
Sv. František Xaverský - 6. deň Napísal: Administrator 2307
Panna Mária - vždy išla odvážne za Svetlom Napísal: Administrator 1853
Sv. Dominik - 5. deň Napísal: Administrator 2162
Sv. Ján Bosko - 4. deň Napísal: Administrator 1836
Odvážne išli za Svetlom Napísal: Administrator 1880
Sv. Filip Neri - 3. deň Napísal: Administrator 3160
Božia služobnica Antonietta Meo - 2. deň Napísal: Administrator 2643
12. Pán Ježiš vyslyšal Cyrilovu modlitbu, aby mohol študovať na univerzite Napísal: Administrator 1531
Pán Ježiš z Cefalu - 1. deň Napísal: Administrator 1475
11. Cyril túžil po ďalšom vzdelaní Napísal: Administrator 1552
10. Metod vstúpil do kláštora, v ktorom bol s ostatnými mníchmi šťastný Napísal: Administrator 1516
9. Metod bol právnik, stal sa miestodržiteľom jednej krajiny Napísal: Administrator 1519
8. Bratia si vyberali kamarátov medzi tými, s ktorými sa hrali Napísal: Administrator 1539
7. Cyril mal za svoj vzor svätého Gregora, ktorý písal knihy o Pánu Bohu Napísal: Administrator 1626
6. Legenda hovorí, že Cyril stratil krahulca, ktorého mal rád Napísal: Administrator 3332
5. Podľa legendy mal Cyril v detstve sen, že sa ožení so Sofiou (s Múdrosťou) Napísal: Administrator 3647
4. Obidvaja bratia v škole rozvíjali svoje nadanie Napísal: Administrator 1537
3. Cyril a Metod boli hrdí na to, že sa v Solúne kedysi zdržiaval svätý Pavol Napísal: Administrator 2035
2. Rodičia im príkladom ukazovali, kto je Pán Ježiš Napísal: Administrator 1862
1. Cyril a Metod sa narodili v Solúne v Grécku Napísal: Administrator 3570
Celý školský rok so sv. Cyrilom a Metodom Napísal: Administrator 2628
23. december - 22. deň Napísal: Administrator 2024
22. december - 21. deň Napísal: Administrator 1645
21. december - 20. deň Napísal: Administrator 1546
20. december - 19. deň Napísal: Administrator 1715
19. december - 18. deň Napísal: Administrator 1773
17. december - 17. deň Napísal: Administrator 1482
16. december - 16. deň Napísal: Administrator 1409
15. december - 15. deň Napísal: Administrator 1700
14. december - 14. deň Napísal: Administrator 2090
13. december - 13. deň Napísal: Administrator 1735
12. december - 12. deň Napísal: Administrator 1883
Odpovede Napísal: Administrator 4332
10. december - 11. deň Napísal: Administrator 1401
9. december - 10. deň Napísal: Administrator 2216
8. december - Vzťah Jána Pavla k Panne Márii Napísal: Administrator 2774
7. december - 9. deň Napísal: Administrator 2060
6. december - 8. deň Napísal: Administrator 1638
5. december - 7. deň Napísal: Administrator 1808
3. december - 6. deň Napísal: Administrator 1741
2. december - 5. deň Napísal: Administrator 2011
1. december - 4. deň Napísal: Administrator 1987
30. november - 3. deň Napísal: Administrator 2408
29. november - 2. deň Napísal: Administrator 1885
28. november - 1. deň Napísal: Administrator 2119
Prečo sú tohtoročné Roráty o Jánovi Pavlovi II. Veľkom ? Napísal: Administrator 1724
3D Roráty - sv. Pavol Napísal: Administrator 2863
Šiesty kríž - Ťažké púte, apoštolské cesty Napísal: Administrator 5033
Piaty kríž - Vražda kňaza J. Popieluszka Napísal: Administrator 6058
Štvrtý kríž - Atentát Napísal: Administrator 9469
Tretí kríž: Pápež z Poľska Napísal: Administrator 4777
Druhý kríž: Tajné štúdium Napísal: Administrator 3088
3D Roráty - Dávid Napísal: Administrator 2092
Prvý kríž: Smrť najbližších Napísal: Administrator 5144
3D Roráty - Ábel Napísal: Administrator 2464
3D Roráty - Abrahám Napísal: Administrator 3032
Sväté Písmo pre každé dieťa Napísal: Administrator 5989
23. december - 21. deň Napísal: Administrator 1916
Citáty, ktoré sme sa učili naspamäť Napísal: Administrator 12974
Roráty - záverečný test Napísal: Administrator 4917
22. december - 20.deň Napísal: Administrator 2493
21. december - 19. deň Napísal: Administrator 1691
20. december - 18. deň Napísal: Administrator 1454
18. december - 17. deň Napísal: Administrator 1861
17. december - 16. deň Napísal: Administrator 1835
16. december - 15. deň Napísal: Administrator 2432
15. december - 14. deň Napísal: Administrator 1888
14. december - 13. deň Napísal: Administrator 2011
13. december - 12. deň Napísal: Administrator 1714
11. december - 11. deň Napísal: Administrator 1707
10. december - 10. deň Napísal: Administrator 1572
9. december - 9. deň Napísal: Administrator 1618
Predpovede o Panne Márii - žalm 87 Napísal: Administrator 2242
7. december - 8. deň Napísal: Administrator 1845
6. december - 7. deň Napísal: Administrator 2009
4. december - 6. deň Napísal: Administrator 2055
3. december - 5. deň Napísal: Administrator 2126
2. december - 4. deň Napísal: Administrator 1704
1. december - 3. deň Napísal: Administrator 1547
30. november - 2. deň Napísal: Administrator 1641
29. novembra - 1. deň Napísal: Administrator 1362
Vyhodnotenie Roráty 2009 Napísal: Administrator 1432
23. december - roráty Napísal: Administrator 2576
22. december - roráty Napísal: Administrator 1394
21. decembra - roráty Napísal: Administrator 2197
19. decembra - roráty Napísal: Administrator 7495
18. decembra - roráty Napísal: Administrator 1969
17. decembra - roráty Napísal: Administrator 2283
16. decembra - roráty Napísal: Administrator 1719
15. decembra - roráty Napísal: Administrator 1493
14. decembra - roráty Napísal: Administrator 1482
12. decembra - roráty Napísal: Administrator 1480
11. decembra - roráty Napísal: Administrator 1532
10. decembra Napísal: Administrator 1484
9. decembra Napísal: Administrator 1564
Nepoškvrnené Počatie Panny Márie Napísal: Administrator 1846
7. decembra Napísal: Administrator 1624
5. december Napísal: Administrator 1922
4. december Napísal: Administrator 1308
3. december Napísal: Administrator 1506
2. december Napísal: Administrator 1574
1. december Napísal: Administrator 1629
30. november Napísal: Administrator 1679
Mama, ďakujem Ti za všetko! Napísal: Administrator 76820
Farský úrad Napísal: Administrator 41996
Bohoslužby Napísal: Administrator 51570
15. NEDEĽA Napísal: Administrator 203225
História pútnického miesta Napísal: Administrator 21792
Adorácie Napísal: Administrator 18785
Domov Napísal: Administrator 133945